Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 februarie 2013

Investiții sociale: Comisia îndeamnă statele membre să se concentreze pe creșterea economică și coeziunea socială

Într-o comunicare recent adoptată privind investițiile sociale în favoarea creșterii economice și a coeziunii, Comisia Europeană invită statele membre să acorde prioritate investițiilor sociale și să-și modernizeze sistemele de protecție socială. Aceasta înseamnă strategii mai performante de incluziune activă și o utilizare mai eficientă și mai rentabilă a bugetelor sociale.

Comunicarea le oferă de asemenea statelor membre orientări privind cele mai bune modalități de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în special prin Fondul social european, pentru a realiza aceste obiective. Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanțele sistemelor de protecție socială ale statelor membre individuale și va formula, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei țări.

Investițiile sociale sunt esențiale dacă dorim să ieșim din criză mai puternici, mai solidari și mai competitivi. În limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-și orienteze investițiile către capitalul uman și coeziunea socială. Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Investițiile sociale realizate astăzi ajută statele membre să evite plata unei facturi financiare și sociale mult mai mari mâine” a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune socială.

Consecințele sociale ale crizei financiare actuale sunt foarte serioase. Pachetul privind investițiile sociale, pe care Comisia tocmai l-a prezentat, le oferă statelor membre orientări în ceea ce privește elaborarea de politici sociale mai rentabile și mai eficiente ca răspuns la problemele majore cu care se confruntă în prezent. Printre acestea se numără dificultățile financiare serioase, creșterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și nivelurile record ale șomajului, în special în rândul tinerilor. La acestea se adaugă îmbătrânirea societății și scăderea populației de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor sociale naționale.

Pachetul privind investițiile sociale include o recomandare a Comisiei privind lupta contra sărăciei infantile, în care se propune o politică integrată de investiții sociale în favoarea copiilor. Investițiile în copii și în tineri sunt deosebit de eficiente în ceea ce privește stoparea ciclurilor sărăciei și excluziunii sociale care afectează generații succesive și îmbunătățirea oportunităților pe care persoanele le vor avea în cursul vieții.

Pachetul privind investițiile sociale este un cadru strategic integrat care ia în considerare diferențele sociale, economice și bugetare dintre statele membre, concentrându-se pe:

- adaptarea sistemelor de protecție socială la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieții lor; trebuie să se ia măsuri suplimentare pentru a reduce riscul de excluziune socială și a evita astfel costuri sociale mai mari în viitor.

- politici sociale simplificate și mai bine orientate, vizând crearea unor sisteme de protecție socială adecvate și sustenabile; unele țări au în domeniul social rezultate mai bune decât altele, în ciuda faptului că dispun de bugete similare sau mai mici, ceea ce demonstrează că este posibil să se eficientizeze cheltuielile aferente politicii sociale.

- modernizarea strategiilor de incluziune activă aplicate de statele membre; serviciile de îngrijire a copiilor și educația cu costuri accesibile și de bună calitate, prevenirea abandonului școlar timpuriu, formarea profesională, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă, ajutorul pentru locuință și accesibilitatea serviciilor medicale sunt toate domenii de acțiune cu o puternică dimensiune socială.

Context

Pachetul privind investițiile sociale se bazează pe o analiză a datelor (de ex., analiza „Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa”, 2012 – a se vedea IP/5/13) și a bunelor practici existente, care demonstrează că, în statele membre cu un angajament ferm de a efectua investiții în domeniul social – și anume, oferirea de beneficii și servicii care consolidează competențele și capacitățile persoanelor –, populația este mai puțin expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială și are un nivel mai bun de instruire, nivelul de ocupare a forței de muncă este mai ridicat, deficitele sunt mai scăzute, iar PIB-ul pe cap de locuitor este mai mare.

Pachetul privind investițiile sociale este format dintr-o comunicare care stabilește cadrul strategic, măsuri concrete care urmează să fie luate de statele membre și de Comisie, precum și orientări cu privire la utilizarea fondurilor UE în vederea sprijinirii reformelor. Acesta este însoțit de:

  • o recomandare a Comisiei intitulată „Investițiile în copii: ieșirea din cercul vicios al dezavantajării”, care conține un cadru strategic integrat vizând îmbunătățirea oportunităților de care dispun copiii;

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei care conține date privind evoluția demografică și socială și privind rolul politicilor sociale în formularea unui răspuns la provocările sociale, economice și macroeconomice cu care se confruntă UE;

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei care face un bilanț al Recomandării din 2008 a Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii;

  • cel de-al treilea raport bienal privind serviciile sociale de interes general, destinat să ajute autoritățile publice și părțile interesate să înțeleagă și să pună în aplicare normele revizuite ale UE privind serviciile sociale;

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei privind îngrijirea pe termen lung, care prezintă dificultățile și opțiunile strategice;

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei care descrie situația persoanelor fără adăpost din Uniunea Europeană și prezintă posibile strategii;

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei privind investițiile în sănătate, care conține strategii de îmbunătățire a eficienței și rentabilității sistemelor de sănătate, în contextul unor bugete de sănătate publică reduse, și examinează modalitățile prin care sănătatea poate contribui la creșterea capitalului uman și a incluziunii sociale, și

  • un document de lucru al serviciilor Comisiei privind modul în care Fondul social european va contribui la punerea în aplicare a pachetului privind investițiile sociale.

Pachetul privind investițiile sociale se inspiră din Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale și completează alte inițiative luate recent de Comisie pentru a răspunde problemelor sociale și economice din Europa, și anume pachetul privind ocuparea forței de muncă, pachetul privind ocuparea forței de muncă tinere și cartea albă privind pensiile. Aceste inițiative au oferit statelor membre orientări suplimentare privind reformele naționale necesare pentru atingerea obiectivelor convenite în cadrul strategiei Europa 2020.

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/117 și MEMO/13/118

Articol pe site-ul internet al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro

Site-ul internet al comisarului László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar