Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ

Bruxelles, 26 noiembrie 2013

Comisia Europeană intensifică lupta împotriva pescuitului ilegal

În urma unui avertisment oficial (IP/12/1215), Comisia Europeană își intensifică astăzi eforturile pentru combaterea pescuitului ilegal, identificând Belize, Cambodgia și Guineea ca țări terțe necooperante. Deși Comisia a colaborat îndeaproape cu autoritățile din țările respective pentru instituirea de măsuri de gestionare a pescuitului și de control eficiente, aceste trei țări încă nu au abordat problemele structurale și nu au reușit să dea dovadă de o angajare reală în combaterea pescuitului ilegal. În prezent, Comisia propune Consiliului de Miniștri adoptarea de măsuri comerciale împotriva celor trei țări pentru a aborda problema beneficiilor comerciale care decurg din aceste activități ilegale. În cele din urmă, produsele pescărești capturate de nave ale acestor țări vor fi interzise importului în UE.

Decizia este în conformitate cu angajamentul internațional al UE în vederea asigurării unei exploatări durabile a resurselor piscicole, atât în interiorul UE cât și în afara acesteia. Abordarea de către UE a combaterii pescuitului ilegal reflectă faptul că pescuitul INN reprezintă o activitate criminală la nivel global care este dăunătoare nu numai pescarilor și piețelor din UE, ci și comunităților locale din țările în curs de dezvoltare.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo și Vanuatu au primit, de asemenea, avertismente oficiale anul trecut, însă aceste țări au făcut progrese credibile în strânsă cooperare cu Comisia. Țările menționate au pus în aplicare noi legislații și și-au îmbunătățit sistemele de monitorizare, control și inspecție, ceea ce a permis prelungirea dialogului cu aceste țări până la sfârșitul lunii februarie 2014, urmând ca progresele înregistrate să fie evaluate în primăvară.

Noi avertismente oficiale

De asemenea, Comisia Europeană a trimis astăzi avertismente oficiale - „cartonașe galbene” - către Coreea, Ghana și Curaçao, deoarece acestea nu respectă obligațiile internaționale privind combaterea pescuitului ilegal. Comisia a identificat lacune concrete, precum absența eforturilor pentru abordarea deficiențelor de monitorizare, control și supraveghere a pescuitului, sugerând măsuri pentru remedierea acestora.

În această etapă, aceste cartonașe galbene nu implică măsuri care afectează comerțul. În schimb, ca și în cazul țărilor menționate mai sus, UE va coopera îndeaproape cu aceste țări prin intermediul unui dialog oficial și printr-o cooperare intensificată pentru a rezolva problemele identificate și pentru a pune în aplicare planurile de acțiune necesare.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a precizat: „Aceste decizii dovedesc angajamentul nostru ferm de combatere a pescuitului ilegal. Atât piața UE, cât și pescarii locali și din UE sunt afectați în mod negativ. Vom continua să facem presiuni asupra țărilor care alimentează lanțul de aprovizionare al pescuitului ilegal, indiferent dacă acestea sunt state costiere, state de pavilion sau pavilion de complezență. Africa de Vest a fost identificată ca fiind o sursă majoră de pescuit ilegal, iar intenția mea este ca în prezent să aplicăm aceeași abordare aprofundată în zona Pacificului.”

Context

Decizia privind Belize, Cambodgia și Guineea oferă statelor membre un instrument suplimentar pentru a verifica și, după caz, pentru a refuza importul de produse pescărești. Comisia promovează o abordare coordonată în acest sens. După adoptarea de către Consiliu a propunerii Comisiei privind interdicția comercială, produsele pescărești capturate de navele care arborează pavilionul acestor țări vor fi interzise importului în UE. Navele UE vor trebui să înceteze activitățile de pescuit în aceste ape. Alte forme de cooperare, cum ar fi operațiuni comune de pescuit sau acorduri în domeniul pescuitului încheiate cu aceste țări, nu vor mai fi posibile.

Prin aceste acțiuni, UE nu asigură doar aplicarea normelor europene1, ci garantează mai degrabă respectarea normelor INN adoptate de ONU și FAO, în conformitate cu angajamentele sale internaționale. Niciuna dintre țările identificate nu a reușit să își îndeplinească sarcinile în calitate de stat de pavilion, costier, de port sau de piață, de regulă prin nerespectarea Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) sau a Acordului Organizației Națiunilor Unite privind stocurile de pește.

Informații suplimentare

MEMO/13/1053

Persoane de contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Acest instrument esențial pentru combaterea pescuitului ilegal are drept scop permiterea accesului pe piața UE doar a produselor pescărești certificate ca fiind legale de către statul de pavilion sau statul exportator implicat.


Side Bar