Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. marca 2013

Sosednje države pozitivno ocenjujejo sodelovanje z EU

Danes objavljeni rezultati Barometra o sosedstvu EU kažejo, da prebivalci držav evropskega sosedstva v povprečju pozitivno ocenjujejo odnose, ki jih ima njihova država z Evropsko Unijo. Takšno mnenje prevladuje v državah južnega sosedstva, kjer več kot polovica vprašanih odnose opisuje kot dobre.

Prebivalci kar 16 partnerskih držav iz območja evropskega sosedstva imajo pozitivno podobo o EU, kot značilnost, ki jo najbolje predstavlja, pa vprašani iz vzhodnih in južnih partnerskih držav navajajo „človekove pravice“ in „solidarnost“.

Kar zadeva sodelovanje med državami, vprašani menijo, da so najpomembnejša področja „mir in varnost“, čemur sledijo „trgovina“ in „človekove pravice“ v južnih sosednjih državah ter „boj proti revščini“ in „človekove pravice“ pri prebivalcih vzhodnih sosednjih držav.

Evropski komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle pravi: „Rezultati, ki so bili objavljeni danes, nam pomagajo bolje razumeti demokratični proces v partnerskih državah. Ocenjevanje javnega mnenja v evropskem sosedstvu je ključno, saj nam omogoča, da se bolje odzivamo na težave prebivalcev teh držav, ter potrjuje, da naša pomoč res izpolnjuje njihova pričakovanja.“

Večina prebivalcev južnega sosedstva (64 %) ostaja v povprečju zadovoljna s svojim življenjem, medtem ko v vzhodnih državah menijo drugače (47 %). Prebivalci južnih partnerskih držav so v primerjavi s tistimi iz vzhodnih tudi bolj optimistični pri ocenjevanju gospodarskega položaja svoje države, saj jih kar 39 % meni, da je zelo ali še kar dober (na vzhodu je podobnega mnenja 25 % vprašanih), pričakujejo pa tudi izboljšanje gospodarskih razmer v naslednjem letu.

Državljani južnega sosedstva imajo prav tako bolj pozitivna pričakovanja glede vpliva krize na zaposlovanje. Polovica jih namreč meni, da je vpliv krize na trg dela že dosegel svoj vrh (v vzhodnih državah tako misli ena tretjina). Tako na jugu kot na vzhodu pa EU velja za najboljšega pokrovitelja pri učinkovitem premagovanju vplivov krize v posameznih sosedskih državah, takoj za nacionalno vlado (tako je odgovorilo 19 % prebivalcev vzhodnih in 9 % prebivalcev južnih partnerskih držav).

Raziskava pa je po drugi strani pokazala tudi, da veliko ljudi meni, da niso dobro obveščeni o dejavnostih EU v njihovi državi. To poudarja potrebo po boljšem obveščanju državljanov partnerskih držav o evropskem sosedskem partnerstvu (ENP), njegovih ciljih, instrumentih in dosežkih.

Ozadje raziskave

O Barometru o sosedstvu EU

Barometer o sosedstvu EU zajema javnomnenjske raziskave v 16 partnerskih državah in ozemljih, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki, ter v Rusiji, s pomočjo dveh standardnih barometrov (pomladnega in jesenskega) ter enega posebnega barometra na leto. Pomladna in jesenska raziskava ocenjujeta znanje in mnenje prebivalcev o EU, evropski sosedski politiki ter dejavnostih sodelovanja in programih.

O evropski sosedski politiki

Evropska sosedska politika (ENP) nudi 16 južnim in vzhodnim sosedskim državam možnost tesnejšega političnega sodelovanja, trgovanja in gospodarskega povezovanja, večjo mobilnost in pomoč pri sektorskih reformah. Cilj sosedske politike je, da bi skupaj s partnerskimi državami zgradili uspešno, varno in stabilno sosedstvo na osnovi skupnih vrednot in interesov ter s tem povečali blaginjo, stabilnost in varnost obeh strani.

Glavni finančni instrument za pomoč sosedskim partnerskim državam je Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI), ki bo v finančnem obdobju 2007–2013 prejel 12 milijard evrov.

Danes bo objavljen tudi letni sveženj evropske sosedske politike, skupaj s poročili napredka držav. Za več informacij glej IP/13/245.

Več informacij

Spletna stran Barometra o sosedstvu EU: http://euneighbourhood.eu

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

mailto:http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletna stran evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko Štefana Füleja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Informacijsko središče evropskega sosedstva:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Kontakti:

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

Mnenje o EU

Odnosi z Evropsko unijo

Najpomembnejša področja sodelovanja

Vpliv krize na zaposlovanje


Side Bar