Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. novembra 2012

Komisija opozarja tretje države zaradi nezadostnih ukrepov v boju proti nezakonitemu ribolovu

Evropska Komisija je okrepila ukrepe za boj proti nezakonitemu ribolovu po vsem svetu z opozorili osmim tretjim državam, da jih lahko opredeli kot nekooperativne v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Te države so Belize, Kambodža, Fidži, Gvineja, Panama, Šrilanka, Togo in Vanuatu. Današnji sklep je prvi te vrste in poudarja, da si te države premalo prizadevajo za boj proti nezakonitemu ribolovu. Opredeljuje konkretne težave, kot so pomanjkanje dialoga ali ukrepov za odpravo pomanjkljivosti pri spremljanju in nadzoru ribištva, ter predlaga ukrepe za njihovo odpravo. Sklep na tej stopnji ne bo vključeval ukrepov, ki bi vplivali na trgovino. Omenjenih osem držav je bilo uradno obveščenih o razumnem roku za odgovor in sprejetje ukrepov za ureditev razmer. Komisija je predlagala tudi akcijski načrt za vsako državo. Če se stanje ne bo izboljšalo, lahko EU dodatno ukrepa, kar bi lahko imelo za posledico trgovinske ukrepe, kot so prepoved prodaje ribiških proizvodov v EU.

Evropska komisarka Maria Damanaki, pristojna za pomorske zadeve in ribištvo, je dejala: "To ni črna lista, ampak rumeni karton. Želimo, da so te države naši partnerji v boju proti nezakonitemu ribolovu in da izboljšajo svoje pravne in nadzorne sisteme v skladu z mednarodnimi pravili. Svetu pa bi radi sporočili tudi, da EU ne bo dopuščala nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, ki je kriminalna dejavnost in ogroža preživljanje ribiških skupnosti ter izčrpava staleže rib. Takšen ribolov je treba izkoreninjati z vsemi sredstvi."

Boj proti nezakonitemu ribolovu je del prizadevanj EU, da se zagotovi trajnostna raba morja in njegovih virov. EU si kot največji svetovni uvoznik rib prizadeva zapreti svoje trge za nezakonito ulovljene ribe. Komisija meni, da navedenih osem držav za zdaj ne izpolnjuje svojih obveznosti kot države zastave, obalne, pristaniške ali tržne države v skladu z mednarodnim pravom, kot je Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu ali Sporazum Združenih narodov o staležih rib. Države morajo na primer spremeniti svoj pravni okvir za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter izboljšati nadzor in ukrepe spremljanja ali prevzeti proaktivno vlogo v skladu z mednarodnim pravom.

Sklep Komisije je rezultat temeljite analize in je upošteval tudi stopnjo razvoja vsake države. Sklep sledi dolgemu obdobju neformalnih razprav z zadevnimi državami. Zdaj se bo začel uradni postopek dialoga in sodelovanja s temi državami, da bi se odpravile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ozadje

Današnji sklep temelji na uredbi o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, ki je začela veljati leta 20101. Cilj tega ključnega instrumenta v boju proti nezakonitemu ribolovu je omogočiti dostop do trga EU samo ribiškim proizvodom, za katere je država zastave ali zadevna država izvoznica potrdila, da so zakoniti.

Ocenjena skupna vrednost nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova je približno 10 milijard evrov na leto, kar naj bi predstavljalo 19 % poročane vrednosti ulova. Letno je nezakonito ulovljenih od 11 do 26 milijonov ton rib, kar ustreza najmanj 15 % svetovnega ulova. Ocenjuje se, da je 16 % vseh morskih rib, uvoženih v EU, ulovljenih nezakonito2.

Več o tem

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar