Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. juli 2013

Kommissionen lancerer høring om en europæisk tilgang til insolvens

Europa-Kommissionen indledte i dag en offentlig høring om en europæisk tilgang til konkurs og insolvens, som fokuserer på at hjælpe sunde virksomheder med at overleve og give ærlige iværksættere en ny chance. Samtidig skal kreditorernes ret til at få deres penge tilbage beskyttes. Procedurerne skal være hurtige og effektive i både debitorers og kreditorers interesse og bidrage til at beskytte job, hjælpe leverandører med at holde på deres kunder og hjælpe ejere med at bevare værdier i levedygtige virksomheder. Forskelle mellem de nationale konkurslove kan skabe retlig usikkerhed og et "uvenligt" erhvervsmiljø. Det drejer sig især om faktorer som den tid, det tager at afvikle en gæld, betingelserne for at indlede konkursbehandling, fristen for anmeldelse af fordringer og bestemmelserne om omstruktureringsplaner. Sådanne faktorer kan afskrække virksomheder fra at investere i andre EU-lande. Med den høring, der indledes i dag vil man indhente synspunkter fra de berørte parter om, hvordan man bedst tager disse udfordringer op.

"Europa har brug for en "rednings- og genopretningskultur" for levedygtige virksomheder og privatpersoner, der er i økonomiske vanskeligheder," siger næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender Viviane Reding. "Ærlige virksomhedsejere bør have en ny chance, så det ikke er en "livstidsdom", hvis det går galt. SMV’erne er rygraden i vores økonomi og spiller en særlig vigtig rolle. Jeg håber, at alle berørte parter vil deltage aktivt i høringen, så vi kan samle de bedste ideer til en ny tilgang til insolvens."

Den foreslåede modernisering af EU’s konkursforordning – der stammer fra 2000 – er et vigtigt første skridt til at bringe EU’s konkurslovgivning ind i det 21. århundrede (IP/12/1354, MEMO/12/969). Samtidig er det klart, at en revision af forordningen ikke i sig selv kan tackle de underliggende problemer, der kan være forbundet med grænseoverskridende konkurser, som f.eks. de til tider store forskelle i EU-landenes konkurslovgivning. Derfor lancerede Kommissionen i den meddelelse, der blev vedtaget sammen med forslaget til en ny konkursforordning i december 2012, en periode med overvejelser om, hvordan EU's nye tilgang til virksomhedskonkurser bør se ud, så den tager højde for de forskellige nationale insolvensregler. Den høring, der indledes i dag, indgår i disse overvejelser.

Et af spørgsmålene i høringen handler om, at der er behov for at harmonisere "afviklingstiden" (den tid, det tager at lukke en konkursramt virksomhed), som ofte betragtes som afgørende for muligheden for at opstarte en virksomhed på ny. I dag er det meget forskelligt, hvor lang tid det tager at lukke en konkursramt virksomhed i EU – lige fra fire måneder i Irland til over seks år i Tjekkiet. I nogle lande kan konkursramte iværksættere endda slet ikke opnå gældafvikling.

Høringen vedrører også regler for udøvelse af erhvervet som kurator. Deltagerne bliver desuden spurgt om, hvorvidt de eksisterende bestemmelser om ledelsens pligter og ansvar i tilfælde af insolvens skaber problemer i praksis, og om EU bør fastsætte fælles regler, der sikrer, at svigagtige virksomhedsledere, der er blevet afvist i ét land, forhindres i at lede en virksomhed i et andet land. Endelig spørges deltagerne i høringen om, hvorvidt den retlige usikkerhed, der opstår som følge af de forskellige betingelser for, hvornår de nationale domstole giver kreditorer mulighed for at undgå skadelige handlinger fra insolvente debitorers side, har skabt problemer i praksis.

Høringen løber indtil den 11. oktober 2013. Du kan deltage her:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Baggrund

Virksomhederne skaber velstand og beskæftigelse. Men det er hårdt at starte en virksomhed – og holde den gående – især i det nuværende økonomiske klima.

Det haster at gøre noget ved situationen. Det viser følgende tal: Halvdelen af alle virksomheder overlever ikke de første fem år af deres levetid. Gennemsnitligt 200 000 virksomheder går fallit i EU hvert år, og det betyder 1,7 millioner mistede arbejdspladser. Ved en fjerdedel af disse konkurser er der et grænseoverskridende element.

Som EU's reaktion fremlagde Kommissionen i december 2012 en række tiltag, der skulle modernisere insolvensreglerne (IP/12/1354, MEMO/12/969). De vigtigste tiltag var et forslag om at ændre konkursforordningen og en meddelelse om "en ny europæisk tilgang til konkurs og insolvens".

EU-reglerne om konkurs findes i forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs ("konkursforordningen"), som har været i kraft siden 31. maj 2002. Forordningen indeholder regler om jurisdiktion, anerkendelse af retsafgørelser og lovvalg samt om koordination af konkursbehandlinger indledt i flere medlemslande. Den finder anvendelse, når debitor har aktiver eller kreditorer i mere end ét medlemsland.

Læs også

Høring om en ny europæisk tilgang til konkurs og insolvens

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Europa-Kommissionen – Konkurs:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar