Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2013

Tonava-strategian tilannekatsaus: hyvän alun jälkeen on aika kiristää tahtia

Euroopan komissio on julkistanut EU:n Tonava-strategian edistymistä käsittelevän ensimmäisen kertomuksen kaksi vuotta strategian käynnistämisen jälkeen. Siinä kerrotaan merkittävistä saavutuksista erilaisten ongelmien ratkaisemisessa, joita ovat muun muassa puuttuvat liikenneyhteydet, kilpailukyvyn puute, saasteet ja rikollisuus. Tonavan makroalueen muodostaa 14 maata, joista 8 on EU:n jäsenvaltioita. Kertomuksessa kerrotaan, kuinka ne ovat jo onnistuneet perustamaan konkreettisen yhteistyöjärjestelmän erilaisten yhteisten hankkeiden ja aloitteiden avulla.

Komission kertomuksessa kehotetaan Tonavan alueen hallituksia toteuttamaan poliittisten sitoumustensa mukaisia jatkotoimia ja asettamaan strategian etusijalle kaikilla asiaan kuuluvilla politiikan osa-alueilla. Lisäksi siinä kannustetaan mukana olevia kahdeksaa EU:n jäsenvaltiota sekä Kroatiaa sisällyttämään strategia suunnitelmiinsa, jotka koskevat seuraavaa aluepolitiikan ohjelmasukupolvea vuosiksi 2014–20.

Aluepolitiikasta vastaavan EU-komissaarin Johannes Hahnin mukaan ”olemme päässeet hyvään alkuun. Tonava-strategia osoittaa jo, että yhdessä työskentelemällä voimme saada aikaan paljon suurempia vaikutuksia kuin pyrkimällä ratkaisemaan ongelmia yksin. Nyt meidän on kiristettävä tahtia. Mukana olevien 14 maan kannalta yhteistyö ei voi olla vain toissijaista tai jokin epämääräinen ideaali. Haluaisin nähdä Tonava-strategian prioriteetit aluekehitysrahastojen seuraavassa ohjelmasukupolvessa ja sisällytettynä tiiviisti kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin prioriteetteihin kaikissa mukana olevissa maissa. Strategian pitäisi ohjata kaikkia asiaan kuuluvia politiikan osa-alueita, ja sen tukena olisi oltava poliittisesti vakaat ja riittävällä rahoituksella varustetut rakenteet."

Kertomuksessa keskitytään konkreettiseen edistymiseen strategian neljällä keskeisellä osa-alueella: Tonavan alueen yhteydet, ympäristön suojeleminen, hyvinvointi ja voimakkaampi Tonavan alue.

Kertomuksessa todetaan, että EU:n Tonava-strategia on auttanut luomaan korvaamattoman pitkän aikavälin yhteistyörakenteen ja saanut aikaan selvän poliittisen sitoutumisen osallistujien keskuudessa.

Kertomuksessa esitetään selviä suosituksia tulevaisuutta varten: Siinä kehotetaan EU:n jäsenvaltioita sisällyttämään strategia seuraavaan aluepolitiikan ohjelmasukupolveen vuosiksi 2014–20.

Siinä kannustetaan hallituksia käyttämään tehokkaasti ja yhdennetysti saatavilla olevaa rahoitusta: näitä ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastot sekä myös Horisontti 2020, yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma COSME ja Verkkojen Eurooppa ‑väline.

Kertomuksessa kehotetaan mukana olevia 14:ää maata varmistamaan, että kansallisella tasolla on olemassa riittävällä henkilöstöllä ja rahoituksella varustetut rakenteet Tonava-strategian prioriteettien toteuttamiseksi.

EU-maiden hallituksia pyydetään ottamaan Tonava-strategian tavoitteet esiin asiaan liittyvissä ministerineuvoston alakohtaisissa kokouksissa (esim. EU:n liikenneministerien, ympäristöministerien, tutkimusministerien ja sisäministerien kokoukset).

Kertomuksessa tuodaan esiin useita uusia hankkeita ja kerrotaan, kuinka strategia vauhdittaa olemassa olevia aloitteita yhteistyön kautta ja auttamalla rahoituksen yhdistämisessä. Tämä edistää osaltaan EU:n pitkän aikavälin kasvustrategiaa eli Eurooppa 2020 ‑strategiaa.

Tonavan alueen yhteydet

(Liikenneyhteydet/kestävä energia/kulttuuri ja matkailu)

Tonavan alueen liikenneministerit hyväksyivät kesäkuussa 2012 Tonava-väylän ylläpitoa koskevan julkilausuman. Romanian ja Bulgarian välillä tehtiin keskeinen liikennöitävyyttä koskeva sopimus. Strategia vauhditti myös Romanian ja Bulgarian yhdistävän Calafat-Vidin-sillan valmistumista; se on vasta toinen silta 630 kilometriä pitkällä rajan jokiosuudella. Uusissa innovatiivisia aluksia koskevissa tutkimushankkeissa – esimerkkinä NEWS-hanke – pyritään Tonavan laivaston uusimiseen. Työ Bulgarian ja Serbian kaasuliitäntähankkeen parissa on edistynyt; se yhdistää Itämeren alueen Adrianmereen, Egeanmereen ja Mustaanmereen.

Tonavan alueen ympäristön suojeleminen

(Veden laatu, ympäristöriskit/biodiversiteetin säilyttäminen)

Tonavan tulvariskiä käsittelevässä hankkeessa kahdeksan Tonavan alueen maata jakaa tietokantoja ja tulvakartoitusta. Venäjänsampea käsittelevä työryhmä turvaa tämän tärkeän kalan elinkykyisiä populaatioita joessa.

Tonavan alueen hyvinvointi

(Tutkimuskapasiteetti/koulutus/tietotekniikka, yritysten kilpailukyky)

Tonavan alueen yritysfoorumissa, jota koordinoi Itävallan kauppakamari, on mukana yli 300 pk-yritystä, ja se tukee yhteyksiä tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Tonavan tutkimus- ja innovaatiorahasto pohjautuu Itämeren alueen BONUS-ohjelmasta saatuihin kokemuksiin (Itämeren makroalue). Tonavan alueen tutkimusministerien yhteinen julkilausuma allekirjoitettiin Ulmissa Saksassa 9. heinäkuuta 2012.

Voimakkaampi Tonavan alue

(Institutionaaliset valmiudet/yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi)

Yhteistyön tiivistäminen Tonavan alueen poliisiviranomaisten kesken: poliisijohtajien oma aloite, jolla pyritään parantamaan toimenpiteitä jokeen liittyvien rikosten (myös järjestäytyneen rikollisuuden) torjumiseksi ja perustamaan valtioiden rajat ylittävä poliisitoiminnan foorumi. Europol on perustanut uhka-analyysin hankkeen Tonavan aluetta varten.

Taustaa

Strategia käynnistettiin vuonna 2011 (IP/11/472) EU-maiden hallitusten kaksi vuotta aiemmin esittämän pyynnön johdosta. Tonavan makroalueen 14 maata (joista kahdeksan on EU:n jäsenvaltioita) ovat Saksa, Itävalta, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Kroatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Ukraina ja Moldova.

EU:n Tonava-strategian ensimmäinen vuotuinen foorumi pidettiin Regensburgissa Saksassa marraskuussa 2012 – pääpuhujana oli liittokansleri Angela Merkel. Toinen vuotuinen foorumi järjestetään Bukarestissa Romaniassa 28.–29. lokakuuta tänä vuonna. Tonava on EU:n toinen makroalue. Alueella asuu yli 100 miljoonaa ihmistä. Ensimmäinen oli Itämeren alue, jota koskeva strategia käynnistettiin kesäkuussa 2009. Makroaluestrategioiden arviointia koskeva kertomus on tarkoitus esittää kesäkuussa 2013. Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa 2012 EU-maiden hallitukset pyysivät komissiota ehdottamaan kolmatta Adrian- ja Joonianmeren makroaluetta.

Lisätietoja:

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar