Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 20.

Pozitívan értékelik a szomszédos országok az EU-val való együttműködést

Az európai szomszédság térségében élő állampolgárok többnyire pozitívan vélekednek az országuk és az Európai Unió közötti kapcsolatokról, derül ki az európai szomszédsági barométer ma közzétett felméréséből. Nagyon kedvező az EU déli szomszédságában élők véleménye: itt a megkérdezettek több mint fele ítélte jónak a kapcsolatokat.

Tény, hogy az európai szomszédság térségében fekvő 16 partnerország állampolgárai pozitívan tekintenek az Unióra. A keleti, illetve déli partnerországok lakói számára leginkább az „emberi jogok” és a „szolidaritás” fémjelzi az EU-t.

Az országok közti együttműködés tekintetében a megkérdezettek szerint a „béke és biztonság” a legkiemelkedőbb terület, amelyet délen a „kereskedelem” és az „emberi jogok”, míg keleten a „szegénység elleni küzdelem” és az „emberi jogok” követnek.

„A ma nyilvánosságra hozott felmérési eredmények lehetővé teszik, hogy jobban megértsük partnerországaink demokratikus folyamatait. Az Unió szomszédságában kialakult közvélemény megismerése kulcsfontosságú abban, hogy jobban tudjuk kezelni az itt élők problémáit, valamint biztosak lehessünk afelől, hogy támogatásunk megfelel az elvárásaiknak” – nyilatkozta Štefan Füle bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos.

A déli területek lakóinak többsége (64%) általában véve elégedett az életével, ugyanez nem mondható el a keleten élőkről (itt csupán 47% elégedett). A déli szomszédsági térség polgárai hazájuk gazdasági helyzetének megítélésében is derűlátóbbak keleti társaiknál. Az előbbi csoport 39%-a nagyon vagy meglehetősen jónak tartja a gazdasági helyzetet (a keleten élők körében ez az arány 25%), és nézetük szerint a következő 12 hónap folyamán további javulás várható.

Déli szomszédaink a válság munkahelyekre gyakorolt hatását illetően szintén optimistábbak: az állampolgárok fele szerint a munkaerő-piaci hatás már tetőzött (míg keleten csupán minden harmadik ember gondolja így). Saját nemzeti kormányuk után mindkét térség országai az Európai Uniót tartják legalkalmasabbnak a válság hatékony kezelésére (a keleti partnerség országaiban a lakosság 19%-a, míg délen 9%-a vélekedik így).

A felmérés ugyanakkor rámutat, hogy sokan nem érzik magukat kellően tájékozottnak az Európai Unió hazájukban végzett tevékenységéről. Ez nyomatékosítja, hogy jobb tájékoztatást kell nyújtani a partnerországok polgárainak az európai szomszédsági és partnerségi politikáról, valamint annak célkitűzéseiről, eszközeiről és eredményeiről.

Háttér-információk

Az európai szomszédsági barométerről

Az európai szomszédsági barométer közvélemény-kutatásokat végez az európai szomszédságpolitikában részt vevő 16 partnerországban és -területen, valamint Oroszországban. Évente kétszer (tavasszal és ősszel) rendes barométer, évi egy alkalommal pedig különleges barométer készül. A rendes felmérések célja feltérképezni, hogy a lakosság mennyit tud és hogyan vélekedik az Európai Unióról, az európai szomszédságpolitikáról, illetve az együttműködési programokról és tevékenységekről.

Az EU szomszédságpolitikája

Az európai szomszédságpolitika (ENP) az Unió 16 déli, illetve keleti szomszédja számára teremti meg a szorosabb politikai együttműködés, a fokozott kereskedelmi és gazdasági integráció, a nagyobb mobilitás és az ágazati reformok terén történő segítségnyújtás lehetőségét. Az ENP célja, hogy a közös értékek és kölcsönös érdekek mentén a partnerországokkal együtt megalapozza a szomszédos területek jólétét, biztonságát és stabilitását, ami egyúttal valamennyi érintett fél jólétét, stabilitását és biztonságát előmozdítja.

A szomszédsági partnerországok támogatásának fő pénzügyi eszköze az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI). A 2007–2013-as pénzügyi időszakban az erre elkülönített keret 12 milliárd EUR.

Az éves európai szomszédságpolitikai csomagot, csakúgy, mint az országjelentéseket, ma hozzák nyilvánosságra. További információk: IP/13/245

További információk

Az európai szomszédsági barométer honlapja: http://euneighbourhood.eu/

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_hu.htm

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Európai szomszédság információs központ:

http://www.enpi-info.eu/

Memo/13/241 Algéria

Memo/13/242 Örményország

Memo/13/243 Azerbajdzsán

Memo/13/244 Fehéroroszország

Memo/13/245 Egyiptom

Memo/13/246 Grúzia

Memo/13/247 Izrael

Memo/13/248 Jordánia

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Líbia

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Marokkó

Memo/13/254 Palesztina

Memo/13/255 Szíria

Memo/13/256 Tunézia

Memo/13/257 Ukrajna

Kapcsolattartók:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Az Európai Unió megítélése

Kapcsolatok az Európai Unióval

Legfontosabb együttműködési területek

A válság munkahelyekre gyakorolt hatása


Side Bar