Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 iulie 2012

Comisia propune țările care vor găzdui manifestarea „Capitala europeană ale culturii” după 2019

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere în favoarea prelungirii inițiativei „Capitala europeană a culturii”. Programul actual se va încheia în 2019 și noua propunere stabilește ordinea în care țările vor desemna orașele candidate pentru a deține acest titlu până în anul 2033. Pe lângă cele două state membre care își împart titlul în fiecare an, propunerea sugerează ca țările candidate sau potențial candidate la aderarea în UE să poată, de asemenea, propune o „Capitală europeană a culturii” o dată la trei ani. Planul urmează să fie acum discutat de către Parlamentul European și Consiliu, care vor lua o decizie finală cu privire la viitoarele dispoziții înainte de sfârșitul anului 2013.

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Inițiativa «Capitala europeană a culturii» reprezintă una dintre cele mai vizibile și mai reușite inițiative lansate de UE. Pe lângă promovarea bogăției și diversității culturale extraordinare a Uniunii Europene, inițiativa a constituit un catalizator pentru transformarea orașelor, atât în beneficiul cetățenilor, cât și în cel al turiștilor. Competiția în rândul statelor membre pentru obținerea titlului este mai strânsă ca niciodată – ceea ce reprezintă dovada valorii și a atractivității constante a acestei manifestări.

Propunerea Comisiei păstrează principalele caracteristici și structura programului actual. Ea sugerează, în special, continuarea atribuirii titlului pe baza unui sistem de rotație între statele membre (a se vedea anexa). Criteriile de selecție au fost modificate pentru a oferi orientări mai detaliate potențialelor Capitale, îmbunătățind astfel procesul general de selecție și de monitorizare a orașelor implicate. Se va acorda mai multă atenție efectului de pârghie al inițiativei în ceea ce privește stimularea creșterii și a dezvoltării urbane pe termen lung, precum și dimensiunii europene a evenimentului și calității conținutului cultural și artistic în cursul anului respectiv.

Context

Inițiativa „Capitala europeană a culturii” actuală (instituită prin Decizia 1622/2006/CE) se încheie în 2019. Întrucât competiția pentru obținerea titlului este lansată cu șase ani în avans, pentru a oferi orașelor suficient timp pentru a se pregăti, decizia privind noul ciclu trebuie adoptată de către Parlament și Consiliu în 2013.

Propunerea Comisiei are loc în urma mai multor evaluări ale programului actual și în urma unei consultări publice realizate în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, urmată de o reuniune publică la Bruxelles, în martie 2011. Aceste demersuri demonstrează în mod clar că manifestarea „Capitala europeană a culturii” aduce numeroase beneficii orașelor și regiunilor: deși rămâne, în esență, un eveniment cultural, ea generează beneficii sociale și economice semnificative, în special atunci când este integrată într-o strategie de dezvoltare pe termen lung axată pe cultură.

De la crearea acestui titlu, în 1985, 46 de orașe au fost desemnate „Capitale europene ale culturii” până în prezent. În 2012, Capitalele europene ale culturii sunt Guimarães (Portugalia) și Maribor (Slovenia).

Pentru informații suplimentare:

Capitalele europene ale culturii:

http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ANEXĂ

Viitoarele „Capitale europene ale culturii” (2013-2019)

2013: Marsilia (Franța) și Košice (Slovacia)

2014: Umeå (Suedia) și Riga (Letonia)

2015: Mons (Belgia) și Plzeň (Republica Cehă)

2016: Donostia-San Sebastian (Spania) și Wroclaw (Polonia)

(a se vedea, de asemenea IP/11/800 și IP/11/766)

2017: În Danemarca, Aarhus și Sønderborg se află încă în competiție.

În Cipru, Nicosia și Paphos se află încă în competiție.

2018: Țările de Jos și Malta

2019: Italia și Bulgaria

Ordinea propusă a țărilor care vor desemna o „Capitală europeană a culturii” (2020-2033)

2020

Croația1

Irlanda

Țară candidată sau potențial candidată

2021

România

Grecia

2022

Lituania

Luxemburg

2023

Ungaria

Regatul Unit

Țară candidată sau potențial candidată

2024

Estonia

Austria

2025

Slovenia

Germania

2026

Slovacia

Finlanda

Țară candidată sau potențial candidată

2027

Letonia

Portugalia

2028

Republica Cehă

Franța

2029

Polonia

Suedia

Țară candidată sau potențial candidată

2030

Cipru

Belgia

2031

Malta

Spania

2032

Bulgaria

Danemarca

Țară candidată sau potențial candidată

2033

Țările de Jos

Italia

1 :

Sub rezerva aderării sale în 2013.


Side Bar