Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. maijā

E-pārvalde uzlabojas, bet iedzīvotāji grib vairāk

Gandrīz puse ES iedzīvotāju (46 %) nu lieto internetu, lai meklētu darbu, izmantotu publisku bibliotēku, iesniegtu nodokļu atskaiti, reģistrētu jaunpiedzimušo, pieprasītu pasi vai izmantotu citus e-pārvaldes pakalpojumus. No viņiem 80 % teic, ka tīmeklī pieejami elektroniskās pārvaldes pakalpojumi viņiem ietaupa laiku, 76 % patīk elastība, un 62 % uzskata, ka tie ļauj ietaupīt naudu. Tomēr šie lietotāji ir apmierinātāki ar internetbanku pakalpojumiem (8,5 punkti skalā no 1 līdz 10) un ar internetveikaliem (7,6 punkti). Tīmeklī pieejamie elektroniskās pārvaldes pakalpojumi saņēmuši vien 6,5 punktus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa par šiem rezultātiem teica: “Šīs e-pārvaldes tendences Eiropā ir daudzsološas. Tomēr tas, ka lietotāji ar internetbankām ir apmierinātāki nekā ar e-pārvaldes pakalpojumiem, liecina, ka valdībām un pašvaldībām ir e-pārvalde labāk jāpielāgo lietotāju vajadzībām. Turklāt mums ir jādara vairāk, lai
e-pārvalde darbotos arī pāri robežām.”

Eiropas digitalizācijas programmā izvirzīts mērķis, ka līdz 2015. gadam jāpanāk, lai ES pilsoņi e-pārvaldes pakalpojumus lietotu par 50 % vairāk.

2012. gadā veiktajā salīdzinošajā e-pārvaldes pētījumā aptaujāti 28 000 interneta lietotāju 32 valstīs. Daži svarīgākie secinājumi:

  1. visiecienītākie pakalpojumi ir ienākuma nodokļa deklarācijas (73 % lietotāju iesniedz nodokļu deklarāciju tīmeklī), pārcelšanās vai adreses maiņa (57 %), iestāšanās augstskolā un studenta stipendijas pieprasīšana (56 %);

  2. kaut gan 54 % aptaujāto joprojām priekšroku dod kontaktiem klātienē vai citām tradicionālām metodēm, vismaz 30 % norādīja, ka viņi regulāri lietotu e-pārvaldes pakalpojumus, ja tādu būtu vairāk;

  3. 47 % e-pārvaldes lietotāju no piedāvātajiem pakalpojumiem iegūst visu viņiem nepieciešamo, bet 46 % to saņem tikai daļēji.

Šis ziņojums ir signāls, ka ir jāuzlabo elektroniskie pakalpojumi, kas paredzēti būtiskiem dzīves notikumiem, piemēram, ja pazaudēts darbs vai vajag to atrast un ja ir vēlēšanās dibināt uzņēmumu vai reģistrēties studijām.

  1. Cilvēki, kas dzīvo savā valstī, tīmeklī var nokārtot vidēji apmēram pusi formalitāšu, kas saistītas ar šādiem svarīgiem notikumiem dzīvē. Tīmekļa vietnēs ir informācija par atlikušajām formalitātēm, ko nevar nokārtot internetā. Tomēr, lai iedzīvotāji varētu pilnībā izmantot iespējas, sistēma jāpadara pārredzamāka un interaktīvāka.

  2. Grūtāk klājas tiem gandrīz diviem miljoniem cilvēku, kuri pārcēlušies vai regulāri dodas uz citu ES valsti. Kaut arī vairums dalībvalstu sniedz šādu tādu informāciju par studēšanu vai uzņēmuma dibināšanu ārzemēs, iespēja reģistrēties tīmeklī nav parasta lieta. Tikai deviņas valstis atļauj citu ES dalībvalstu pilsoņiem tīmeklī reģistrēties studijām, un tikai 17 valstis viņiem atļauj veikt zināmas darbības, lai šādā veidā dibinātu uzņēmumu.

Vispārīga informācija

Šos un arī citus jautājumus konferencē “Līderpozīcijas e-pārvaldes attīstīšanā” apspriedīs augsta līmeņa pārstāvji no ES un citām valstīm (arī jaunattīstības valstīm). Tā notiks Helsinkos 28.–30. maijā.

Iepriekšminētais ziņojums ir kopš 2001. gada desmitais salīdzinošais ziņojums par
e-pārvaldi. Šāgada aptaujā pētīja stāvokli 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē, Horvātijā, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā. Pirmo reizi ziņojumā analizēts gan
e-pārvaldes piedāvājums, gan pieprasījums (aptaujāti arī e-pārvaldes lietotāji). Ziņojumā analizēts arī lietošanas ērtums, pārredzamība un svarīgākie veicinošie faktori. Visbeidzot, ziņojumā novērtēti tīmeklī pieejamie pakalpojumi trim svarīgiem dzīves gadījumiem: ja pazaudēts vai jāmeklē darbs, ja jādibina uzņēmums vai jāsāk studijas.

Kopš 2010. gada decembra Komisija un dalībvalstu iestādes ir kopīgi strādājušas, lai paplašinātu tīmeklī pieejamo pakalpojumu klāstu un tos uzlabotu. E-pārvaldes rīcības plānā iekļauti 40 konkrēti pasākumi, kuru mērķis ir iedzīvotājiem un uzņēmumiem atvieglot e-pārvaldes pakalpojumu izmantošanu (sk. IP/10/1718). Tagad Komisija novērtē gūtos panākumus un par tiem ziņos līdz 2013. gada beigām.

Komisija ir apņēmusies atbalstīt tādu e-pārvaldes pakalpojumu izstrādi un izmantošanu, kuri darbojas pāri robežām. Piemēram, Komisija ir palīdzējusi finansēt liela mēroga izmēģinājuma projektus, kas savieno vairāku valstu elektroniskās sistēmas un sagatavo augsni Eiropas pārrobežu e-pārvaldes pakalpojumiem. Turpinās darbs pie eID (STORK 2.0), eHealth (epSOS) un eJustice (e-CODEX). Agrākie izmēģinājuma projekti eBusiness (SPOCS) un eProcurement (PEPPOL, tagad: Open PEPPOL ASBL) ir veiksmīgi pabeigti. Komisija iecerējusi ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta palīdzību no 2014. gada līdz 2020. gadam turpināt savienotu digitālo pakalpojumu infrastruktūras atbalstīšanu, piemēram, e-identifikāciju un e-iepirkumus.

Paralēli ir ierosināts ES noteikumu projekts par e-identifikāciju, autentifikāciju un parakstiem (IP/12/558). To mērķis ir gādāt, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu ar savas valsts izdoto elektronisko identifikācijas karti piekļūt e-pārvaldes pakalpojumiem citās ES dalībvalstīs. Tādējādi radīsies iekšējais tirgus e-parakstiem un saistītajiem uzticamības pakalpojumiem.

Noderīgas saites

Viss ziņojums un konkrētu valstu analīze

Vietnes “Build Connect Grow” žurnāls par liela mēroga izmēģinājuma projektiem

@EU_eGov

Digitalizācijas programmas vietne

Nēlī Krusas vietne

Sekojiet Nēlī Krusai “Twitter

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), “Twitter”: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar