Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. júla 2012

Bezpečnosť cestnej premávky: Prísnejšie pravidlá kontroly technického stavu vozidiel v záujme záchrany životov

Technické kontroly vozidiel sú základným prvkom bezpečnosti cestnej premávky. Na európskych cestách príde pri nehodách spôsobených technickou poruchou vozidiel každý deň o život viac ako 5 ľudí. Európska komisia dnes preto prijala nové pravidlá, ktorými sprísnila systém kontroly a rozšírila jeho pôsobnosť.

Technické poruchy majú veľký podiel na nehodách. Spôsobujú 6 % všetkých dopravných nehôd, čo každoročne predstavuje 2000 smrteľných zranení a oveľa viac zranení, ktoré nekončia smrteľne. 8 % všetkých nehôd motocyklov súvisí s technickými poruchami.

Hlavný problém je, že na cestách jazdí jednoducho príliš veľa vozidiel s technickými chybami. Z nedávno realizovaných štúdií v Spojenom kráľovstve a Nemecku vyplýva, že až v prípade 10 % automobilov sa niekedy objavila porucha, ktorá by spôsobila, že tieto vozidlá neprejdú technickou kontrolou. Podľa platných predpisov sa navyše vôbec nekontrolujú mnohé technické nedostatky s vážnymi dôsledkami pre bezpečnosť (napríklad ABS a ESC – elektronický systém kontroly stability).

Platné právne predpisy EÚ, v ktorých sa stanovujú minimálne štandardy technickej kontroly vozidiel, boli prijaté v roku 1977, a odvtedy boli aktualizované iba v malej miere. Automobily, správanie vodičov a technológie sa však od uvedeného roku veľmi zmenili.

Nové návrhy

Cieľom nových návrhov je zachrániť viac ako 1200 životov ročne a zabrániť viac ako 36 000 nehodám spojeným s technickými nedostatkami vozidiel.

Podpredseda Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Keď jazdíte v aute, ktoré nie je technicky spôsobilé na premávku po ceste, ohrozujete seba a všetkých vašich spolucestujúcich – vašich rodinných príslušníkov, priateľov, obchodných partnerov. Navyše ohrozujete všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky okolo vás. Jednoducho nechceme, aby tieto autá, ktoré môžu zabíjať, premávali po našich cestách.“

Medzi kľúčové prvky nových návrhov patrí:

  • Povinná kontrola skútrov a motocyklov v celej EÚ. Jazdci na motocykloch a skútroch, najmä mladí jazdci, predstavujú najohrozenejšiu skupinu účastníkov cestnej premávky

Kratšie intervaly medzi pravidelnými kontrolami technického stavu starších vozidiel. Pri vozidlách vo veku 5 a 6 rokov výrazne stúpa počet vážnych nehôd spojených s technickými poruchami (pozri graf v pripojenom dokumente MEMO/12/555).

  • Zvýšenie frekvencie kontrol vozidiel a dodávkových vozidiel s obzvlášť vysokým potom najazdených kilometrov. Tým sa kontroly týchto vozidiel zosúladia s kontrolami ostatných vozidiel s vysokým počtom najazdených kilometrov, ako sú vozidlá taxislužieb, sanitky atď.

  • Skvalitnenie kontroly vozidiel v dôsledku stanovenia spoločných minimálnych štandardov týkajúcich sa nedostatkov, skúšobného vybavenia a inšpektorov.

  • Zavedenie povinnej kontroly elektronických bezpečnostných prvkov vozidiel.

  • Boj proti manipulácii s počítadlami najazdených kilometrov prostredníctvom evidencie stavu počítadiel kilometrov.

Vo všetkých týchto prípadoch sa v návrhoch stanovujú spoločné minimálne štandardy kontroly vozidiel na úrovni EÚ, pričom členské štáty môžu v prípade potreby tieto štandardy aj zvýšiť.

Chronológia

Platné predpisy EÚ o kontrole technického stavu vozidiel boli prijaté v roku 1977, stanovujú sa nimi štandardy pre kontrolu technického stavu vozidiel a odvtedy boli aktualizované iba v obmedzenej miere. Existujú tri hlavné právne predpisy:

  • Smernicou 2009/40/ES sa stanovujú minimálne štandardy pravidelnej kontroly technického stavu motorových vozidiel. Ide o pravidelné kontroly povinné zo zákona. Táto smernica sa vzťahuje na osobné vozidlá, autobusy a autokary, ako aj na ťažké nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá, ale nie na skútre a motocykle.

  • Smernicu 2009/40/ES dopĺňa smernica 2000/30/ES, v ktorej sa stanovuje požiadavka na kontrolu technického stavu úžitkových automobilov medzi pravidelnými kontrolami (prostredníctvom cestných technických kontrol). Tieto kontroly sú dodatočné cestné kontroly úžitkových automobilov vykonávané priamo na ceste.

  • V smernici 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá sa stanovujú požiadavky na vydávanie osvedčení o evidencii, ich vzájomné uznávanie a zosúladený minimálny obsah osvedčení o evidencii vozidiel.

Ďalšie informácie:

MEMO/12/555

Najnovšie údaje o obetiach dopravných nehôd (rok 2011) v členských štátoch nájdete v dokumente IP/12/326.

Webová stránka GR pre mobilitu a dopravu

Webová stránka podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za dopravu Siima Kallasa

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar