Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 декември 2013 г.

Комисар Мария Даманаки приветства окончателното приемане на реформата на общата политика в областта на рибарството

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки приветства днешното окончателно гласуване на Европейския парламент в подкрепа на нова, реформирана обща политика в областта на рибарството (ОПОР) за ЕС, на която тя постави начало през юли 2011 г. Гласуването означава, че ОПОР вече е официално приета и ще започне да се прилага във водите на Европейския съюз от 1 януари 2014 г.

Сред целите на новата политика е да се подкрепят крайбрежните общности в Европа чрез създаване на условия за съществуване на икономически жизнеспособен и устойчив риболовен флот на ЕС. Тя също така има за цел да се гарантира устойчивото управление на ресурсите, като същевременно се увеличи максимално уловът на рибарите. За да се реализира тази двойна амбиция, разточителната практика на изхвърляне на риба постепенно ще бъде прекратена при ясно определени задължения и срокове, даващи възможност на рибарите да се адаптират. Насърчаването на устойчива аквакултура също е част новата политика.

Комисар Даманаки заяви: „Днешният вот на Европейския парламент означава, че вече имаме политика, с която нашето рибарство ще се промени коренно и ще се проправи пътят за устойчиво бъдеще на нашите рибари и ресурси. Изключително съм благодарна на Парламента и Съвета за тяхната ангажираност, визия и цялостната подкрепа за предложенията на Комисията, в резултат на които вече можем да се завърнем към устойчивия риболов в краткосрочен план и да сложим край на разточителните практики. Новата ОПОР е движеща сила за това, което е най-необходимо в днешна Европа — възстановяване на растежа и заетостта в нашите крайбрежни общности.“

С реформираната ОПОР ще се гарантира, че когато рибари от ЕС извършват дейност в чужди води, ще се прилагат същите принципи и стандарти за устойчивост, и че Съюзът ще продължи да настоява за включването на мерки за устойчивост в международните споразумения, които сключва. Регионализацията на инициативите и промяната в управлението, които ще позволяват на заинтересованите лица и държавите членки да определят голяма част от детайлите при ежедневното управление на риболовната дейност, са показателни за широкообхватния характер на реформата.

Днешното гласуване е кулминацията на продължителен процес, започнал с обширна обществена консултация, вследствие на която Комисията представи амбициозен пакет от реформи през 2011 г. По-рано тази година делегации на Комисията, Съвета на министрите и Парламента проведоха конструктивни преговори, които завършиха с постигане на политическо споразумение през май. Съветът на министрите подкрепи единодушно споразумението през октомври, а на днешното си пленарно заседание Парламентът го прие окончателно.

Контекст

Общата цел на реформата на общата политика в областта на рибарството е да се прекрати прекомерният улов и да се постигне екологична, икономическа и социална устойчивост на риболова. Трябва да се създадат условия за по-добро бъдеще на рибните запаси и рибарството, както и на морската среда, от която те зависят. Политиката има за цел риболовът да се върне на устойчиви равнища при по-добро използване на наличните знания и научните становища. Друга нейна цел е да се подкрепя устойчивият растеж на секторите на риболова и аквакултурата, да се създават възможности за работа в крайбрежните райони и в крайна сметка да се осигури на европейските граждани устойчиво снабдяване със здравословни рибни продукти. С реформата ще се подпомогне стратегията „Европа 2020“, като се работи за постигане на стабилни икономически резултати в тези сектори и за по-голямо сближаване на крайбрежните региони.

Изпълнението на първите мерки в областта на рибарството в Европейската общност започна през 1970 г., за да се осигури структурна подкрепа и да се създаде общ пазар на рибни продукти. Оттогава насам те претъпяха няколко промени, като последната реформа на политиката е от 2002 г.

Допълнителна информация

Уебсайт за реформата на ОПОР: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_bg.htm.

MEMO/13/1125

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar