Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 16 d.

Šešios naujos mokslo grupės padės įgyvendinti Dunojaus regiono strategiją

Šiandien Europos Komisija ir 14-os Dunojaus regiono šalių mokslininkai bei politikai paskelbė regiono ekonominei plėtrai remti skirtų šešių mokslo grupių veiklos pradžią. Šios šešios grupės darbuosis vandens, žemės ir dirvožemio, bioenergijos, oro, duomenų mainų bei derinimo ir pažangiosios specializacijos baruose. Aukščiausiojo lygio susitikime Bratislavoje šiandien pristatytos mokslo grupės teiks mokslinius duomenis, reikalingus Dunojaus strategijai įgyvendinti, ir drauge bus puiki galimybė šio regiono mokslininkams bendradarbiauti. Grupių veiklos pradžios renginyje taip pat dalyvavo Slovakijos Ministras Pirmininkas Robertas Fico ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius (MEMO/13/441).

Per ceremoniją sakydamas kalbą Marošas Šefčovičius aiškino: „Dunojaus regionui skirtoje ES strategijoje numatyta geriau formuojant politiką ir didinant finansavimą paskatinti užimtumo didėjimą šiame regione. Mokslininkai gali labai prie to prisidėti – suteikti politikams mokslinių duomenų, kad šiame geopolitine ir ekonomine įvairove pasižyminčiame regione priimami politiniai sprendimai būtų labiau moksliškai pagrįsti.“

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Tai puikus tarpvalstybinio mokslininkų bei politikų bendradarbiavimo pavyzdys – juo galėtų pasekti ir kiti – tiek ES, tiek už jos ribų. Šios mokslo grupės gali paskatinti regiono mokslo ir ekonomikos pažangą.“

Vandens, žemės ir dirvožemio, bioenergijos ir oro mokslo grupės šiuos pagrindinius išteklius tirs atsižvelgdamos į nustatytus poreikius aplinkos apsaugos, drėkinimo ir žemės ūkio plėtros bei energetikos srityse. Duomenų mainams skirtos grupės užduotis – padėti keistis aiškiais ir palyginamais tokių sričių, kaip biologinė įvairovė, upės morfologija, potvynių ir sausrų rizika, dirvožemiai, javai ar energijos išteklių potencialas, duomenimis bei juos derinti Be to, bus sukurtas ir iki šių metų gruodžio turėtų pradėti veikti bendras viso regiono duomenų prieigos centras. Pažangiosios specializacijos grupė nagrinės, kaip sutelkti išteklius į svarbiausius mokslo prioritetus, nustatytus pagal Dunojaus regiono ekonominį potencialą, kad pastangos ir investicijos nebūtų išsklaidomos pernelyg plačiai.

Mokslo grupių veikloje dalyvaus 14-os Dunojaus regiono šalių mokslininkai, dauguma regiono mokslo akademijų, Dunojaus regiono rektorių konferencija (kurioje dalyvauja 54 universitetų atstovai) ir daug kitų mokslinių tyrimų organizacijų. Partneriai pagal savo prioritetus ir specializaciją galės rinktis grupę, kurios veikloje jie norėtų dalyvauti. Prisijungti gali ir kitos suinteresuotosios šalys. Grupės skatins ne tik mokslininkų tarpusavio, bet ir mokslininkų bei politikų bendradarbiavimą; taip pat skatins formuojant politiką labiau atsižvelgti į mokslo rezultatus. Mokslininkų bendruomenės atstovai rinksis reguliariai, o politikai bus informuojami kartą per metus.

Pagrindiniai faktai

Šiandien Bratislavoje vykusioje ceremonijoje taip pat dalyvavo: už ekonominę strategiją atsakingas Vengrijos valstybės ministras Zoltánas Cséfalvay, Austrijos federalinis mokslo ir tyrimų ministras Karlheinzas Töchterle, už aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą atsakingas Rumunijos Vyriausybės narys Mihnea Costoiu ir Europos Parlamento narė Edit Herzog.

ES Dunojaus regiono strategija paskelbta 2011 m. (IP/11/472) reaguojant į prieš dvejus metus pateiktą ES vyriausybių vadovų prašymą. Keturios jos prioritetinės sritys: Dunojaus regiono sąsajų stiprinimas, aplinkos apsauga, gerovės regione užtikrinimas ir regiono stiprinimas. Neseniai Europos Komisija paskelbė Dunojaus regiono strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą (IP/13/307), kurioje raginama po geros pradžios dėti dar daugiau pastangų. Kad regionas išliktų konkurencingas, reikalingos toliaregiškos strateginės investicijos, taip pat reikia išnaudoti regiono pranašumus ir efektyviau naudoti bei geriau derinti nacionalines, regiono ir ES lėšas. Siekiant išnaudoti visą regiono potencialą ir sukurti kokybiškų darbo vietų, turi būti nustatyti strateginiai lėšų naudojimo regione prioritetai ir pašalintos kliūtys inovacijoms.

2011 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos mokslo tarnyba Jungtinis tyrimų centras pradėjo vykdyti iniciatyvą „Mokslinė parama Dunojaus regiono strategijai“. Keturios jos prioritetinės sritys: aplinkos apsauga, drėkinimas ir žemės ūkio plėtra, tinkamumas laivybai bei energijos gamyba.

14 Dunojaus regiono šalių – tai Vokietija, Austrija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija, Rumunija, Kroatija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Ukraina ir Moldova. Šiame regione gyvena daugiau kaip 100 mln. žmonių.

Nuorodos

Antroji aukščiausio lygio konferencija, skirta iniciatyvai „Mokslinė parama Dunojaus regiono strategijai“ (Bratislava, 2013 m. gegužės 16 d.) ir daugiau informacijos apie pavyzdines temines grupes

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Mokslininkų susitikimų dokumentai: dalyvių sąrašai, protokolai, prezentacijos ir ataskaitos (2013 m. kovo mėn.)

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Pirmoji aukščiausio lygio konferencija, skirta iniciatyvai „Mokslinė parama Dunojaus regiono strategijai“ (Briuselis, 2012 m. balandžio 24 d.)

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

ES Dunojaus regiono strategija

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar