Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES projekts glābj tūkstošiem meiteņu no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas

Brisele, 2012. gada 6. marts. Ņemot vērā tuvojošos Sieviešu dienu, ziņojumā par ES finansētu projektu teikts, ka inovatīvs ES un UNICEF projekts ir palīdzējis tūkstošiem ģimeņu, kopienu un valstu mainīt attieksmi un izbeigt tādu kaitīgu tradicionālo praksi kā sieviešu dzimumorgānu kropļošanu/griešanu Āfrikā. Izglītības un informētības palielināšanas rezultātā meitenes tūkstošos kopienu Ēģiptē, Eritrejā, Etiopijā, Senegālā un Sudānā vairs netiek pakļautas šai praksei.

Senegālā, kur 28 % sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem ir veikta sieviešu dzimumorgānu kropļošana/griešana, ir panākts pārsteidzošs progress. Mazāk nekā desmit gadu laikā vairāk nekā 5300 kopienu ir atteikušās no šīs prakses, kā rezultātā valsts ir tuvu tam, lai kļūtu pirmā valsts pasaulē, kas ir paziņojusi par pilnīgu atteikšanos, kas paredzama līdz 2015. gadam.

Ēģiptē, kur šī prakse skar 91 % sieviešu, projekta rezultātā ir panākts neliels progress, sieviešu dzimumorgānu kropļošanai/griešanai kļūstot mazāk izplatītai jaunāka vecuma grupās. Būtiski palielinājās arī to ģimeņu skaits, kas apņēmās atteikties no šīs prakses: no 3000 ģimenēm 2007. gadā līdz 17 772 ģimenēm 2011. gadā. Etiopijā, neskatoties uz augsto izplatības līmeni, prakses izmantošana samazinās līdzīgi (laikposmā no 2000. līdz 2005. gadam izplatība samazinājās no 80 % līdz 74 %).

Projekts palīdzēja palielināt informētību par briesmām, ko rada sieviešu dzimumorgānu kropļošana/griešana, rosinot liela mēroga kopienu diskusijas un valsts mēroga apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem, kā arī kolektīvo lēmumu pieņemšanu ar paplašinātu sociālo tīklu starpniecību par normām dzimumu jomā. Šīs metodes rezultātā kopienas apvienojās un rajona mērogā publiski paziņoja par atteikšanos no šādas prakses izmantošanas.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs atzinīgi novērtēja rezultātus:

"Es to uzskatu par absolūti nepieņemamu, ka 21. gadsimtā joprojām tiek izmantota šāda prakse, kas ir nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums. Tāpēc es esmu priecīgs redzēt, ka ES palīdzība var reāli mainīt lietu kārtību. Palielinot iedzīvotāju informētību par briesmām, ko rada sieviešu dzimumorgānu kropļošana/griešana, mēs esam palīdzējuši jaunām sievietēm visā Āfrikā nodrošināt alternatīvu, kā arī devuši iespēju viņām nākotnē kļūt par savu kopienu aktīvām dalībniecēm."

Priekšvēsture

Daudzās Āfrikas valstīs sieviešu dzimumorgānu kropļošana/griešana ir gadsimtiem veca paraža, uzskatot, ka tādējādi meitenes kļūst derīgas precībām.

Aplēses liecina, ka līdz pat 140 miljoniem meiteņu un sieviešu ir veikts kāds no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas/griešanas veidiem, kā rezultātā viņas dzīvo ar sāpīgiem sarežģījumiem. Katru gadu aptuveni trīs miljoni meiteņu (8000 meiteņu dienā) cieš no šādas kropļošanas sekām. Šī prakse tiek piekopta Āfrikas valstīs un dažās Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs. Parasti meitenes ir vecumā no pieciem līdz 11 gadiem un lielākajai daļai operācijas tiek veiktas bez jebkādas medicīniskās uzraudzības, bet pierādījumi liecina, ka vecums, kurā meitenēm tiek veikta griešana, samazinās.

Piecās Āfrikas valstīs ES/UNICEF projekta ietvaros ir īstenota vienota pieeja, kas balstīta uz vispusīgu izpratni par to, kā mainīt sociālās normas un panākt kaitīgās prakses izbeigšanu.

Projekts, kuru īsteno UNICEF, laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam kopsummā saņēma EUR 3 991 000 (3,9 miljonus) ES finansējuma.

Papildinformācijai skatīt:

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta – EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/news/

http://www.africa-eu-partnership.org/focus

EU saves thousands of girls from female genital mutilation/cutting and child marriage:

http://ec.europa.eu/europeaid/news/12-03-07_fgm_en.htm

UNICEF tīmekļa vietne – tematiskā joma – bērnu aizsardzība:

http://www.unicef.org/protection/57929_58002.html

UNICEF publikācija: "The Dynamics of Social Change – Towards the Abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting in Five African Countries”

http://www.unicef-irc.org/publications/618

International Women’s Day, 8 March 2012:

http://ec.europa.eu/europeaid/news/documents/factsheet_womensday_en.pdf

UNICEF-  Child protection from violence, exploitation and abuse :

http://www.unicef.org/protection/57929_58002.html

Video par šo projektu skatāms šeit: http://www.unicef.org/eu/norms.html

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar