Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. aprila 2013

Nič več dragih in zapletenih postopkov overjanja javnih listin – Evropska komisija si prizadeva za poenostavitev upravnih formalnosti v vseh državah članicah

Evropska komisija je danes predstavila predlog, v skladu s katerim bi se upravni postopki za državljane in podjetja bistveno skrajšali. V skladu s tem predlogom bi bile odpravljene birokratske ovire, s katerimi se trenutno soočajo državljani, ki javne listine, kot je na primer rojstni list, predložijo v drugi državi članici z namenom, da ta njihovo verodostojnost prizna. Za zdaj morajo državljani, ki se preselijo v drugo državo članico, porabiti veliko časa in denarja, da dokažejo verodostojnost svojih javnih listin, kot sta na primer rojstni list ali poročna listina, ki so bile izdane v njihovi matični državi članici. Temu je med drugim namenjena t.i. potrditev z žigom Apostille, na podlagi katere javni organi v drugih državah priznajo verodostojnost javnih listin ali podpisov uradnikov na javnih listinah. Prizadeta so tudi podjetja, ki poslujejo na enotnem trgu EU in zunaj meja EU. Pogosto morajo na primer predložiti vrsto overjenih javnih listin, da pri čezmejnem poslovanju dokažejo svoj pravni status. Te zahteve segajo še v obdobje, ko so države zaupale le javnim listinam, ki so jih izdala ministrstva za zunanje zadeve drugih držav. Zaupanje v sodbe, ki so jih izdala sodišča v drugih državah, bi moralo biti primerljivo z zaupanjem v rojstne liste, ki jih izdajo matični uradi, jamstva ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za pravosodje ali drugih organov bi morala biti pri tem odveč. Evropska komisija zato danes predlaga, da se opustijo potrjevanje z žigom Apostille in mnoge druge nepregledne upravne zahteve za overjanje javnih listin tistih, ki živijo in delajo v drugih državah članicah.

"Kadar prestopite mejo, ministrstvu za zunanje zadeve ni treba potrditi, da je vaš potni list res potni list – zakaj si je treba priskrbeti potrdilo o rojstnem listu?" se sprašuje podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. "Ti dragi upravni postopki, ki jih mora ob selitvi v tujino opraviti vsak, da lahko dokaže, da je njegov rojstni list res njegov rojstni list ali uporabi potrdilo o kvalificiranem podjetju, lahko povzročijo pravi birokratski glavobol. Slišala sem nešteto zgodb o nevšečnostih pri urejanju teh nerazumljivih formalnosti. Evropska komisija danes predstavlja ukrepe za poenostavitev uveljavljanja pravice do prostega gibanja v EU za posameznike in podjetja“.

Po predlogih Komisije, ki so bili sprejeti danes, državljanom in podjetjem ne bi bilo več treba predložiti dragih „potrjenih“ različic ali „overjenih“ prevodov javnih listin npr. ob vpisu hiše v zemljiško knjigo ali ob vpisu podjetja v poslovni register, ob sklenitvi zakonske zveze ali ob prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje. Dvanajst kategorij javnih listin1 bi bilo avtomatično izvzetih iz upravnih postopkov, kot sta overjanje javnih listin in njihova potrditev z žigom Apostille, ki jih je trenutno v EU treba opraviti za okrog 1,4 milijona listin letno. Poleg prihranjenega časa in nevšečnosti bodo državljani in podjetja v EU z odpravo teh zahtev prihranili do 33 milijonov evrov. Nova pravila pa ne bodo vplivala na priznavanje vsebine ali pravnega učinka zadevnih listin.

Nova pravila bodo samo pripomogla k dokazovanju verodostojnosti javne listine, na primer k ugotavljanju, ali sta podpis na listini in funkcija podpisnika listine verodostojna. Države članice bodo morale priznati verodostojnost listin, ne da bi bilo treba izpolniti dodatne zahteve po potrjevanju.

Komisija predlaga še nadaljnji instrument za poenostavitev: izbirne večjezične standardizirane obrazce v vseh uradnih jezikih EU. Državljani in podjetja bi lahko za te obrazce namesto za nacionalne javne listine o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji zunajzakonske skupnosti, pravnem statusu in zastopnikih družbe ali podjetja (glej primere v Prilogi) zaprosili pod enakimi pogoji. To bi državljanom in podjetjem zlasti prihranilo stroške prevodov, tovrstna razbremenitev pa bi pomenila prednost, ki jo ta instrument omogoča. Zasnova teh obrazcev črpa iz specifičnih mednarodnih konvencij2.

Predlog obravnava tudi zaščitne ukrepe proti goljufijam. Če bi nacionalni organ upravičeno dvomil v verodostojnost določene listine, bi organi države članice z uporabo obstoječega informacijskega sistema za notranji trg (IMI) lahko preverili verodostojnost listine pri organu, ki jo je izdal.

Ozadje

Kot je razvidno iz raziskave Eurobarometra iz oktobra 2010, 73 % Evropejcev meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za lažji pretok javnih listin med državami EU.

V odgovor na to je Evropska komisija leta 2010 objavila zeleno knjigo o spodbujanju prostega pretoka javnih listin in organizirala javno posvetovanje o možnih poenostavitvah na področju uporabe in priznavanja javnih listin.

Evropska komisija si močno prizadeva odpraviti vse ovire, ki državljanom povzročajo preglavice. V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odpravo preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Z današnjim predlogom Komisija uresničuje svojo obvezo.

Leta 2012 je Komisija organizirala širše javno posvetovanje, v okviru katerega so bila državljanom zastavljena vprašanja o težavah, s katerimi se srečujejo pri uveljavljanju svojih pravic, ki jih imajo kot državljani EU (glej IP/12/461). Državljani so med drugim opozorili na postopek priznavanja verodostojnosti dokumenta v drugi državi članici.

Vsakdanji primer težav, ki jih imajo državljani EU

„Pred kratkim sem se poročil v Luksemburgu, vendar pa sem za postopek priznavanja mojega rojstnega lista porabil veliko časa in denarja, ker temelji na dragem sistemu potrditve z žigom Apostille. Tak sistem je morda uporaben na svetovni ravni, znotraj EU pa neumorno opozarja na pomanjkanje sodelovanja in zaupanja med upravami.“

- mnenje romunskega državljana na javnem posvetovanju o državljanstvu EU iz leta 2012

Nova pravila bodo upravne postopke poenostavila z:

  • odpravo overjanja javnih listin in njihove potrditve z žigom Apostille;

  • odpravo zahteve po predložitvi overjene kopije javne listine skupaj z originalom, namesto tega bo omogočena predložitev neoverjenih kopij listin skupaj z originali;

  • z določitvijo, da se neoverjeni prevodi javnih listin, ki so jih izdali organi drugih držav članic, priznajo;

  • izdajo izbirnih večjezičnih standardiziranih obrazcev EU

  • izboljšanjem upravnega sodelovanja med državami članicami, ki bo pripomoglo k boju proti goljufijam.

    Naslednji ukrepi: Preden bo uredba sprejeta, jo morata po „rednem zakonodajnem postopku“ (postopek soodločanja) najprej potrditi Evropski parlament in Svet ministrov. Poleg tega bo Komisija 8. maja v okviru Evropskega leta državljanov 2013 objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem navaja 12 novih konkretnih ukrepov za odpravo preostalih težav, s katerimi se državljani EU pri uveljavljanju svoje pravice do prostega gibanja še vedno soočajo.

Več informacij:

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Spletna stran Evropske komisije o civilnem pravosodju

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_sl.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA: PRIMERI IZBIRNIH VEČJEZIČNIH OBRAZCEV

1 :

Poenostavitev bo veljala za javne listine, ki zadevajo ime, zakonsko zvezo in registrirano partnerstvo, rojstvo, starševstvo, posvojitev, smrt, prebivališče, državljanstvo in narodnost, nepremičnine, pravni status in zastopnike družbe ali podjetja, pravice intelektualne lastnine ali potrdilo o nekaznovanosti.

2 :

Zlasti iz konvencij Mednarodne komisije za osebna stanja (ICCS)


Side Bar