Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 juni 2013

Blir din stad Europas miljöhuvudstad 2016?

Kommissionen har inlett letandet efter Europas miljöhuvudstad 2016. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar städer som är föregångare när det gäller miljövänligt stadsliv. Priset är avsett att sporra europeiska städer att bli mer attraktiva och sunda platser att bo och arbeta i samt besöka – alltså bättre städer att leva i.

För första gången kan städer i hela Europa med fler än 100 000 invånare ansöka om titeln. Tidigare hade bara städer med minst 200 000 invånare denna möjlighet. Tack vare förändringen är utmärkelsen nu tillgänglig för över 400 städer i hela Europa.

Fördelarna med att vara en europeisk miljöhuvudstad börjar med en renare miljö, nya arbetstillfällen och investeringar samt ökad turism, med de fördelar som den positiva internationella mediebevakningen och ökad sponsring av miljöprojekt för med sig.

– Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar lokala insatser för att förbättra stadsmiljön och främja hållbar tillväxt. När vi nu inleder tävlingen för den sjunde europeiska miljöhuvudstaden för 2016 vill jag uppmuntra mindre städer att ansöka och se detta som en möjlighet att granska och belysa deras miljöframsteg och planera en hållbar framtid för deras medborgare, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Utmärkelsen har tre syften:

  • Belöna städer som har dokumenterat goda resultat när det gäller att nå höga miljömål

  • Uppmuntra städer att anta ambitiösa mål för framtida miljöförbättring och hållbar utveckling

  • Inspirera andra städer genom nya idéer, bästa praxis och erfarenheter

Förslagen kommer att bedömas utifrån 12 kriterier: klimatförändring, dämpande åtgärder och anpassningsåtgärder; lokaltrafik; gröna stadsområden med hållbar markanvändning; natur och biologisk mångfald; luftkvalitet; kvaliteten på den akustiska omgivningen; avfallsgenerering och -hantering; vattenförvaltning; hantering av avloppsvatten; miljöinnovation och hållbar sysselsättning; energiprestanda; integrerad förvaltning av miljön.

Utmärkelsen kan tilldelas städer i EU:s medlemsstater, anslutande stater och kandidatländer (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) och länderna inom EES. Ansökan kan ske på nätet på www.europeangreencapital.eu. Sista anmälningsdag för 2016 års utmärkelse är den 17 oktober 2013. En internationell jury utser den vinnande staden med stöd av en panel av erkända experter inom olika miljöområden. Vinnaren kommer att tillkännages i juni 2014.

Bakgrund

Initiativet till utmärkelsen Europas miljöhuvudstad togs gemensamt av flera miljömedvetna städer. Idén lades för första gången fram vid ett möte i Tallinn, Estland, den 15 maj 2006 på initiativ av Jüri Ratas, tidigare borgmästare i staden. På mötet undertecknade 15 europeiska städer och sammanslutningen av estniska städer ett samförståndsavtal om instiftandet av ett sådant pris.

Sex städer – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Köpenhamn och Bristol – har hittills fått utmärkelsen under perioden 2010–2015. Miljöhuvudstaden 2015, Bristol, tillkännagavs i fredags i Nantes vid den årliga utdelningsceremonin.

Europa är nu ett huvudsakligen urbant samhälle där tre av fyra invånare bor i större eller mindre städer. Många miljöproblem i samhället har sitt ursprung i städer, men det är samma städer som kan skapa det engagemang och de innovationer som behövs för att lösa problemen. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad är ett initiativ som ska belöna miljöåtgärder, inspirera städer att göra en extra insats och uppmuntra utbyte av bästa praxis med andra europeiska städer.

Förutom att inspirera andra städer, kan denna stärkta profil höja den vinnande stadens anseende och göra den attraktivare att besöka, arbeta i eller bo i.

r ytterligare information:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital eller tvittra us @EU_GreenCapital

Kontaktpersoner:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar