Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Ziua Europeană a Egalității Salariale: În Uniunea Europeană, femeile câștigă în continuare, în medie, cu 16,4% mai puțin decât bărbații

Bruxelles, 2 martie 2012 – În Uniunea Europeană, femeile câștigă în continuare, în medie, cu 16,4% mai puțin decât bărbații, conform unor date statistice noi publicate de Comisia Europeană cu ocazia Zilei Europene a Egalității Salariale. Aceasta este cea de a doua aniversare a Zilei Egalității Salariale la nivel european, de la lansarea acesteia de către Comisia Europeană, la 5 martie 2011 (a se vedea IP/11/255). Evenimentul, care se sărbătorește în întreaga UE, marchează numărul de zile suplimentare pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca remunerația câștigată să fie echivalentă cu cea obținută de bărbați. Comisia Europeană dorește să sensibilizeze cu privire la aceste diferențe de salarizare existente în UE. În acest an, Ziua Egalității Salariale îi vizează, în special, pe angajatori, și prefațează Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită la 8 martie.

„Ziua Europeană a Egalității Salariale ne readuce în atenție numărul de zile și de ore în care femeile au lucrat «gratuit», din 1 ianuarie. Principiul remunerării egale pentru muncă egală este înscris în tratate încă din 1957. A venit momentul ca acesta să fie pus în aplicare pretutindeni”, a declarat doamna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei.

Din datele cele mai recente rezultă că, pe teritoriul Uniunii Europene, diferențele de salarizare între femei și bărbați au fost, în medie, de 16,4% în 2010. Aceste date confirmă o ușoară tendință descrescătoare față de anii anteriori, când procentul respectiv era de aproximativ 17% sau mai mare. Acest procent variază de la aproximativ 2% în Polonia, la peste 27% în Estonia.

Diferențele de salarizare între femei și bărbați – diferența medie între remunerația orară brută pentru femei și bărbați în ansamblul economiei – rămâne în continuare la un nivel ridicat, înregistrându-se diferențe considerabile între țări și între sectoare. Acestea reflectă necesitatea de a se stabili un echilibru între viața profesională și cea privată: multe femei își iau concediu pentru creșterea copilului și ocupă locuri de muncă cu fracțiune de normă. În pofida unei tendințe generale ușor pozitive, există state membre, precum Bulgaria, Franța, Letonia, Ungaria, Portugalia și România, în care diferențele de salarizare între femei și bărbați continuă să se adâncească.

Activitățile de sensibilizare au un rol esențial în ceea ce privește informarea angajatorilor, a salariaților și a părților interesate cu privire la motivele pentru care persistă diferențele salariale între femei și bărbați, precum și cu privire la modul în care acestea pot fi reduse. Noile instrumente includ:

  • programe de formare pentru întreprinderi și schimburi de bune practici cu privire la acest aspect al egalității de șanse, la metodele și instrumentele de reducere a diferențelor salariale între femei și bărbați în cadrul întreprinderilor;

  • un videoclip care evidențiază inegalitățile salariale existente între femei și bărbați;

  • un site web actualizat al campaniei (site-ul web al campaniei), care include o nouă secțiune privind importanța rolului contractelor colective de muncă între partenerii sociali în ceea ce privește reducerea diferențelor salariale între femei și bărbați; instrumente de identificare a diferențelor salariale între femei și bărbați la locul de muncă; o listă de control pentru integrarea echității salariale în contractele colective de muncă;

  • o serie de evenimente naționale organizate în 17 state membre ale UE, menite să disemineze informațiile privind inegalitățile salariale.

Context

Având în vedere că reducerea diferențelor salariale între femei și bărbați necesită acțiuni pe mai multe niveluri pentru abordarea cauzelor multiple ale acestei situații, Comisia colaborează susținut cu statele membre în această privință. În decembrie 2011, Comisia a organizat un schimb de bune practici, obiectivul fiind reducerea diferențelor de salarizare între femei și bărbați. Guvernul german a prezentat un instrument lansat în 2009 (Logib-D), un program care permite întreprinderilor să analizeze diferențele de salarizare între femei și bărbați în cadrul propriilor organizații. Austria a prezentat măsuri legislative noi pentru îmbunătățirea transparenței privind salarizarea în cadrul întreprinderilor, care includ obligații de raportare anuală a diferențelor de salarizare.

Datorită legislației UE și legislației naționale privind egalitatea salarială, s-a înregistrat o scădere a numărului cazurilor de discriminare directă - diferențe de salarii între bărbații și femeile care desfășoară exact aceeași muncă. Totuși, diferențele salariale implică mult mai multe aspecte, care reflectă persistența inegalităților pe piața forței de muncă, în ansamblu.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – diferențele salariale între femei și bărbați:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_ro.htm

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de web a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Annex

 

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar