Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Брюксел, 26 ноември 2013 г.

Европейската комисия засилва борбата срещу незаконния риболов

След официално предупреждение преди една година (IP/12/1215) днес Европейската комисия засилва борбата срещу незаконния риболов, като посочва Белиз, Камбоджа и Гвинея като несътрудничещи трети държави. Въпреки че Комисията работи в тясно сътрудничество с органите на тези държави за създаване на управление на рибарството и ефективни мерки за контрол, тези три държави все още не са решили структурните си проблеми и не са успели да покажат истинска ангажираност за разрешаване на проблема с незаконния риболов. Сега Комисията предлага на Съвета на министрите да приеме търговски мерки срещу трите държави, за да се справи с търговските ползи, произтичащи от незаконните действия. В крайна сметка риболовните продукти, уловени от кораби на тези държави ще бъдат забранени за внос в ЕС.

Решението е в съответствие с международния ангажимент на ЕС за осигуряване на устойчива експлоатация на рибните ресурси в Европа и извън нея. Подходът на ЕС към борбата с незаконния риболов отразява факта, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) е световна престъпна дейност, която е вредна не само за рибарите и пазарите на ЕС, но също и за местните общности в развиващите се страни.

Фиджи, Панама, Шри Ланка, Того и Вануату също получиха официални предупреждения миналата година, но всички те постигнаха задоволителен напредък в тясно сътрудничество с Комисията. Те приеха ново законодателство и подобриха мониторинга, контрола и системите за инспекция, в резултат на което диалогът с тези страни бе продължен до края на февруари 2014 г., като напредъкът ще бъде оценен през следващата пролет.

Нови официални предупреждения

Днес Европейската комисия връчи официални предупреждения – „жълти картони“ — на Корея, Гана и Кюрасао, тъй като те не успяват да спазват международните задължения за борба с незаконния риболов. Комисията посочи конкретни недостатъци, като например липсата на действия за преодоляване на недостатъците при наблюдението, контрола и надзора на рибарството, и предлага коригиращи действия за справяне с тях.

На този етап тези жълти картони няма да доведат до мерки, оказващи влияние върху търговията. Вместо това ЕС ще работи в тясно сътрудничество с тези страни чрез официален диалог и засилено сътрудничество за решаване на установените проблеми и осъществяване на необходимите планове за действие.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: „Тези решения показват нашата твърда решимост да се справим с незаконния риболов. Той оказва отрицателно влияние върху пазара на ЕС, както и върху местните и европейските рибари. Продължаваме да оказваме натиск върху държавите, които подхранват веригата на доставки на незаконния риболов, независимо дали това става в качеството им на крайбрежни държави или държави, под чието знаме плават или са регистрирани корабите. Западна Африка бе посочена като основен източник на незаконен риболов и намерението ми е да приложим същия стриктен подход в Тихоокеанския регион.

Контекст

Решението относно Белиз, Камбоджа и Гвинея дава на държавите членки допълнителен инструмент за проверка и, ако е необходимо, за отказ на внос на рибни продукти. Комисията насърчава координиран подход в това отношение. След като предложението на Комисията за търговска забрана бъде прието от Съвета, риболовните продукти, уловени от кораби, плаващи под знамето на тези държави, ще бъдат забранени за внос в ЕС. Корабите на ЕС ще трябва да прекратят риболова в тези води. Други форми на сътрудничество, като например съвместни риболовни операции или риболовни споразумения с тези страни, вече няма да бъдат възможни.

С тези действия ЕС не само прилага правилата на ЕС1, но и осигурява спазването на правилата за ННН риболов, приети от ООН и ФАО, в съответствие с международните ангажименти. Всички посочени страни не са успели да изпълнят задълженията си като държава на знамето, крайбрежна, пристанищна или пазарна държава, като не са спазили Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) или Споразумението на ООН относно рибните запаси.

Допълнителна информация

MEMO/13/1053

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Този ключов инструмент в борбата срещу нелегалния риболов има за цел да даде достъп до пазара на ЕС само на продуктите от риболов, чиято законност е удостоверена от държавата на знамето или от съответната държава износител.


Side Bar