Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 20 d.

ES kaimyninės šalys teigiamai vertina bendradarbiavimą su ES

Šiandien paskelbtame ES kaimynystės Eurobarometre nustatyta, kad Europos kaimyninių šalių piliečiai apie savo šalies santykius su Europos Sąjunga iš esmės atsiliepia teigiamai. Tokiai nuomonei labiausiai pritariama pietinėse kaimyninėse šalyse, kuriose daugiau nei pusė respondentų santykius apibūdino teigiamai.

Tiesą sakant, 16 Europos kaimynystės politikos šalių partnerių piliečiai ES vertina palankiai; jų nuomone, rytinėse ir pietinėse šalyse partnerėse ES geriausiai atspindi sąvokos „žmogaus teisės“ ir „solidarumas“.

Kalbant apie šalių bendradarbiavimą, pietinių šalių gyventojų nuomone, svarbiausios sritys buvo taika ir saugumas, taip pat prekyba ir žmogaus teisės, o rytinių šalių gyventojams labiausiai rūpimos sritys – kova su skurdu ir žmogaus teisės.

„Atsižvelgdami į šiandien paskelbtus rezultatus galime geriau įvertinti šalyse partnerėse vykstančius demokratijos procesus. ES kaimyninių šalių viešoji nuomonė ypač svarbi siekiant geriau atsižvelgti į šių šalių gyventojams rūpimus klausimus ir užtikrinti, kad mūsų parama atitiktų jų lūkesčius“, – sakė už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Štefanas Füle.

Dauguma pietinių kaimyninių šalių gyventojų (64 proc.) iš esmės patenkinti savo gyvenimu, kitaip nei rytinių šalių gyventojai (47 proc.). Pietinėse kaimynystės šalyse taip pat palankiau vertinama ir savo šalies ekonominė padėtis – 39 proc. gyventojų mano, kad padėtis yra labai arba gana gera (rytinėse šalyse taip mano 25 proc. gyventojų), ir tikisi, kad per ateinančius 12 mėnesių ši padėtis dar labiau pagerės.

Pietinės kaimyninės šalys taip pat optimistiškiau vertina krizės poveikį darbo rinkai – pusė gyventojų mano, kad poveikis darbo rinkai jau pasiekė didžiausią lygį (rytinėse šalyse taip mano trečdalis gyventojų). Tiek rytuose, tiek pietuose ES vertinama kaip geriausia paramos teikėja (po nacionalinės vyriausybės), kuri ėmėsi efektyvių veiksmų prieš krizės poveikį jų šaliai (taip mano 19 proc. gyventojų rytinėse šalyse ir 9 proc. pietinėse).

Tačiau to paties tyrimo duomenimis, daugelis žmonių nemano, kad jiems pakanka informacijos apie ES veiklą jų šalyse. Tai parodo būtinybę geriau informuoti šalių partnerių piliečius apie Europos kaimynystės ir partnerystės politiką (EKP), jos tikslus, priemones ir rezultatus.

Pagrindinė informacija

ES kaimynystės Eurobarometras

ES kaimynystės Eurobarometras atlieka nuomonių apklausas 16 šalių partnerių ir teritorijų, dalyvaujančių Europos kaimynystės politikoje, bei Rusijoje; standartinės apklausos atliekamos du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), o speciali Eurobarometro apklausa – vieną kartą per metus. Du kartus per metus rengiamos apklausos skirtos įvertinti gyventojų žinias apie ES, ES kaimynystės politiką ir bendradarbiavimo veiksmus bei programas ir požiūrį į juos.

ES kaimynystės politika

Europos kaimynystės politika (EKP) suteikia 16 ES pietinių ir rytinių kaimynių galimybę siekti glaudesnės politinės asociacijos, prekybos ir ekonominės integracijos, didesnio judumo ir pagalbos vykdant atskirų sektorių reformas. EKP tikslas – kartu su šalimis partnerėmis sukurti klestinčią, saugią ir stabilią kaimynystę, pagrįstą bendromis vertybėmis ir bendrais interesais, kurioje skatinama visų šalių didesnė gerovė, stabilumas ir saugumas.

Pagrindinė finansinė priemonė, taikoma paramai kaimyninėms šalims partnerėms – Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP). Šiai priemonei 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu skirta 12 mlrd. EUR.

Šiandien skelbiamas metinis Europos kaimynystės politikos teisės aktų rinkinys ir šalių pažangos ataskaitos. Daugiau informacijos rasite IP/13/245.

Daugiau informacijos

ES kaimynystės Eurobarometro svetainė http://euneighbourhood.eu

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato (EuropeAid) svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingo ES Komisijos nario Štefano Füle svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP)

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

ES kaimynystės informacijos centras

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Alžyras

Memo/13/242 Armėnija

Memo/13/243 Azerbaidžanas

Memo/13/244 Baltarusija

Memo/13/245 Egiptas

Memo/13/246 Gruzija

Memo/13/247 Izraelis

Memo/13/248 Jordanija

Memo/13/249 Libanas

Memo/13/250 Libija

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Marokas

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Sirija

Memo/13/256 Tunisas

Memo/13/257 Ukraina

Asmenys ryšiams:

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30

Nuomonė apie ES

Santykiai su Europos Sąjunga

Svarbiausios bendradarbiavimo sritys

Krizės poveikis darbo rinkai


Side Bar