Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 март 2013 г.

Съседни страни смятат сътрудничеството с ЕС за положително

Гражданите на съседните на ЕС страни са като цяло доволни от отношенията на тяхната държава със Съюза, сочат публикуваните днес резултати от европейския барометър за съседството. В южните страни съседки повече от половината от анкетираните описват отношенията като добри.

Гражданите на 16 страни партньори от европейската зона на съседство имат положително мнение за ЕС, като най-често цитираните характеристики на Съюза в държавите на юг и на изток са „човешките права“ и „солидарността“.

По отношение на сътрудничеството между държавите, най-важните области според хората са мира и сигурността, следвани от търговията и човешките права на юг и от борбата с бедността и човешките права на изток.

„Обявените днес резултати ни помагат по-добре да разберем демократичния процес в нашите страни партньори. Оценката на общественото мнение в съседните на ЕС страни ни помага изключително много да отговорим по-добре на очакванията на хората, живеещи там“, каза европейският комисар по разширяването и политиката за съседство Щефан Фюле.

Близо две трети от гражданите на южните страни (64 %) са като цяло доволни от живота, който водят, за разлика от хората на изток (47 %). Гражданите на южните съседки са също по-положително настроени към икономическото положение в своята страна – 39 % го считат за много добро или доста добро и очакват то да се подобри през следващите 12 месеца. За разлика от тях едва 29 % от гражданите на източните съседки намират своето икономическо положение за добро.

Хората в южните страни са по-оптимистични и по отношение на ефекта от кризата върху заетостта: половината от тях смятат, че ефектът върху пазара на труда вече е достигнал своя връх (за разлика от едва една трета от гражданите на изток). В тези две области ЕС се смята за най-добрия донор на средства за справяне с кризата след правителството на съответната страна (19 % от анкетираните в източните държави; 9 % от анкетираните в южните държави).

От същото проучване става ясно обаче и че много хора не смятат, че са добре информирани за това, което ЕС прави в тяхната страна. Това подчертава необходимостта от по-добро информиране на гражданите в страните партньори за целите, инструментите и постиженията на европейския инструмент за съседство и партньорство.

Контекст

Европейски барометър за съседството

Европейският барометър за съседството провежда проучвания на общественото мнение в 16 страни и територии, участващи в европейската политика за съседство, плюс Русия, чрез две стандартни анкети (пролет и есен) и една специална анкета годишно. Стандартните анкети имат за цел да оценят познаването и възприемането на ЕС, неговата политика за съседство и дейностите и програмите му за сътрудничество от страна на гражданите.

Политика на ЕС за съседство

Европейската политика за съседство (ЕПС) предлага на 16 южни и източни съседни на ЕС страни възможност за по-тясно политическо сътрудничество, засилена търговия и икономическа интеграция, по-голяма мобилност и съдействие при секторни реформи. Целта на ЕПС е съвместното изграждане на просперираща, сигурна и стабилна зона на съседство въз основа на споделени ценности и общи интереси.

Основният финансов инструмент за подпомагане на страните партньори е Европейският инструмент за съседство и партньорство. Бюджетът му за финансовия период 2007-2013 г. е 12 милиарда евро.

Днес се обявява годишният пакет по политиката за съседство, заедно с докладите за напредък по страни. За повече информация вижте IP/13/245.

За повече информация

Уебсайт на европейския барометър за съседството - http://euneighbourhood.eu

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“ –

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на комисаря по разширяването и европейската политика на съседство Щефан Фюле:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Европейски инструмент за съседство и партньорство:

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Информационен център за съседството:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Алжир

Memo/13/242 Армения

Memo/13/243 Азербайджан

Memo/13/244 Беларус

Memo/13/245 Египет

Memo/13/246 Грузия

Memo/13/247 Израел

Memo/13/248 Йордания

Memo/13/249 Ливан

Memo/13/250 Либия

Memo/13/252 Молдова

Memo/13/253 Мароко

Memo/13/254 окупирани палестински територии

Memo/13/255 Сирия

Memo/13/256 Тунис

Memo/13/257 Украйна

За контакти:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Възприемане на ЕС

Отношения с Европейския съюз

Най-важните области на сътрудничество

Ефект от кризата върху заетостта


Side Bar