Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. prosince 2013

Komisařka Damanakiová vítá konečné přijetí reformy společné rybářské politiky

Maria Damanakiová, evropská komisařka pro rybolov a námořní záležitosti, uvítala dnešní závěrečné hlasování, v němž se Evropský parlament vyslovil pro novou, reformovanou společnou rybářskou politiku (SRP) Evropské unie, kterou iniciovala v červenci 2011. Tímto hlasováním byla reforma SRP oficiálně schválena a bude se uplatňovat ve všech vodách Evropské unie od 1. ledna 2014.

Nová SRP usiluje o podporu pobřežních komunit v celé Evropě tím, že vytváří podmínky pro hospodářsky životaschopné a udržitelné rybářské loďstvo EU. Jejím cílem je rovněž zajistit udržitelné řízení zdrojů a současně maximalizovat úlovky rybářů. S cílem podpořit tento dvojí cíl bude postupně ukončena nehospodárná praxe v oblasti výmětů. Za tím účelem budou stanoveny jednoznačné povinnosti a lhůty, které rybářům umožní adaptaci na nová pravidla. Součástí nové politiky je rovněž podpora udržitelné akvakultury.

Komisařka Damanakiová uvedla: „Díky dnešnímu hlasování Evropského parlamentu máme nyní k dispozici politiku, která radikálně změní náš rybolov a vytvoří podmínky pro udržitelnou budoucnost našich rybářů i rybolovných zdrojů. Velmi děkuji Parlamentu i Radě za jejich angažovanost, vizi a celkovou podporu návrhů Komise. Díky tomu nyní můžeme v krátké době obnovit udržitelný rybolov a ukončit nehospodárné praktiky. Nová SRP dává významné impulzy k tomu, co nyní v Evropě potřebujeme nejvíce: obnovení růstu a vytváření pracovních míst v našich pobřežních komunitách.“

Reformou SRP se zajistí, že pro rybáře z členských států EU, kteří loví v zahraničních vodách, budou platit stejné zásady a normy udržitelnosti a že EU bude nadále prosazovat udržitelnost ve svých mezinárodních dohodách. Příkladem toho, o jak rozsáhlou reformu se jedná, je změna správy a přesun iniciativ na úroveň regionů, na jejichž základě mohou zúčastněné strany a členské státy samy rozhodovat o řadě podrobností každodenního řízení rybolovné činnosti.

Dnešní hlasování završuje dlouhý proces, který se započal v roce 2011, kdy Komise v návaznosti na rozsáhlou veřejnou konzultaci předložila balíček ambiciózních reformních návrhů. Na začátku tohoto roku vedly delegace Komise, Rady ministrů a Parlamentu konstruktivní jednání, jež vyústila v uzavření politické dohody v květnu. V říjnu dohodu jednohlasně podpořila Rada ministrů a na dnešním plenárním zasedání se pro ni finálně vyslovil i Parlament.

Souvislosti

Hlavním cílem reformy společné rybářské politiky je ukončit nadměrný rybolov a zajistit udržitelnost rybolovu z ekologického, hospodářského a sociálního hlediska. Reforma usiluje o vytvoření lepších budoucích podmínek pro rybí populace, rybolov a mořské prostředí, na kterém závisí. Smyslem politiky v této oblasti je dostat rybolov zpět na udržitelnou úroveň a lépe využívat poznatků a vědeckého poradenství. Snahou je podpořit udržitelný růst odvětví rybolovu a akvakultury, vytvářet pracovní příležitosti v pobřežních oblastech a v konečném důsledku zajistit občanům EU zdravé a udržitelné dodávky ryb. Reforma přispívá k plnění strategie Evropa 2020, neboť usiluje o dosažení silné ekonomické výkonnosti tohoto odvětví i větší soudržnosti v pobřežních regionech.

První opatření v oblasti rybolovu zavedlo Evropské Společenství v roce 1970 s cílem poskytnout strukturální podporu a vytvořit společný trh s produkty rybolovu. Od té doby prošla politika v oblasti rybolovu několika změnami, přičemž poslední reforma se uskutečnila v roce 2002.

Další informace

Internetové stránky o reformě SRP: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_cs.htm

MEMO/13/1125

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar