Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 6.

Intelligens szabályokkal a nagyobb élelmiszerbiztonságért: a Bizottság mérföldkőnek számító intézkedéscsomagot javasol Európa agrár-élelmiszeripari láncának korszerűsítése, egyszerűsítése és megerősítése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a teljes agrár-élelmiszeripari láncra érvényes egészségügyi és biztonsági előírások végrehajtásának megerősítését célzó intézkedéscsomagot. Az élelmiszerbiztonság a fogyasztói bizalom és az élelmiszertermelés fenntarthatóságának alapvetően fontos feltétele.

A csomag egyrészt olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek korszerűbb és átláthatóbb, kifejezetten kockázatalapú megközelítéssel szolgálják az egészség védelmét, másrészt hatékonyabb ellenőrzési eszközöket vezet be az élelmiszerlánc működésének irányt adó szabályok megfelelőbb alkalmazásának biztosítására.

A csomag olyan, mielőbb megoldásra szoruló kérdéseket hivatott rendezni, mint a jogi szabályozás egyszerűsítése és intelligens szabályozás életbe léptetése a lánc szereplőire háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében, valamint a szabályozási környezet átláthatóbbá tétele. A Bizottság különleges figyelmet fordít az intézkedések kkv-kre és mikrovállalkozásokra gyakorolt hatására, akik mentességet kapnak a szabályozás legköltségesebb és legtöbb terhet jelentő elemeinek hatálya alól.

Az élelmiszerláncra vonatkozó jelenlegi uniós jogi keret csaknem 70 jogszabályból áll. A mai reformcsomag ezt öt jogszabályra szűkíti, és vissza fogja szorítani a különböző folyamatok és eljárások során a mezőgazdasági termelők, állattenyésztők és élelmiszer-ipari vállalkozók (termelők, feldolgozók és forgalmazók) mindennapi munkáját jelenleg megnehezítő bürokráciát.

Tonio Borg, egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos így nyilatkozott: „Az agrár-élelmiszeripar az EU második legnagyobb gazdasági szektora, amely több mint 48 millió embernek biztosít munkát, és értéke megközelítőleg 750 milliárd EUR évente. Európa büszkélkedik a világ legmagasabb színvonalú élelmiszerbiztonsági előírásaival. A közelmúlt lóhúsbotránya ugyanakkor jól példázza, hogy – bár nem merült fel egészségügyi kockázat – van még mit javítani e területen. A mostani reformcsomag elfogadására a megfelelő pillanatban került sor: ez jelzi ugyanis, hogy a rendszer igenis képes reagálni a kihívásokra és tanulni a korábbi tapasztalatokból. Röviden, a csomag intelligens szabályokkal kíván javítani az élelmiszerbiztonságon.”

A vállalkozások az egyszerűbb, tudományosan megalapozott és kockázatalapú szabályozás előnyeit élvezhetik majd, amelynek köszönhetően csökkennek az adminisztratív terhek, továbbá hatékonyabb eljárásokkal és eszközökkel sikerülhet finanszírozni és javítani az állatbetegségek és a növénykártevők ellenőrzését és felszámolását. A fogyasztók az élelmiszerlánc egészét lefedő, hatékonyabb és átláthatóbb ellenőrzés révén biztonságosabb termékeket vásárolhatnak.

A javaslat fő elemei

Hatósági ellenőrzések

 1. A Bizottság felismerte, hogy a javítani kell a tagállami hatóságok által az uniós jogszabályoknak való megfelelés helyszíni értékeléséhez (ellenőrzések, vizsgálatok és tesztek elvégzéséhez) jelenleg igénybe vehető eszközökön.

 2. Az elmúlt időszak élelmiszerbotrányai ismét rávilágítottak arra, hogy az eddiginél hatékonyabb fellépésre van szükség a végrehajtó hatóságok részéről a fogyasztók és a becsületes élelmiszer-ipari szereplők védelme érdekében, legyen szó bármely (akár gazdasági értelemben vett), az élelmiszerlánc különböző szakaszain érvényes szabályok megsértéséből adódó kockázatról.

 3. Az új szabályok a kockázatalapú megközelítést követik, ennek megfelelően pedig lehetőséget biztosítanak a hatóságok számára, hogy erőforrásaikat a legsürgősebb kérdések rendezésére összpontosítsák.

 4. A jelenlegi, díjfizetésen alapuló rendszer alkalmazási területét ki fogják terjeszteni a lánc többi olyan szektorára is, amelyek jelenleg nem járulnak hozzá anyagilag a teljes élelmiszerláncot lefedő, fenntartható ellenőrzések hatékony végrehajtásához.

 5. A mikrovállakozások – versenyképességük megőrzése érdekében – mentességet kapnak e díjfizetés alól, a kötelező ellenőrzések azonban rájuk nézve is érvényesek lesznek.

 6. A tagállamokat arra is felkérik majd, hogy a csalást kiszűrő vizsgálatokat tegyék nemzeti ellenőrzési terveik integráns részévé és biztosítsák, hogy a csalás esetén fizetendő bírság összege valóban visszatartó erejű legyen.

Állategészségügy

 1. A csomag a „jobb megelőzni, mint gyógyítani” alapelvre építve egyetlen jogszabály bevezetésével kívánja szabályozni az állategészségügy kérdését az EU-n belül.

 2. Célja, hogy egyrészt javítson a meglévő előírásokon, másrészt egységes rendszert teremtsen a betegségek hatékonyabb felismerése és ellenőrzése, továbbá az egészségügyi és az élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő kockázatok összehangolt kezelése érdekében.

 3. E továbbfejlesztett – jobb azonosítási és nyilvántartási szabályokkal felvértezett – rendszer segítségével az élelmiszerlánc védelmét szolgáló szereplők, mint például a mezőgazdasági termelők és az állatorvosok képesek lesznek gyorsan reagálni a betegségekre, megakadályozni azok elterjedését és minimálisra csökkenteni azok állatállományra, valamint fogyasztókra gyakorolt hatását.

 4. Emellett létrehozza az uniós beavatkozást igénylő betegségek csoportosítását és rangsorolását, lehetővé téve a kockázatalapú megközelítés alkalmazását és az erőforrások megfelelő felhasználását.

 5. Kellő rugalmassággal biztosítja, hogy az állat-egészségügyi intézkedések minden esetben igazodjanak a vállalkozások eltérő méretéhez és típusaihoz (lásd: kkv-k, hobbigazdaságok, stb.), a különböző helyi körülményekhez, különös tekintettel a létesítményekre, valamint az állattartásra és a termékek tárolására vonatkozó nyilvántartásba vételi és jóváhagyási követelményekre.

 6. Szélesebb perspektívába helyezve a kérdést, a jogszabályoknak rugalmasnak és megfelelően stabilnak kell lenniük ahhoz, hogy az egész EU tekintetében hatékony választ adhassanak az éghajlat jelentős megváltozása esetén, tehát hogy olyan új és eddig ismeretlen kockázatok kezelésére alkalmas eszközök álljanak rendelkezésünkre, amelyek segítségével gyorsan alkalmazkodni tudunk a legújabb tudományos eredményekhez és nemzetközi előírásokhoz.

Növényegészségügy

 1. Az EU területén termesztett szántóföldi növények értéke évente 205 milliárd EUR. A növény-egészségügyi szabályok által nyújtott védelem hiányában ezen ágazat komoly gazdasági veszteségeket szenvedne el.

 2. Európa mezőgazdaságát, erdeit és természeti örökségét kártevők és betegségek fenyegetik. A kereskedelem világméretűvé válása és az éghajlatváltozás nyomán egyre nagyobb számban jelentek meg korábban nem ismert, új kártevő fajok.

 3. Az új kártevők EU-n belüli megtelepedését elkerülendő, továbbá a növénytermesztők és az erdészeti ágazat védelme érdekében a Bizottság a meglévő növény-egészségügyi rendszer korszerűsítését javasolja.

 4. Fokozottabb figyelmet kap a harmadik országokkal folytatott, nagyobb kockázatot jelentő kereskedelem kérdése és az ültetési anyagok jobb nyomon követése a belső piacon.

 5. A jogszabály bevezeti az új kártevő fajok hatékonyabb felügyeletét és megjelenésük korai szakaszában történő felszámolását, valamint pénzügyi kompenzációt biztosít az ilyen, zárlat alá helyezett kártevők által sújtott termelők számára.

Növényi szaporítóanyagok (beleértve a vetőmagokat is)

 1. A világ vetőmag-kivitelének 60%-a az EU-ból származik.

 2. A csomag egyszerűbb és rugalmasabb szabályokat határoz meg a vetőmagok és más növényi szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozóan azzal a céllal, hogy biztosítsa Európa termesztett növényeinek és erdeinek termelékenységét, alkalmazkodóképességét és sokszínűségét, valamint hogy megkönnyítse az ezekkel való kereskedést.

 3. A szaporítóanyagok széles választéka és a hatékonyabb vizsgálati követelmények segítenek megőrizni a biodiverzitást és a fenntartható mezőgazdaság irányába elmozdítani a tenyésztést.

 4. A magánkertekben használt vetőmagokra nem vonatkoznak uniós jogszabályok, így a hobbikertészek továbbra is bármilyen növényi anyagot megvásárolhatnak, és kis mennyiségben értékesíthetik azok magvait. Az új szabályozás egyértelművé fogja tenni, hogy a nem üzletszerű tevékenységet folytató termelő (ld.: magánkertész) szabadon cserélhet vetőmagot egy másik magánkertésszel, az ilyen típusú ügylet nem tartozik a rendeletjavaslat hatálya alá.

 5. A jogszabályok új, jobb és bevizsgált fajták, fajtameghatározásnak eleget nem tevő szaporítóanyagok (heterogén anyagok), hagyományos fajták és a piaci rést betöltő anyagok elérhetővé tételével kívánnak szélesebb választékot biztosítani a felhasználók számára.

 6. Az új szabályok azonban – a szabályozás javítására irányuló bizottsági ütemtervvel összhangban – figyelembe veszik az anyag típusát, a termesztés feltételeit és az abban érintett vállalkozások méretét. Ennek megfelelően a hagyományos fajtákra és a heterogén szaporítóanyagokra kevésbé szigorú nyilvántartási szabályok vonatkoznak. E kategóriák mentességet kapnak a jogszabály által előírt vizsgálati és más jellegű követelmények alól.

 7. A mikrovállalkozásokra háruló adminisztratív terhek ráadásul csökkennek, akik „piaci rést betöltő anyag” címen, nyilvántartásba vétel nélkül értékesíthetnek bármilyen típusú szaporítóanyagot.

 8. A mikrovállalkozások általában nincsenek nyilvántartásba vételi díj megfizetésére kötelezve.

A következő lépések

A következőkben más európai uniós intézmények, többek között az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja a Bizottság intézkedéscsomagját, és kellő időben elfogadják az arra vonatkozóan kialakított álláspontjukat. Jelen szakaszban az valószínűsíthető, hogy a csomag 2016-ban lép majd hatályba.

További információk:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Kövesse a témát a Twitteren: @EU_Consumer

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar