Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. martā

ES kaimiņvalstis sadarbību uztver pozitīvi

Šodien publicētā ES Kaimiņattiecību „barometra” konstatējumi liecina, ka iedzīvotāji Eiropas kaimiņattiecību politikas teritorijā kopumā pozitīvi vērtē savas valsts attiecības ar Eiropas Savienību. Šis viedoklis ir spēcīgs dienvidu kaimiņvalstīs, kur vairāk nekā puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem raksturo attiecības kā labas.

ES ir pozitīvs tēls Eiropas kaimiņattiecību politikas teritorijas 16 partnervalstu iedzīvotāju vidū, un cilvēki min „cilvēktiesības” un „solidaritāti” kā tās īpašības, kas partnervalstīs austrumos un dienvidos vislabāk raksturo Eiropas Savienību.

Attiecībā uz sadarbību starp valstīm iedzīvotāji uzskatīja, ka vissvarīgākās jomas ir „miers un drošība”, kam seko „tirdzniecība” un „cilvēktiesības” dienvidu reģionos, un „nabadzības apkarošana” un „cilvēktiesības” iedzīvotāju vidū austrumos.

„Šodien paziņotie rezultāti palīdz mums labāk izprast demokrātijas procesu mūsu partnervalstīs. Sabiedriskās domas izvērtēšana ES kaimiņattiecību politikas teritorijā ir vitāli svarīga, lai palīdzētu mums labāk reaģēt uz šajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju bažām un nodrošinātu, ka mūsu atbalsts atbilst viņu gaidām,” sacīja Eiropas komisārs paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas jomā Štefans File.

Vairums iedzīvotāju dienvidos (64 %) kopumā ir apmierināti ar savu dzīvi, kas kontrastē ar iedzīvotāju apmierinātības līmeni austrumos (47 %). Vērtējot savas valsts ekonomisko situāciju, iedzīvotāji no dienvidu kaimiņvalstīm ir arī pozitīvāk noskaņoti nekā iedzīvotāji Austrumu partnerības valstīs, 39 % no viņiem raksturojot to kā ļoti labu vai diezgan labu (salīdzinājumā ar 25 % iedzīvotāju austrumos) un prognozējot, ka šī situācija turpmāko 12 mēnešu laikā uzlabosies.

Dienvidu kaimiņvalstu iedzīvotāji ir arī optimistiskāki attiecībā uz krīzes ietekmi uz darbavietām: puse iedzīvotāju uzskata, ka ietekme uz darba tirgu jau sasniegusi savu augstāko punktu (kamēr austrumos – viens no trim). Abās jomās ES tiek uzskatīta par labāko līdzekļu devēju, lai efektīvi reaģētu uz krīzes ietekmi viņu valstī, kam seko viņu valsts valdība (Austrumu partnerības valstīs to apgalvo 19 %, salīdzinot ar 9 % dienvidu valstīs).

Tomēr minētā aptauja liecina, ka daudzi cilvēki nejūtas labi informēti par ES devumu viņu valstīm. Tas norāda uz nepieciešamību labāk informēt iedzīvotājus partnervalstīs par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), tās mērķiem, instrumentiem un sasniegumiem.

Vispārīga informācija

ES Kaimiņattiecību „barometrs”

ES Kaimiņattiecību „barometrs” veic sabiedriskās domas aptaujas 16 partnervalstīs un teritorijās, kuras piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā, un Krievijā, izmantojot divreiz gadā iznākošas standarta aptaujas (pavasarī un rudenī), un vienu īpašu aptauju gadā. Divreiz gadā notiekošo aptauju mērķis ir novērtēt iedzīvotāju zināšanas un izpratni par ES, ES kaimiņattiecību politiku, kā arī sadarbības pasākumiem un programmām.

ES kaimiņattiecību politika

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) 16 ES kaimiņvalstīm dienvidos un austrumos piedāvā iespēju veidot ciešāku politisko apvienību, pastiprināt tirdzniecības un ekonomisko integrāciju, palielināt mobilitāti, un sniegt palīdzību nozaru reformu īstenošanā. EKP mērķis ir kopā ar partnervalstīm izveidot plaukstošas, drošas un stabilas kaimiņvalstis, balstoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, sekmējot lielāku labklājību, stabilitāti un drošību visām pusēm.

Galvenais finanšu instruments palīdzībai Kaimiņattiecību partnervalstīm ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (EKPI). Tā finansējums 2007.-2013. gada finanšu periodam ir 12 miljardi eiro.

Šodien tiek paziņots par ikgadējo Eiropas kaimiņattiecību politikas paketi un valstu progresa ziņojumiem. Papildu informācijai skatīt IP/13/245.

Sīkāka informācija

ES Kaimiņattiecību barometra tīmekļa vietne – http://euneighbourhood.eu

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta – EuropeAid – tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisāra Štefana Files tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instruments (EKPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

ES Kaimiņattiecību informācijas centrs:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Alžīrija

Memo/13/242 Armēnija

Memo/13/243 Azerbaidžāna

Memo/13/244 Baltkrievija

Memo/13/245 Ēģipte

Memo/13/246 Gruzija

Memo/13/247 Izraēla

Memo/13/248 Jordānija

Memo/13/249 Libāna

Memo/13/250 Lībija

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Maroka

Memo/13/254 Palestīna

Memo/13/255 Sīrija

Memo/13/256 Tunisija

Memo/13/257 Ukraina

Kontaktpersonas:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

ES tēls

Attiecības ar Eiropas Savienību

Vissvarīgākās sadarbības jomas

Krīzes ietekme uz darbavietām


Side Bar