Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 mars 2013

EU:s grannar anser att EU-samarbetet är positivt

Medborgarna i EU:s grannskapsområde är i allmänhet positiva till sitt lands förhållande till Europeiska unionen. Det visar resultatet av EU:s grannskapsundersökning som kom idag. Det finns en stark opinion för detta i södra grannskapet, där över hälften av de som deltog i undersökningen beskrev förhållandet till EU som gott.

Medborgarna i 16 partnerländer i EU:s grannskapsområde har en positiv bild av EU och de beskriver ”mänskliga rättigheter” och ”solidaritet” som de egenskaper som bäst karaktäriserar EU i de östra och södra partnerländerna.

När det gäller samarbetet mellan länderna anser människorna att de viktigaste områdena är "fred och säkerhet", följt av ”handel” och ”mänskliga rättigheter” i söder och ”kampen mot fattigdom” och ”mänskliga rättigheter” hos medborgarna i öst.

– De resultat som tillkännagavs idag hjälper oss att bättre förstå den demokratiska processen i våra partnerländer. För att vi på ett bättre sätt ska kunna bemöta den oro som medborgarna som bor där har och se till att vårt stöd lever upp till deras förväntningar är det nödvändigt att utvärdera den allmänna opinionen i EU:s grannskap, säger Štefan Füle, kommissionsledamot med ansvar för utvidgning och EU:s grannskapspolitik.

En majoritet av medborgarna i söder (64 %) är i stort sett nöjda med sina liv, vilket står i kontrast till dem i öst (47 %). Medborgare från södra grannskapet är också mer positiva än sina motparter i östra partnerskapet när de bedömer den ekonomiska situationen i sitt land, med 39 % som anser att situationen är mycket eller ganska god (jämfört med 25 % i öst) och de förväntar sig att denna situationen kommer att förbättras under det närmaste året.

De södra grannarna är också mer optimistiska när det gäller krisens inverkan på jobben: hälften av medborgarna anser att inverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin topp (jämfört med var tredje i öst). I båda områdena anses EU vara bäst lämpat för att vidta effektiva åtgärder mot krisens inverkan i deras länder, efter den nationella regeringen (19 % anser det i de östra partnerskapsländerna jämfört med 9 % i de södra länderna).

Samma undersökning visar emellertid att många människor inte anser sig vara välinformerade om vad EU gör i deras länder. Detta visar att det finns ett behov av att informera medborgarna i partnerländerna om europeiska grannskapspolitiken (ENP), dess mål, instrument och resultat.

Bakgrundsinformation

Om EU:s grannskapsbarometer

EU:s grannskapsbarometer genomför opinionsundersökningar i de 16 partnerländer och -territorier som deltar i den europeiska grannskapspolitiken, plus Ryssland, genom standardundersökningar två gånger per år (vår och höst) och genom en specialundersökning per år. Dessa undersökningar syftar till att utvärdera befolkningens kunskap och uppfattning om EU, EU:s grannskapspolitik och samarbetsaktiviteter och -program.

Om EU:s grannskapspolitik

Den europeiska grannskapspolitiken (ENP) erbjuder 16 av EU:s södra och östra grannar möjligheten till närmare politisk associering, ökad handelsintegration och ekonomisk integration, ökad rörlighet och stöd med sektorsreformer. Grannskapspolitikens syfte är att tillsammans med partnerländerna bygga ett välmående, säkert och stabilt grannskap på grundval av delade värden och gemensamma intressen, som främjar ökat välstånd, stabilitet och säkerhet för alla parter.

Det viktigaste finansiella instrumentet för stöd till grannskapspartnerländerna är det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI). Det kommer att få 12 miljarder euro för budgetperioden 2007–2013.

Det årliga paketet avseende EU:s grannskapspolitik tillsammans med lägesrapporter per land tillkännagivs idag. För ytterligare information, se – IP/13/245

Ytterligare information

Webbplatsen för EU-barometerundersökningen om grannskapspolitiken - http://euneighbourhood.eu

Webbplatsen för GD Utveckling och samarbete - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatsen för EU kommissionären för utvidgning och grannskapspolitik Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Om det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

EU:s centrum för grannskapsinformation:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Bilden av EU

Förhållandet till Europeiska unionen

De viktigaste samarbetsområdena

Krisens inverkan på jobben


Side Bar