Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Tlačová správa

Brusel 3. septembra 2012

Digitálna agenda: Komisia sa zasadzuje za podporu digitálnej inovácie v podobe zdieľania rádiového spektra

Európska komisia dnes zverejnila plány na riešenie exponenciálneho nárastu mobilných a bezdrôtových dátových prenosov tak, že bezdrôtové technológie vrátane širokopásmových služieb budú môcť zdieľať rádiové spektrum.

Vďaka novým technológiám môžu rádiové spektrum zdieľať viacerí používatelia (napr. poskytovatelia internetu). Okrem toho existuje aj možnosť využívať spektrum dostupné pre televízne vysielanie na iné účely. Vnútroštátne právne predpisy o spektre často nezohľadňujú nové technické možnosti, čím vzniká riziko, že s narastajúcim dopytom poklesne kvalita mobilných a širokopásmových služieb a že sa nevytvorí jednotný trh v oblasti investícií do takýchto komunikačných služieb.

Vďaka koordinovanému európskemu prístupu k zdieľaniu spektra dôjde k zvýšeniu kapacity siete, zníženiu cien širokopásmových služieb a vzniku nových trhov (ako príklad možno uviesť obchodovateľné sekundárne práva pre dané pridelenie spektra).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu, uviedla: „Rádiové spektrum je pre hospodárstvo ako kyslík – používajú ho všetky osoby aj podniky. Bez dostupného spektra prestanú fungovať mobilné siete a širokopásmové služby. Takýto scenár je neprijateľný. Musíme teda tento vzácny zdroj optimalizovať jeho opätovným využívaním a vytvorením jednotného trhu v tejto oblasti. Potrebujeme jednotný trh pre spektrum, aby sme sa opäť dostali medzi svetovú špičku v oblasti mobilných a dátových služieb a prilákali viac investícií do výskumu a vývoja.

Prvým opatrením nového európskeho programu politiky rádiového frekvenčného spektra (IP/12/141) chce Komisia docieliť:

1) aby regulačné orgány pomocou primeraných opatrení a na základe rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre (676/2002/ES), podporovali bezdrôtové inovácie monitorovaním a potenciálnym rozširovaním harmonizovaných pásiem vnútorného trhu, pre ktoré nie sú potrebné licencie (tzv. bezlicenčné pásma);

2) aby sa v rámci EÚ podporovali jednotné regulačné postupy na zdieľanie práv na používanie, vďaka ktorým všetci (súčasní aj noví) používatelia získajú motiváciu a právnu istotu, ako aj možnosť zdieľať vzácne zdroje spektra.

Súvislosti

Rádiové spektrum je mimoriadne cenným, no čoraz menej dostupným zdrojom. Používa sa – stále viac a častejšie – na množstvo aplikácií v rámci rôznych sektorov a predstavuje základný predpoklad fungovania širokopásmových služieb. Exponenciálny rast dopytu (napr. v oblasti mobilných počítačových zariadení, bezdrôtových hotspotov, ale aj inteligentných elektrických sietí a automatizácie v priemysle) znamená, že Európa musí tento limitovaný zdroj využívať účinnejšie než v minulosti.

Zdroje z tohto odvetvia odhadujú, že celosvetový objem mobilných dátových prenosov vzrastie do roku 2015 o 26 %. Dovtedy bude existovať 7 miliárd telefónov, tabletov a iných mobilných zariadení, ktoré sa budú môcť pripojiť k internetu.

K ďalším bezdrôtovým inováciám, ktoré používajú spektrum, patria bezdrôtové snímače a diaľkové ovládanie inteligentných systémov (napríklad zhasínanie svetiel, keď nie sme doma, alebo regulácia klimatizácie podľa teploty). Len v harmonizovanom bezlicenčnom pásme 863 – 870 MHz sa v Európe každoročne predá najmenej 40 miliónov takýchto bezdrôtových zariadení.

Uspokojeniu narastajúceho dopytu po bezdrôtovom pripojení stojí v ceste nedostatok voľného spektra. Napríklad už nie je dispozícii žiadne voľné spektrum a náklady na opätovné pridelenie spektra novým používateľom sú vysoké, najmä ak je potrebné odpojiť existujúcich používateľov.

Vďaka technologickému pokroku sa zdieľaným prístupom k spektru sprístupňujú ďalšie nové zdroje bez toho, aby došlo k ohrozeniu práv etablovaných držiteľov licencií na využívanie frekvencií. Ako príklad možno uviesť nové bezdrôtové technológie určené na zdieľanie pásiem, pre ktoré nie sú potrebné licencie (tzv. bezlicenčné pásma). Iný spôsob získania ďalších zdrojov spektra je napríklad poskytovanie bezdrôtových širokopásmových služieb v rámci nevyužitých frekvenčných pásiem dostupných pre televízne vysielanie (tzv. „biele miesta“).

V záujme optimalizácie výhod takýchto prístupov k zdieľaniu spektra je potrebné odstrániť regulačné prekážky a poskytnúť motiváciu na úrovni EÚ. V prvom rade je potrebné, aby nové regulačné prístupy poskytli rôznym používateľom (vrátane súčasných držiteľov práv) zaručené práva na zdieľané používanie daného frekvenčného pásma so zaručenou úrovňou ochrany pred interferenciou.

V súčasnosti sa v rámci RSPP zavádza register rádiového spektra, ktorý prinesie relevantné informácie o využívaní frekvenčných pásiem, vďaka čomu sa ľahšie určia možnosti výhodného zdieľania (BSO) v rámci jednotného trhu pre licenčné aj bezlicenčné spektrum. Po stanovení sa BSO môžu zaznamenať do registra ako referenčné hodnoty pre iné zemepisné oblasti alebo podobné využívanie iných frekvenčných pásiem.

Komisia dúfa, že pre vytvorenie tohto pokročilého regulačného prostredia v Európe získa podporu Európskeho parlamentu a Rady.

Užitočné odkazy

MEMO/12/636 Digitálna agenda: Optimalizácia rádiového frekvenčného spektra prostredníctvom jeho zdieľania

Webová stránka o prístupe k zdieľanému spektru

Oznámenie Komisie

Zhrnutie pre občanov

Digitálna agenda: politika v oblasti rádiového spektra

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar