Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 august 2012

Mediu: un nou tabel cu medalii pentru gestionarea deșeurilor

Un nou raport despre modul în care statele membre își gestionează deșeurile municipale evidențiază diferențe surprinzătoare la nivelul UE. Raportul clasifică cele 27 de state membre în funcție de 18 criterii, cu ajutorul unor stegulețe verzi, portocalii și roșii în domenii precum: deșeurile totale reciclate, costul eliminării deșeurilor și încălcări ale legislației europene. Tabloul de bord rezultat face parte dintr-un studiu aflat în desfășurare care va ajuta statele membre să își îmbunătățească performanța în materie de gestionare a deșeurilor. În fruntea tabelului se situează Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia, țări dintre care niciuna nu are mai mult de 2 stegulețe roșii. Modelul este însă inversat la celălalt capăt al clasamentului, unde stegulețele verzi sunt rare.

Domnul Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: Imaginea rezultată din acest exercițiu îmi confirmă cele mai serioase preocupări. Multe state membre contină să depoziteze la gropile de gunoi cantități uriașe de deșeuri municipale – cea mai nepotrivită opțiune de gestionare a deșeurilor –, în ciuda existenței unor alternative mai bune și în pofida disponibilității fondurilor structurale necesare pentru a finanța opțiuni mai favorabile. Se îngroapă resurse valoroase, se pierd beneficii economice potențiale, nu se creează locuri de muncă în sectorul gestionării deșeurilor, iar sănătatea umană și mediul au de suferit. Este un lucru greu de justificat în condițiile actuale ale economiei noastre."

Statele membre cu cele mai mari lacune în privința punerii în aplicare a legislației în domeniu sunt Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România și Slovacia. Deficiențele includ strategii incomplete sau inexistente de prevenire a producerii deșeurilor, lipsa stimulentelor pentru a evita depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi, precum și o infrastructură neadecvată de gestionare a deșeurilor. Faptul că se recurge masiv la depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi înseamnă că unele opțiuni mai bune de gestionare a deșeurilor, precum refolosirea și reciclarea, sunt în mod sistematic subexploatate. În consecință, perspectiva este deficitară.

În schimb, Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia dispun de sisteme complexe de colectare a deșeurilor și depozitează la gropile de gunoi mai puțin de 5 % din deșeurile pe care le produc. Aceste țări dețin sisteme de reciclare bine dezvoltate și o capacitate suficientă de tratare și au performanțe bune în privința deșeurilor biodegradabile. În general, statele menționate combină cu succes în politicile lor de gestionare a deșeurilor instrumente juridice, administrative și economice.

O serie de state membre au înregistrat progrese rapide în sensul renunțării la depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi, ajungând practic până la eliminarea acesteia. Chiar și statele cu cele mai bune performanțe se confruntă însă cu o serie de provocări, precum intensificarea prevenirii producerii de deșeuri și soluționarea problemei supracapacității în sectorul incinerării, care ar putea împiedica reciclarea și crea necesitatea de a importa deșeuri pentru alimentarea incineratoarelor.

Următoarele etape

Comisia utilizează acest raport pentru pregătirea foilor de parcurs pentru cele zece state membre cu cele mai slabe rezultate. Acestea vor fi discutate cu autoritățile naționale în cadrul unor seminare bilaterale care vor avea loc în această toamnă la Praga, începând cu 19 septembrie. Foile de parcurs vor contribui la difuzarea bunelor practici și vor conține recomandări specifice cu privire la modalitățile de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor cu ajutorul instrumentelor economice, juridice și administrative, precum și al fondurilor structurale ale UE.

Comisia intenționează să utilizeze fonduri structurale ale UE urmărind mai îndeaproape obiectivele politicii UE în materie de gestionare a deșeurilor. Cadrul financiar multianual (CFM) propus pentru perioada 2014-2020 ar trebui să garanteze că banii UE sunt investiți în proiecte de gestionare a deșeurilor doar dacă sunt îndeplinite în prealabil anumite condiții, inclusiv elaborarea Planurilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile și cu ierarhia deșeurilor, favorizarea prevenirii, reutilizării și reciclării în raport cu incinerarea, cu valorificare energetică, și recurgerea ca ultimă soluție la depozitarea la gropile de gunoi sau la incinerare fără valorificare energetică.

Context

Un studiu recent pregătit pentru Comisie estimează că punerea în aplicare integrală a legislației UE privind deșeurile ar putea genera economii de 72 de miliarde de euro pe an, ar putea crește cifra de afaceri anuală a UE în sectorul gestionării și reciclării deșeurilor cu 42 de miliarde de euro și ar putea crea mai mult de 400 000 de locuri de muncă până în 2020 (se găsesc detalii aici).

Pentru informații suplimentare:

Pentru raportul de analiză, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (tabelul de punctaj, color, se află la pagina 41)

Pentru mai multe studii referitoare la deșeuri, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm și

Centrul pentru mediu al Eurostat de date privind deșeurile:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Site-ul internet al Comisiei pe tema gestionării deșeurilor:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Comunicat de presă privind creșterea ecologică:

IP/12/18

Comunicat de presă privind instrumentele economice:

IP/12/369

Criteriu

SM UE

1.1 Decuplarea deșeurilor de consum

1.2 Programul de prevenire a generării deșeurilor

1.3 Cantitatea de deșeuri municipale reciclate

1.4 Cantitatea de deșeuri municipale recuperate (valorificare energetică)

1.5 Cantitatea de deșeuri municipale eliminate

1.6 Dezvoltarea reciclării deșeurilor muncipale

2.1Existența unei interdicții/a unor restricții pentru eliminarea deșeurilor municipale în gropile de gunoi

2.2 Costul total obișnuit pentru utilizarea depozitării deșeurilor municipale într-o groapă de gunoi

2.3 Existența sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate (pay-as-you-throw) pentru deșeurile municipale

3.1 Accesul la serviciile de colectare a deșeurilor

3.2 Capacitatea disponibilă de tratare a deșeurilor municipale

3.3 Previziuni privind generarea de deșeuri municipale și capacitatea de tratare în cadrul Planului de gestionare a deșeurilor

3.4 Existența și calitatea prognozelor privind generarea și tratarea deșeurilor municipale

3.5 Conformitatea gropilor de gunoi existente pentru deșeurilor nepericuloase

4.1 Atingerea țintelor legate de deșeurile municipale biodegrla adabile care ajung la gropile de gunoi

4.2 Proporția de deșeuri biodegradabile care ajung la gropile de gunoi

5.1 Numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul Directivei -cadru privind deșeurile și al Directivei privind depozitele de deșeuri

5.2 Numărul de acțiuni în instanță în temeiul Directivei -cadru privind deșeurile și al Directivei privind depozitele de deșeuri

Punctaj total

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Note privind tabelul:

Acordarea punctelor

0 înseamnă un steguleț roșu, 1 un steguleț portocaliu, iar 2, unul verde – ceea ce înseamnă că, cu cât punctajul este mai mare, cu atât este mai bine. Deoarece criteriile 1.3, 1.4 și 1.5 privesc performanțele reale ale statelor membre din perspectiva rezultatelor obținute, li se acordă punctaj dublu (D).

Criteriile integrale

1.1. Gradul de decuplare a generării deșeurilor municipale de cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor

1.2 Existența propriului program de prevenire a generării deșeurilor sau existența unui program echivalent în cadrul Planului de gestionare a deșeurilor sau a altor programe (de mediu)

1.3. Cantitatea de deșeuri municipale reciclate (reciclarea materialelor și alte forme de reciclare, inclusiv compostarea)

1.4. Cantitatea de deșeuri municipale recuperate (valorificare energetică)

1.5. Cantitatea de deșeuri municipale eliminate (depozitate pe sau în pământ și incinerate fără valorificare energetică)

1.6. Dezvoltarea reciclării deșeurilor municipale (reciclarea materialelor și alte forme de reciclare, inclusiv compostarea)

2.1. Existența unei interdicții/a unor restricții la nivel național pentru eliminarea deșeurilor municipale în gropile de gunoi

2.2. Costurile totale obișnuite ale eliminării deșeurilor municipale la groapa de gunoi

2.3. Existența unor sisteme de plată în funcție de deșeurile generate (pay-as-you-throw) pentru deșeurile municipale

3.1. Accesul la serviciile de colectare a deșeurilor pentru deșeurile municipale

3.2. Capacitatea disponibilă de tratare a deșeurilor municipale în conformitate cu legislația UE în materie de deșeuri (inclusiv eliminarea și incinerarea)

3.3. Previziuni privind generarea de deșeuri municipale și capacitatea de tratare în cadrul Planului de gestionare a deșeurilor

3.4. Existența și calitatea prognozelor privind generarea și tratarea deșeurilor municipale în cadrul Planului de gestionare a deșeurilor

3.5. Conformitatea gropilor de gunoi pentru deșeuri nepericuloase cu Directiva privind depozitele de deșeuri

4.1 Atingerea țintelor din Directiva privind depozitele de deșeuri cu privire la deșeurile municipale biodegradabile care ajung la gropile de gunoi

4.2. Proporția de deșeuri municipale biodegradabile care ajung la gropile de gunoi

5.1. Numărul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva privind depozitele de deșeuri

5.2. Numărul de acțiuni în justiție Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva privind depozitele de deșeuri

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar