Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea – Stqarrija għall-Istampa

Id-drittijiet għal smigħ ġust: Se ssir liġi l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti liċ-ċittadini d-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali

Il-Lussemburgu, is-27 ta' April 2012 – "Għandek id-dritt għal… - Ittra tad-Drittijiet". Dan dalwaqt se jkun realtà għal min ikun arrestat jew miżmum taħt arrest f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministri tal-Ġustizzja tal-UE llum adottaw liġi ġdida li kienet ipproponiet il-Kummissjoni Ewropea li tiżgura d-dritt tal-imputati għall-informazzjoni matul il-proċedimenti kriminali. Skont "id-Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali", persuni suspettati b'reat kriminali se jiġu infurmati bid-drittijiet tagħhom f'lingwa li jifhmu. Din il-miżura ser tiżgura li l-pajjiżi tal-UE jagħtu lil kull min hu arrestat - jew hu suġġett ta' Mandat ta' Arrest Ewropew - Ittra tad-Drittijiet li telenka d-drittijiet bażiċi matul il-proċedimenti kriminali. Ladarba tidħol fis-seħħ (sentejn wara li tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE – li huwa mistenni li jseħħ ftit ġimgħat oħra), il-liġi l-ġdida se tiġi applikata fil-każ ta' madwar 8 miljun proċedura kriminali, kull sena, fis-27 Stat Membru tal-UE. Attwalment, dan id-dritt jeżisti biss f'madwar terz tal-Istati Membri.

"Id-dritt għal smigħ ġust huwa wieħed mill-pilastri ċentrali tas-sistemi tal-ġustizzja tagħna fl-Ewropa," qalet il-Viċi-President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja. "Din il-liġi ġdida tal-UE se tgħin biex tissalvagwardja dan id-dritt billi tiżgura li kulħadd ikun infurmat b'mod ċar, u fil-pront, dwar id-drittijiet tiegħu. Tal-lum huwa pass importanti fl-isforzi komuni tagħna biex niżguraw li l-Ewropej ikollhom aċċess għall-ġustizzja, ikunu fejn ikunu fl-UE. Nixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew u lill-Ministri tal-Ġustizzja tal-UE għall-appoġġ tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni. Huwa preċedent tajjeb għall-Ewropa tad-drittijiet u tal-ġustizzja li rnexxielha tagħmel minn dan id-dritt għal smigħ ġust realtà għall-500 miljun ċittadin tal-Ewropa daqshekk malajr."

Sfond

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet il-liġi l-ġdida f’Lulju tal-2010 (IP/10/989) bħala parti minn serje ta' drittijiet għal smigħ ġust li kellhom jibdew jiġu applikati madwar l-UE kollha. Hija t-tieni miżura, li nbdiet mill-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-UE Reding, imfassla biex tistabbilixxi l-istandards minimi komuni tal-UE f'kawżi kriminali. Dan se jagħti spinta lill-fiduċja fil-qasam tal-ġustizzja tal-UE fil-qasam tal-ġustizzja. F'Ottubru tal-2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill approvaw l-ewwel proposta, li tat lill-persuni suspettati d-dritt għal traduzzjoni u interpretazzjoni (IP/10/1305).

Id-Direttiva se tiżgura li l-pulizija u l-prosekuturi jipprovdu lil persuni suspettati l-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Wara li jsir arrest, l-awtoritajiet ser jagħtu din l-informazzjoni bil-miktub – f'Ittra tad-Drittijiet – li għandha tinkiteb b'lingwaġġ sempliċi u ta' kuljum. Din ser tingħata f'kull każ, lil kull persuna suspettata hekk kif isir l-arrest, kemm jekk tistaqsi għaliha u kemm jekk le, u jekk ikun hemm bżonn tiġi tradotta. Il-pajjiżi tal-UE huma liberi li jagħżlu t-test eżatt tal-Ittra; il-Kummissjoni pproponiet mudell fi 22 lingwa tal-UE (ara l-Anness). Dan se jipprovdi konsistenza għan-nies li jaqsmu l-fruntieri u jillimita l-ispejjeż tat-traduzzjoni.

L-Ittra tad-Drittijiet għandha tinkludi dettalji prattiċi dwar id-drittijiet tal-persuni arrestati jew miżmuma taħt arrest, bħad-dritt:

  • li jibqgħu siekta;

  • li jkollhom avukat;

  • li jiġu infurmati bl-akkuża miġjuba kontrihom;

  • li dawk li ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti jingħataw l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fil-lingwa li jitolbu;

  • li jitressqu minnufih il-qorti wara li jiġu arrestati.

  • li jinfurmaw lil xi ħadd ieħor dwar l-arrest jew id-detenzjoni.

L-Ittra tad-Drittijiet ser tgħin biex jiġu evitati żbalji ġudizzjarji u biex jonqos l-għadd ta' appelli.

Bħalissa, il-livell ta' probabbiltà li ċ-ċittadini jiġu informati kif suppost dwar id-drittijiet tagħhom jekk jiġu arrestati u jkunu qed jiffaċċaw akkużi kriminali jvarja minn parti għall-oħra tal-UE. F'ċerti Stati Membri, il-persuni suspettati jirċievu biss informazzjoni verbali dwar id-drittijiet proċedurali tagħhom, u f'oħrajn l-informazzjoni bil-miktub ma tingħatax sakemm ma tintalabx.

Skont l-Artikolu 82(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u bil-għan li jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji u li tittejjeb il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, l-UE tista' tadotta miżuri biex issaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, abbażi tal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali.

Id-dritt għal smigħ ġust u d-dritt għad-difiża huma stabbiliti fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

F'Ġunju tal-2011, il-Kummissjoni ressqet it-tielet miżura biex tiggarantixxi l-aċċess għal avukat u l-kuntatt mal-familja (IP/11/689). Din il-proposta bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill.

Għal aktar informazzjoni

Il-paġna ewlenija fuq l-internet tal-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/reding

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Il-Kummissjoni Ewropea – id-drittijiet tal-persuni suspettati u l-akkużati:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar