Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Levensmiddelen: Commissie keurt belangrijke lijst van toegestane gezondheidsclaims goed

Brussel, 16 mei 2012 – Gezondheidsclaims op de etiketten van levensmiddelen en in advertenties (bijvoorbeeld over het effect van calcium op het beenderstelsel of van vitamine C op de immuniteit) zijn een belangrijke verkooptechniek om de aandacht van consumenten te trekken. De consumenten in de EU willen echter correct geïnformeerd worden over de producten die ze kopen en ze verwachten daarom ook betrouwbare gezondheidsclaims.

De Commissie heeft vandaag een lijst van 222 gezondheidsclaims goedgekeurd. De lijst, die in heel de EU zal worden gebruikt, is gebaseerd op betrouwbaar wetenschappelijk advies en zal uiterlijk eind 2012 alle misleidende claims van de markt helpen bannen.

Volgens John Dalli, commissaris voor Gezondheid en Consumenten, "is de lijst de bekroning van jaren werk en een belangrijke mijlpaal met het oog op de regulering van gezondheidsclaims op levensmiddelen. De lijst van toegestane gezondheidsclaims wordt online gepubliceerd en biedt consumenten overal in de EU de mogelijkheid een doordachte keuze te maken. Onwetenschappelijke claims zijn na een korte overgangsperiode verboden." Dankzij de lijst is het ook voor de levensmiddelenproducenten juridisch duidelijk welke claims al dan niet geoorloofd zijn. Ook de administratieve lasten worden verlaagd omdat alle bevoegde autoriteiten vanaf nu kunnen beschikken over één lijst van toegestane gezondheidsclaims om te controleren of een claim misleidend is of niet.

Volgens commissaris Dalli "is het werk nog niet af en zal de Commissie op basis van de nodige wetenschappelijke kennis haar werkzaamheden voortzetten om over een aantal resterende claims een definitief oordeel te kunnen vellen."

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006 zullen toegestane claims worden opgenomen in het Repertorium van de Unie van voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen. Het Repertorium van de Unie is een interactieve database op de website van de Commissie.

De levensmiddelenproducenten hebben zes maanden tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen. Vanaf begin december 2012 zijn alle claims die niet op de lijst voorkomen, verboden (met uitzondering van de claims die nog onderzocht worden).

Achtergrond

Deze verordening van de Commissie voert Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (en met name artikel 13, lid 3) uit. In 2008 hebben de lidstaten lijsten met ongeveer 44 000 gezondheidsclaims ingediend, die door de Commissie zijn geconsolideerd tot een lijst van ongeveer 4600 claims. In 2010 werden deze claims aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voorgelegd, die heeft onderzocht of de claims wetenschappelijk correct waren. In juni 2011 heeft de Autoriteit haar werkzaamheden afgerond (behalve voor gezondheidsclaims op botanische stoffen). Op 5 december 2011 hebben de lidstaten tijdens een bijeenkomst van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid ermee ingestemd de in de bijlage bij deze verordening van de Commissie opgenomen claims toe te staan. Het Europees Parlement en de Raad hebben geen bezwaar tegen de lijst geopperd.

De vandaag door de Europese Commissie goedgekeurde lijst bevat 222 claims. Meer dan 1600 claims van de geconsolideerde lijst zijn niet toegestaan. Het onderzoek naar de nog resterende claims zal binnenkort worden afgerond. Het is aan de autoriteiten in de lidstaten om de regels inzake gezondheidsclaims te doen naleven.

Nadere informatie over gezondheidsclaims is te vinden op:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Nadere informatie over het Repertorium is te vinden op:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Zie ook:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar