Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Právo na spravedlivý proces: Návrh Evropské komise, který občanům zaručuje právo na informace v trestním řízení, se stává zákonem

Lucemburk 27. duben 2012 – „Máte právo na… – písemné poučení o právech“. To brzy v celé Evropské unii uslyší každý, kdo bude zatčen či zadržen. Evropští ministři spravedlnosti dnes přijali nový zákon, který navrhla Evropská komise s cílem zajistit právo obžalovaných na informace v průběhu trestního řízení. Podle „směrnice o právu na informace v trestním řízení" budou osoby podezřelé ze spáchání trestného činu informovány o svých právech v jazyce, kterému rozumějí. Toto opatření zajistí, aby členské státy EU předložily každé zatčené osobě – či osobě, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkazpísemné poučení o právech, ve kterém budou uvedena její základní práva v průběhu trestního řízení. Odhaduje se, že poté co směrnice vstoupí v platnost (dva roky po zveřejnění v Úředním věstníku EU, ke kterému má dojít v průběhu několika týdnů), se tento nový zákon každý rok použije na 8 milionů trestních řízení ve všech 27 členských státech EU. V současnosti toto právo přiznává pouze asi jedna třetina z nich.

„Právo na spravedlivý proces je jedním z hlavních pilířů našich evropských systémů soudnictví,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Nový zákon pomůže toto právo ochránit tím, že zajistí, aby byl každý jasně a neprodleně informován o svých právech. Dnešní den představuje významný mezník v našem společném úsilí zajistit, aby Evropané měli přístup ke spravedlnosti v celé EU, ať už se nacházejí kdekoli. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu i evropským ministrům spravedlnosti za to, že podpořili návrh Komise. Pro Evropu jako prostor práva a spravedlnosti je skutečnost, že bylo možné učinit toto právo na spravedlivé řízení realitou pro 500 milionů evropských občanů tak rychle, dobrý příklad."

Souvislosti

Evropská komise navrhla tento nový zákon v červenci 2010 (IP/10/989) jako součást řady opatření, která stanoví práva na spravedlivý proces, jež mají být uplatňována v celé EU. Jde o druhé z této řady opatření, které iniciovala komisařka EU pro spravedlnost Redingová a které má přispět ke stanovení společných minimálních norem EU v trestních věcech. Tento krok posílí důvěru v prostor spravedlnosti EU. V říjnu 2010 Evropský parlament a Rada schválily první návrh, který podezřelým osobám zaručuje právo na překlad a tlumočení (IP/10/1305).

Směrnice zajistí, aby policie a státní zástupci poskytovali podezřelým informace o jejich právech. Po zatčení předají orgány písemné poučení o právech, které bude sepsáno srozumitelnou a přístupnou formou. Poučení bude podezřelým po zatčení předáno v každém případě, bez ohledu na to, zda o něj požádají či nikoli, a v případě potřeby bude také přeloženo. Přesný text tohoto písemného poučení o právech si mohou členské státy EU zvolit samy, Komise přesto navrhla jeho vzorové znění v 22 úředních jazycích EU (viz příloha). Pro osoby překračující hranice se tím zajistí soudržnost a sníží se i náklady na překlady.

Písemné poučení o právech bude obsahovat praktické podrobné informace o právech zatčených či zadržených osob, jako je například:

  • právo nevypovídat,

  • právo na obhájce,

  • právo na seznámení s obviněním,

  • právo osob, které nerozumí jazyku řízení, na tlumočení a překlad do jakéhokoli jazyka,

  • právo být ihned po zatčení předveden před soud,

  • právo informovat o svém zatčení či zadržení další osobu.

Písemné poučení o právech pomůže zabránit justičním pochybením a sníží počet odvolání.

Šance, že občané budou řádně poučeni o svých právech v případě, že jsou zatčeni a čelí obvinění ze spáchání trestného činu, se v současnosti v jednotlivých zemích EU liší. V některých členských státech jsou podezřelí o svých procesních právech poučeni pouze ústně a v jiných státech se jim dostane písemného poučení jen na vyžádání.

Podle čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a s cílem usnadnit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a zlepšit policejní a justiční spolupráci v trestních věcech může EU na základě Listiny základních práv Evropské unie přijímat opatření k posílení práv občanů EU.

Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu jsou stanoveny v článcích 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

V červnu 2011 Komise navrhla třetí opatření, jež má zaručit právo na přístup k obhájci a na komunikaci s příbuznými (IP/11/689). Tento návrh nyní projednává Evropský parlament a Rada.

Další informace

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropská komise – práva podezřelých a obviněných osob:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

European ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar