Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Letecká doprava: Členské státy podporují revizi pravidel EU pro služby pozemního odbavování

Brusel 22. března 2012 – Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, dnes s potěšením konstatoval, že návrh Komise na revizi současných pravidel EU pro služby pozemního odbavování získal podporu členských států.

Místopředseda Kallas uvedl: „Letiště se potýkají s hrozícím nedostatkem kapacity. Tři ze čtyř zpoždění letů jsou způsobena problémy na zemi, nikoli ve vzduchu. Naléhavě je třeba zlepšit kvalitu a efektivitu služeb pozemního odbavování. Leteckým společnostem je třeba umožnit větší výběr kvalitních poskytovatelů služeb a zároveň je nutné posílit ochranu pracovníků v tak pracovně náročném odvětví. Dnešní dohoda dosahuje v tomto směru správné rovnováhy.“

Dohoda s ministry zachovala oba klíčové prvky, jež jsou jádrem návrhů Komise týkajících se služeb pozemního odbavování:

1. Letecké společnosti potřebují větší výběr poskytovatelů pozemních odbavovacích služeb, a to nejméně ze tří poskytovatelů na všech velkých letištích.

Větší výběr služeb pozemního odbavování na letištích EU se leteckým společnostem zajistí jednak tím, že letecké společnosti budou moci provádět odbavování vlastními silami, a jednak tím, že minimální počet poskytovatelů služeb (ve vyhrazených službách) se na velkých letištích zvýší ze dvou na tři.

2. Vysoce kvalitní služby vyžadují vysoce kvalitní pracovní sílu, pracovníkům na letištích je tedy třeba zajistit stabilnější zaměstnanecké podmínky.

Návrh umožňuje členským státům posílit ochranu práv pracovníků tak, aby zaměstnanci mohli být převedeni k novému poskytovateli služeb při zachování stávajících podmínek. To je zásadní pro zajištění stabilních zaměstnaneckých podmínek nezbytných pro zachování vysoce kvalitní pracovní síly v odvětví tak náročném na práci.

Návrhy Komise týkající se pozemního odbavování

Pohodlné, bezpečné a spolehlivé lety vyžadují celou řadu pozemních služeb, jako např. úklid kabiny letadla, doplňování paliva, odbavování zavazadel a v zimě též odmrazování.

Návrhy Komise mají za cíl zajistit leteckým společnostem větší možnost volby služeb pozemního odbavování, umožnit letištím lépe řídit koordinaci těchto služeb a vyjasnit pravidla o školení zaměstnanců na letištích a jejich převedení k novému zaměstnavateli.

K dosažení těchto cílů přijala Komise dne 1. prosince 2011 návrh nařízení o službách pozemního odbavování na letištích v EU. Návrh je součástí balíčku „Lepší letiště“, který se rovněž zabývá letištními časy a omezením hluku na letištích (viz IP/11/1484 a MEMO/11/857). Komise navrhla zrušit směrnici 96/67/ES, která se vztahuje na služby pozemního odbavování, a nahradit ji novým nařízením.

Pozemní odbavování zahrnuje celou řadu letištních služeb, jež pomáhají leteckým společnostem v jejich přepravní činnosti. Patří sem nejen technické služby, jako jsou údržba letadel, dodávky paliva a oleje či manipulace s nákladem, ale také služby, které jsou důležité pro bezpečnost a pohodlí cestujících, jako jsou odbavení, občerstvení na palubě, manipulace se zavazadly a pozemní přeprava na letišti.

Další kroky

Návrh ještě musí odsouhlasit Evropský parlament v prvním čtení. Navrhované nařízení o službách pozemního odbavování je první ze tří legislativních návrhů v rámci balíčku „Lepší letiště“. V návaznosti na dnešní diskusi o pozemním odbavování Komise očekává, že Rada začne projednávat nařízení o hluku a letištních časech. Předsednická země uvedla, že diskuse o omezení hluku na letištích bude v pracovní skupině zahájena již příští týden.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar