Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 февруари 2013 г.

Дискусия за бъдещето на Европа: заместник-председателят Рединг лице в лице с гражданите в Коимбра, Португалия

Дискусията за бъдещето на Европа набира скорост и представители на Европейската комисия посещават различни европейски градове, за да се запознаят пряко с вижданията на гражданите. На 22 февруари 2013 г. заместник-председателят Вивиан Рединг ще бъде в Коимбра (Португалия), за да участва в дискусия с над 200 граждани относно техните очаквания. Дискусията ще бъде включена в предстоящия доклад за гражданството за 2013 г. и ще съпроводи работата по предложенията на Комисията за изменение на Договора с цел изграждане на по-силен Европейски съюз в бъдеще.

Следващите месеци и години ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз. След речта на председателя на Комисията г-н Барозу за състоянието на Съюза от септември (SPEECH/12/596) дискусията за бъдещето на Европа е в разгара си: в края на миналата година Комисията представи план за развитието на икономическия и паричен съюз (вж. IP/12/1272), който бе последван от доклад на четиримата председатели: на Съвета, Комисията, Еврогрупата и ЕЦБ. Преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. Комисията ще излезе с предложения за политически съюз.

"Ние даваме на португалските граждани уникалната възможност да споделят направо с европейските политици своите безпокойства и мечти за бъдещето на Европейския съюз и за бъдещето на Португалия в рамките на този съюз. Това е нов начин за разработването на политики: участие на гражданите преди вземането на политически решения, които имат пряко въздействие върху всекидневния им живот“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг. „Демократичната легитимност е съществена за всяка амбициозна политическа програма. Аз ще изслушам това, което гражданите на Португалия искат да кажат относно начините да се поучим от грешките от миналото и да постигнем по-добри резултати в бъдеще. Такъв открит диалог е още по-важен в държава като Португалия, където гражданите са жертвали много, за да не плащат бъдещите поколения за грешките на миналите. Усилията за реформа на национално равнище дават плодове и с радост констатирам, че оптимизмът в Европа все повече расте. Въпреки това продължават да съществуват предизвикателства и оптимизмът не трябва да води до самодоволство. Комисията ще подкрепя и занапред усилията за реформа в Португалия. Например аз пратих експерти от моята дирекция „Правосъдие”, за да помогнат на португалските власти за провеждането на амбициозна реформа в сектора на правосъдието, която ще подобри доверието на инвеститорите, а оттам ще има и положително въздействие върху бизнес климата.“

През януари Европейската комисия обяви началото на Европейската година на гражданите (IP/13/2), посветена на гражданите и на техните права. През 2013 г. отбелязваме 20-ата годишнина от гражданството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г., и това също така е годината преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. През цялата година в целия ЕС членовете на Комисията ще обсъждат с гражданите очакванията им за бъдещето в рамките на граждански диалози.

В Коимбра обсъжданията ще се проведат в историческия университет, който е сред най-старите и най-престижните университети в Европа. Заместник-председателят Рединг ще говори в известната университетска аула „Sala dos capelos“, която по традиция е отредена единствено за ректора и за носителите на почетната докторска титла.

Икономическата криза и въздействието ѝ върху ежедневието на хората, правата на гражданите на ЕС и бъдещето на Съюза ще бъдат в центъра на дебатите между заместник-председателя Рединг и гражданите. Португалските членове на Европейския парламент Режина Бащуш и Витал Морейра също ще вземат участие, както и люксембургският депутат Феликс Браз. Ще има видеовръзка с побратимения с Коимбра град в Люксембург ― Еш-сюр-Алзет, в който живее значителна португалска общност. Кметът на Еш-сюр-Алзет г-жа Лидия Муч ще приветства участниците в Коимбра.

Дебатите могат да се проследят на живо по интернет. Гражданите от цяла Европа могат да участват в тях и чрез Twitter (с хаштаговете #DCCoimbra или #EUDeb8).

Контекст

Каква е целта на гражданските диалози?

През двадесетте години след въвеждането на гражданството на ЕС бе постигнато много: според наскоро публикувано проучване на ЕС днес 63 % от гражданите се чувстват „европейци“ (в Португалия: 59 %).

Навсякъде в ЕС гражданите всекидневно се възползват от правата си. Европейците се ползват с по-голяма защита при трансгранични покупки, с гарантирано лечение в други държави ― членки на ЕС, чрез Европейската здравноосигурителна карта и с по-ниски тарифи за роуминг, и всичко това благодарение на европейското законодателство. Но хората невинаги са наясно с тези права. Според ново проучване на ЕС малко повече от една трета от гражданите на ЕС (36 %) се смятат за добре информирани за правата си като граждани на ЕС (в Португалия: 32 %).

Ето защо Комисията определи 2013 г. за Европейска година на гражданите, посветена на тях и на техните права. Целта ѝ е в две направления: половината от работата ще се състои в обясняване ― какво означава да бъдем европейски граждани и с какви права се ползваме като такива, а другата половина ще се състои в изслушване. През цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и други нейни колеги комисари, заедно с национални и местни политици, ще провеждат дебати с гражданите в цяла Европа, във всички държави членки, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси.

Европейски политици ще се включат в пряка дискусия с гражданите за това, какво искат, как се чувстват по отношение на своите права и къде според тях Съюзът трябва да постигне напредък през следващите десет години. Европейските граждани трябва да могат да изразяват своите опасения и да подготвят почвата за бъдещите избори.

Заместник-председателят Рединг вече проведе обсъждания в Кадис (Испания) с местния кмет Теофила Мартинес Саис и с члена на Европейския парламент Тереса Хименес-Бесерил, в Грац (Австрия) — с австрийския вицеканцлер Михаел Шпинделегер, в Берлин (Германия) — с члена на Европейския парламент, социалдемократа Дагмар Рот-Берент и в Дъблин (Ирландия) — с ирландския министър по европейските въпроси Лусинда Крейтън. Комисар Андор проведе дискусия в Неапол (Италия), а комисар Малмстрьом участва в граждански диалог в Гьотеборг (Швеция) и на 21 февруари ще бъде в Торино (Италия). През цялата 2013 г. навсякъде в Европейския съюз ще се проведат още много диалози и редица европейски, национални и местни политици ще се включат в дискусиите с граждани от всички обществени среди. Можете да проследите всички дебати на следния адрес: http://ec.europa.eu/european-debate.

Защо Комисията се зае с това точно сега?

Защото днес Европа се намира на кръстопът. Бъдещето на Европа е в центъра на общественото внимание, като мнозина предлагат да се премине към политически съюз ― федерация на национални държави или Съединени европейски щати. За Комисията е от първостепенно значение европейските граждани да имат думата в тези дебати, да участват в изграждането на своето бъдеще ― преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. и преди да бъдат предложени всякакви промени в Договора.

Повече от половината европейски граждани (68 %) смятат, че техният глас не се зачита в Европа ― това трябва да се промени.

12 000 граждани участваха в едно от най-големите обществени допитвания онлайн във връзка с правата на гражданите и бъдещето на Европейския съюз (IP/12/461). Една трета (31 %) от участниците, които описаха със свои думи как биха искали да се развие ЕС в близко бъдеще и как той би трябвало да изглежда през 2020 г., заявяват, че виждат ЕС като политически съюз (вж. приложението).

Заместник-председателят Рединг заяви: „Ние трябва да изградим своя европейски дом заедно с гражданите, а не първо да го построим и едва след това да ги питаме дали искат да живеят в него. Нуждаем се от прякото участие на гражданите в изграждането на по-силен и по-политически съюз. Европейските граждани трябва да могат да изразяват своите опасения и да подготвят почвата за бъдещите европейски избори.“

Какви ще бъдат резултатите от диалозите?

Една от основните цели на диалозите ще бъде да се подготви почвата за европейските избори през 2014 г.

Обратната информация от гражданите по време на диалозите ще улесни Комисията при изготвянето на плановете за бъдеща реформа на ЕС. На 29 ноември 2012 г. Комисията оповести своя план за преминаване към пълна икономическа, парична и бюджетна интеграция, а на 5 декември 2012 г. председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Еврогрупата и Европейската централна банка публикуваха съвместен доклад. Понастоящем Комисията и другите институции работят по пътна карта за политически съюз. Гражданите трябва да участват в дебатите за бъдещето на Европейския съюз и диалозите ще бъдат един от начините да им се даде възможност за изява и платформа за дискусия.

Междувременно Европейската комисия работи и за премахване на пречките пред упражняването на гражданските права. В Доклада за гражданството за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха очертани 25 конкретни действия за премахване на пречките, с които продължават да се сблъскват гражданите на ЕС при упражняване на правото си на свободно движение в рамките на Съюза. Едно от тях е по-доброто осведомяване на хората за техния статут на граждани на ЕС, за техните права и за това, какво им носят те във всекидневния живот.

По време на Европейската година на гражданите около 9 май 2013 г. Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, в който ще направи преглед на 25-те набелязани през 2010 г. действия и ще очертае 12 нови конкретни действия за преодоляване на оставащите проблеми, с които гражданите на ЕС все още се сблъскват. Въпросите, повдигнати по време на общественото допитване онлайн и в рамките на диалозите, ще бъдат включени в този доклад и ще оформят политиката на Комисията в областта на гражданството.

За повече информация

Допълнителна информация относно диалога в Коимбра:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Дебати с гражданите за бъдещето на Европа:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm

Европейска година на гражданите:

http://europa.eu/citizens-2013/bg/home

Европейците имат какво да кажат: резултати от консултацията относно правата на гражданите на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЕС се разглежда като най-способен да предприеме действия срещу кризата

2. Мнозинството граждани се чувстват „европейци“ и са запознати с понятието „гражданство на ЕС“

3. Колко добре са осведомени гражданите на ЕС за правата си?

4. Как гражданите на ЕС биха искали да се развие ЕС в близко бъдеще и как той би трябвало да изглежда през 2020 г.

Източник: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf


Side Bar