Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija — Sporočilo za medije

Živila: Evropska komisija sprejela pomemben seznam dovoljenih zdravstvenih trditev

Bruselj, 16. maja 2012 – zdravstvene trditve na oznakah živil in v oglaševanju, na primer o pomenu kalcija za zdrave kosti ali vitamina C za imunski sistem, so postale pomembno trženjsko orodje za pritegnitev pozornosti potrošnikov. Zato potrošniki v EU pričakujejo točne informacije o izdelkih, ki jih kupujejo, zlasti glede morebitnih zdravstvenih trditev na njih.

Danes je Komisija odobrila seznam 222 zdravstvenih trditev. Seznam, ki temelji na zanesljivih znanstvenih ugotovitvah, se bo uporabljal po vsej EU in bo pripomogel, da bodo zavajajoče trditve pred koncem leta umaknjene s trga.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: „Današnja odločitev je krona večletnega dela in pomemben mejnik pri urejanju zdravstvenih trditev na živilih. Seznam dopustnih zdravstvenih trditev na ravni EU bo na voljo na spletu in bo potrošnikom povsod v EU omogočal osveščeno izbiro. Trditve, ki ne temeljijo na znanstvenih dokazih, bo treba po kratkem prehodnem obdobju umakniti s trga.“ Seznam obenem prinaša tudi pravno jasnost za proizvajalce živil glede dopustnih in nedopustnih zdravstvenih trditev. Zmanjšalo se bo tudi upravno breme, saj se bodo pri preverjanju, ali je trditev zavajajoča ali ne, odslej vsi izvršni organi lahko sklicevali na en seznam odobrenih zdravstvenih trditev in pogoje za njihovo uporabo.

Komisar Dalli je dodal: „Nekaj dela je še ostalo, Komisija pa si bo s potrebno znanstveno podporo prizadevala dokončati svoje delo in preučiti tudi trditve, ki so še v obravnavi.“

Trditve, za katere je proces odobritve končan, bodo navedene v registru Unije v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami na živilih, kakor zahteva Uredba (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih. Ta register Unije je interaktivna podatkovna zbirka in je na voljo na spletišču Komisije.

Proizvajalci živil bodo imeli za prilagoditev svojih praks novim zahtevam na voljo šest mesecev. Od decembra 2012 bodo vse trditve, ki niso niti odobrene niti v obravnavi, prepovedane.

Ozadje

Ta uredba Komisije izvaja Uredbo (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih ter zlasti njen člen 13(3). Države članice so v letu 2008 predložile sezname s približno 44 000 zdravstvenimi trditvami, ki jih je Komisija združila v en sam seznam s približno 4 600 trditvami. Do leta 2010 so bile te trditve poslane Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), ki je znanstveno ocenila, ali jih je mogoče utemeljiti. EFSA je junija 2011 končala glavnino dela za vse zdravstvene trditve razen tistih o rastlinskih snoveh. Države članice so se strinjale z odobritvijo trditev iz Priloge k tej uredbi Komisije na zasedanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali 5. decembra 2011. Evropski parlament in Svet sta ta seznam preučila v obdobju pregleda, ki se je 27. aprila 2012 končalo brez ugovora.

Seznam, ki ga je danes sprejela Evropska komisija, vsebuje 222 trditev, ki predstavljajo skoraj 500 vnosov z zbirnega seznama. Več kot 1 600 vnosov ne bo odobrenih, za ostale pa je postopek odobritve v zaključni fazi. Za izvrševanje pravil o zdravstvenih trditvah so pristojni organi držav članic.

Več informacij o zdravstvenih trditvah:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Več informacij o registru:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Glej tudi:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar