Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 februari 2013

Staatssteun: Commissie geeft tijdelijk goedkeuring voor reddingssteun SNS REAAL

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels, tijdelijk goedkeuring gegeven voor een aantal maatregelen die de Nederlandse overheid wil nemen ten behoeve van SNS REAAL en haar dochterondernemingen. SNS REAAL wordt met 300 miljoen EUR geherkapitaliseerd en krijgt ook een overbruggingskrediet van 1,1 miljard EUR. Tegelijk krijgt de bankdochter van SNS REAAL (SNS Bank) een kapitaalinjectie van 1,9 miljard EUR. Aan deze goedkeuring van de Commissie voor de steunmaatregelen is de voorwaarde verbonden dat binnen zes maanden na het besluit een herstructureringsplan wordt ingediend. De Commissie zal, op basis van dat herstructureringsplan, een definitief standpunt innemen over de steun die is verleend.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de herkapitalisatie van SNS REAAL noodzakelijk is om de stabiliteit van het Nederlandse financieel stelsel te beschermen, in lijn met de Commissierichtsnoeren voor staatssteun aan banken tijdens de crisis. De maatregelen waren namelijk nodig om SNS REAAL en haar dochters te helpen te voldoen aan minimumkapitaaleisen.

Door deze interventie van de Nederlandse Staat dragen aandeelhouders en houders van hybride kapitaal een substantieel en passend deel van de lasten. De nationalisatie betekent namelijk dat alle houders van kapitaal van SNS REAAL en SNS Bank - óók de houders van hybride kapitaal - volledig deelnemen in de verliezen van SNS REAAL. De staatssteun zal alleen worden aangesproken wanneer alle beschikbare kapitaal ontoereikend blijkt.

Achtergrond

SNS REAAL is een Nederlandse bankverzekeringsholding met een bankdochter (SNS Bank) en een verzekeringsdochter (REAAL Verzekeringen). Aan het eind van het eerste halfjaar 2012 bedroeg het balanstotaal van de SNS REAAL-groep 134 miljard EUR.

De bankdochter is de nummer vier in Nederland, terwijl REAAL Verzekeringen nummer drie is voor levensverzekeringen en nummer vijf voor schadeverzekeringen.

In december 2008 tekende de Nederlandse Staat voor 750 miljoen EUR in op core tier 1-effecten om SNS REAAL te herkapitaliseren na problemen in de divisie vastgoedfinanciering. De steun bleef, relatief gezien, beperkt en volgens de regels inzake crisissteun was er geen herstructureringsplan nodig, alleen een levensvatbaarheidsonderzoek. In januari 2010 heeft de Commissie de herkapitalisatie goedgekeurd (zie IP/10/82) nadat SNS REAAL in 2009 een bedrag van 185 miljoen EUR had terugbetaald. De onderneming kon de problemen van haar divisie vastgoedfinanciering echter niet te boven komen: nadat de onderneming verdere afwaarderingen op haar portfolio vastgoedfinanciering moest doorvoeren, heeft de Nederlandse toezichthouder in januari 2013 aan SNS REAAL gevraagd haar kapitaal te versterken. Dit heeft uiteindelijk tot de tweede interventie van de overheid geleid.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.35382. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar