Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Bruxelles, 26. studenoga 2013.

Europska komisija pojačava borbu protiv nezakonitog ribolova

Nakon što je prije godinu dana uputila službeno upozorenje (IP/12/1215), Europska komisija danas pojačava borbu protiv nezakonitog ribolova uvrštavajući Belize, Kambodžu i Gvineju među treće zemlje koje ne surađuju. Usprkos bliskoj suradnji Komisije s nadležnim tijelima navedenih zemalja u cilju uspostavljanja mjera za upravljanje ribarstvom i učinkovit nadzor, te tri zemlje još nisu riješile strukturne probleme i nisu pokazale stvarnu predanost rješavanju problema nezakonitog ribolova. Komisija je danas Vijeću ministara predložila donošenje trgovinskih mjera protiv tih triju zemalja kako bi se riješilo pitanje komercijalne koristi koja proizlazi iz nezakonitog ribolova. U konačnici, zabranit će se uvoz u EU proizvoda ribarstva ulovljenih plovilima iz tih zemalja.

Odluka je u skladu s međunarodnom obvezom EU-a da osigura održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u EU-u i izvan njega. Pristup EU-a u borbi protiv nezakonitog ribolova odražava činjenicu da je nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov globalna kriminalna aktivnost koja je štetna ne samo za ribare i tržišta EU-a, već i za lokalne zajednice zemalja u razvoju.

Službena upozorenja prošle su godine zaprimili i Fidži, Panama, Šri Lanka, Togo i Vanuatu, premda su u bliskoj suradnji s Komisijom sve zemlje postigle jasan napredak. Pokrenule su donošenje novog zakonodavstva i poboljšale sustav praćenja, nadzora i inspekcije. Kao rezultat navedenog, dijalog s tim zemljama produžen je do kraja veljače 2014., a napredak će biti ocijenjen sljedeće proljeće.

Nova službena upozorenja

Europska komisija danas je dostavila službena upozorenja – „žute kartone” – i Koreji, Gani i Curaçaou jer ne ispunjavaju međunarodne obveze u borbi protiv nezakonitog ribolova. Komisija je utvrdila konkretne nedostatke, kao što su nedostatne mjere za otklanjanje manjkavosti u praćenju,nadzoru i kontroli ribarstva, te je predložila korektivne mjere za njihovo rješavanje.

Ti žuti kartoni zasad ne uključuju mjere koje utječu na trgovinu. Umjesto takvih mjera EU će, kao što je to bio slučaj s prethodno navedenim zemljama, blisko surađivati s tim zemljama vođenjem službenih dijaloga i jačanjem suradnje kako bi se riješili utvrđeni problemi i proveli potrebni akcijski planovi.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Ove odluke svjedoče o našoj čvrstoj predanosti rješavanju nezakonitog ribolova koji negativno utječe na tržište EU-a, lokalne ribare i ribare EU-a. Nastavljamo s pritiskom na zemlje koje potiču lanac opskrbe nezakonitog ribolova, bilo da su to obalne zemlje, zemlje zastave ili zastave pogodnosti. Zapadna Afrika utvrđena je kao veliko ishodište nezakonitog ribolova, stoga i na Pacifiku namjeravam primijeniti isti temeljiti pristup.

Pozadina

Odluka donesena u vezi s Belizeom, Kambodžom i Gvinejom pruža državama članicama dodatno oruđe za provjeravanje i, ako je potrebno, odbijanje uvoza proizvoda ribarstva. Komisija u tom pogledu promiče usklađeni pristup. Nakon što Vijeće prihvati prijedlog Komisije za zabranu trgovine, zabranit će se uvoz u EU proizvoda ribarstva ulovljenih plovilima pod zastavama tih zemalja. Plovila EU-a neće više smjeti obavljati ribolov u tim vodama. Ni drugi oblici suradnje, kao što su ribolovne aktivnosti ili sporazumi o ribarstvu s tim zemljama, neće više biti mogući.

Tim mjerama EU ne provodi samo svoja pravila1, već u skladu sa svojim međunarodnim obvezama osigurava poštovanje pravila o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu koja su donijeli Ujedinjeni narodi i Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Ni jedna navedena zemlja nije ispunila svoje obveze koje ima kao zemlja zastave, obalna zemlja, zemlja luke ili tržišta, osobito nepoštovanjem Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) ili Sporazum Ujedinjenih naroda o ribljim vrstama.

Više informacija

MEMO/13/1053

Osobe za kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprječavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Tim ključnim instrumentom u borbi protiv nezakonitog ribolova želi se omogućiti pristup tržištu EU-a samo za proizvode ribarstva koje je zemlja zastave ili dotična zemlja izvoznica potvrdila kao zakonite.


Side Bar