Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos susitarė dėl istoriškai svarbios naujos prekybos ekologiškais produktais partnerystės

Niurnbergas, 2012 m. vasario 15 d. Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos šiandien paskelbė, kad nuo 2012 m. birželio 1 d. Europoje arba Jungtinėse Valstijoje bus galima laisvai prekiauti šių dviejų regionų sertifikuotais ekologiškais produktais. Remiantis šia dviejų didžiausių pasaulyje ekologiškų produktų gamintojų partneryste bus sukurtas tvirtas pagrindas ekologiškam žemės ūkiui skatinti. Tai pasauliniu mastu padės vystyti ekologiškų produktų pramonę, kurti darbo vietas ir plėtoti verslą.

Bendra Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos ekologiškų produktų sektoriaus vertė yra apytiksliai € 40 mlrd. ir ji kasmet didėja.

Oficialius partnerystės raštus 2012 m. vasario 15 d. Niurnberge, Vokietijoje, pasirašė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacianas Cioloşas, JAV žemės ūkio sekretoriaus pavaduotoja Kathleen Merrigan ir JAV prekybos atstovo vyriausiasis derybininkas žemės ūkio klausimais ambasadorius Isi Siddiqui. Raštai buvo pasirašyti didžiausioje pasaulyje ekologiškų produktų mugėje „BioFach“.

„Šiuo susitarimu sukuriama dviguba pridėtinė vertė. Viena vertus, ekologiškus produktus auginantiems ūkininkams ir maisto gamintojams bus lengviau patekti į JAV ir ES rinkas (sumažės biurokratiniai reikalavimai ir išlaidos), todėl pagerės šio sektoriaus konkurencingumas. Kita vertus, susitarimas padės nustatyti skaidresnius ekologiškų produktų standartus ir pagerinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškais maisto ir kitais produktais, taip pat tokius produktus bus lengviau atpažinti“, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacianas Cioloşas. Jis pridūrė, kad „ši partnerystė yra svarbus žingsnis, kuriuo ES ir JAV prekybos žemės ūkio produkcija santykiai žengia į naują bendradarbiavimo lygmenį“.

„Ši partnerystė sujungia ūkininkus ir bendroves abiejose Atlanto pusėse ir suteikia jiems daug naujų rinkos galimybių, – teigė JAV žemės ūkio sekretoriaus pavaduotoja Kathleen Merrigan. – Tai Amerikos ekonomikos ir Prezidento Obamos laimėjimas įgyvendinant darbo vietų kūrimo strategiją. Ši partnerystė atvers naujas rinkas Amerikos ūkininkams ir fermeriams, suteiks daugiau galimybių smulkiajam verslui ir sukurs darbo vietas ekologiškus produktus pakuojantiems, transportuojantiems ir parduodantiems amerikiečiams.“

„Tai svarbus žingsnis stiprinant mūsų dvišalius prekybos santykius, – pridūrė JAV ambasadorius Isi Siddiqui. – Esu tikras, kad taikant šią tvarką palengvės ir suaktyvės Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų prekyba žemės ūkio produktais ir šiame svarbiame Amerikos ir Europos sektoriuje bus sukurta daugiau darbo vietų.“

Anksčiau augintojai ir bendrovės, siekiančios prekiauti žemės ūkio produktais abiejose Atlanto vandenyno pusėse, turėjo gauti atskirtus sertifikatus pagal dvejus standartus ir tai reiškė, kad mokėti mokesčius, atlikti kontrolę ir rengti dokumentus reikėjo du kartus. Pagal šią partnerystę panaikinama didžioji dalis kliūčių, visų pirma mažiems ir vidutiniams ekologiškų produktų gamintojams. Visi partnerystės sąlygas atitinkantys produktai gali būti parduodami ir ženklinami kaip sertifikuoti ekologiški produktai, mėsa, grūdai ar vynas.

Šiandien sudarytas istorinis susitarimas buvo įmanomas tik abiem šalims atlikus išsamų auditą vietoje, kuriuo siekta užtikrinti, kad jų programų reglamentai, kokybės kontrolės priemonės, sertifikavimo reikalavimai ir ženklinimo praktika būtų suderinti.

Nors JAV ir Europos Sąjungos ekologiški standartai skiriasi nedaug, abi šalys atskirai nustatė, kad jų programos yra lygiavertės, išskyrus draudimą dėl antibiotikų naudojimo. JAV žemės ūkio departamento reglamentų nuostatomis draudžiama naudoti antibiotikus, išskyrus atvejus, kai būtina kontroliuoti invazinių bakterijų (bakterinės degligės) infekcijas ekologiškuose obuolių ir kriaušių soduose. Europos Sąjungos ekologiško žemės ūkio reglamentų nuostatomis antibiotikus leidžiama naudoti tik užsikrėtusiems gyvūnams gydyti. Sertifikatus išduodantys agentai turi tikrinti, ar antibiotikai nebuvo dėl kokios nors priežasties naudoti kurių nors pagal šią partnerystę parduodamų produktų atveju.

Be to, visi pagal šią partnerystę parduodami produktai turi būti siunčiami su ekologiško produkto eksporto sertifikatu. Šiame dokumente bus nurodyta produkto pagaminimo vieta ir organizacija, išdavusi ekologiško produkto sertifikatą, kuriuo bus patvirtinama, kad gaminant produktą nebuvo naudotos uždraustos medžiagos ir metodai, buvo laikomasi partnerystės sąlygų. Todėl parduodamus produktus bus galima atsekti.

Abi šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi parduodami ekologiški produktai atitiktų partnerystės sąlygas ir išliktų ekologiški nuo ūkio iki rinkos. Pagrindinę susitarimo priežiūrą vykdys Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ir JAV žemės ūkio departamentas, vadovaudamasis Nacionaline ekologiškų produktų programa.

Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga toliau reguliariai diskutuos ir abipusiai tikrins programas, siekdamos įsitikinti, kad partnerystės sąlygų yra laikomasi. ES ir JAV taip pat pradės darbą dėl kelių bendradarbiavimo iniciatyvų, kuriomis būtų skatinama ekologiška gamyba ir sprendžiami tokie svarbūs klausimai kaip gyvūnų gerovė. Pagal abi programas bus nuolat keičiamasi technine informacija ir geriausia patirtimi siekiant geriau integruoti ekologiškų pasėlių ir gyvulių auginimo sistemas.

Dabar šis susitarimas apima tik iš Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos eksportuojamus sertifikuotus produktus.

Daugiau informacijos

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Contact :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar