Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 15.

A Bizottság harmadik országokat figyelmeztet, amiért nem lépnek fel kellő mértékben a jogellenes halászat ellen

Az Európai Bizottság növelte erőfeszítéseit a jogellenes halászat ellen világszinten folytatott küzdelem terén: nyolc országot figyelmeztetett arra az eshetőségre, hogy olyan államként azonosíthatja őket, amelyek a Bizottság véleménye szerint nem működnek együtt a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (a továbbiakban együtt: jogellenes halászat) elleni küzdelemben. A kérdéses országok Belize, Kambodzsa, Fidzsi, Guinea, Panama, Srí Lanka, Togo és Vanuatu. A mai határozat első a maga nemében, és felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az országok nem tesznek elég erőfeszítést a jogellenes halászat leküzdéséért. A határozat konkrét hiányosságokra mutat rá – ilyenek például a párbeszéd hiánya vagy az intézkedés hiánya a halászat nyomon követésében, ellenőrzésében és felügyeletében tapasztalható hiányosságok pótlására –, valamint korrekciós intézkedéseket javasol e problémák megoldására. A határozat a jelenlegi szakaszban még nem von maga után kereskedelemkorlátozó intézkedéseket. Az említett nyolc országot a Bizottság értesítette, és kellő időt hagy számukra a válaszadáshoz és a helyzet megoldását célzó intézkedések meghozatalához. A Bizottság ezenkívül minden ország vonatkozásában cselekvési tervet javasolt. Amennyiben a helyzet nem javul, a Bizottság további lépéseket tesz, amelyek kereskedelemkorlátozó intézkedéseket is magukban foglalhatnak, például a szóban forgó országokból származó halászati termékek EU-ban történő értékesítésének tilalmát.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos így nyilatkozott: „Ez nem fekete lista, hanem sárga lap. Szeretnénk, ha ezek az országok partnereink lenének a jogellenes halászat elleni küzdelemben. Azt kérjük tőlük, hogy a nemzetközi előírásokkal összhangban tegyék hatékonyabbá szabályozásukat és ellenőrző rendszereiket. Ugyanakkor azt is jelezni szeretnénk a világnak, hogy az EU nem fogja megtűrni a jogellenes halászatot: az nem más, mint bűncselekmény, amely a halászatból élőket megfosztja a megélhetéstől és kimeríti a halállományokat. A jogellenes halászatot ezért mindenképpen fel kell számolni.”

A jogellenes halászat elleni küzdelem részét képezi az EU arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy a tengerrel és annak erőforrásaival fenntartható módon bánjunk. A világ legnagyobb halimportőreként az EU arra törekszik, hogy piacait elzárja a jogellenesen fogott halak behozatala elől. A Bizottság úgy véli, hogy a nyolc megnevezett ország nem teljesítette azon kötelezettségeket, amelyek lobogó, kikötő vagy a forgalomba hozatal szerinti államként, illetve parti államként a nemzetközi joggal összhangban – például az ENSZ Tengerjogi Egyezménye vagy a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás értelmében – rá hárulnak. Ezeknek az országoknak például módosítaniuk kell jogi szabályozásukat a jogellenes halászat elleni fellépés, illetve az ellenőrzés és a nyomon követés hatékonyabbá tétele érdekében, valamint azért, hogy fokozottabban betartsák a nemzetközi jogi szabályokat.

A bizottsági határozat alapos elemzés eredményeként született, amelynek során a Bizottság az egyes országok fejlettségi szintjét is figyelembe vette. A bizottsági határozat meghozatalát a kérdéses országokkal hosszú ideig folytatott informális megbeszélések előzték meg. A Bizottság ezekkel az országokkal most hivatalos párbeszédet és együttműködést kezd azzal a céllal, hogy a megállapított hiányosságok kiküszöbölhetők legyenek.

Háttér-információk

A mai napon meghozott határozat a jogellenes halászatról szóló európai uniós rendeleten1 alapszik, amely 2010-ben lépett hatályba. Ez a jogellenes halászat elleni küzdelmet célzó kulcsfontosságú jogi eszköz előírja, hogy az uniós piacra csak olyan halászati termékek hozhatók be, amelyek jogszerűségét az érintett lobogó szerinti állam vagy az érintett exportáló ország tanúsította.

A jogellenesen fogott halakkal folytatott kereskedelem éves szinten hozzávetőleg 10 milliárd euróra rúg, és a becslések szerint a bejelentett fogások 19%-át teszi ki. Évente 11–26 millió tonna halat fognak ki illegálisan, ami a világszintű fogásmennyiség legalább 15%-a. A becslések szerint a tengeren fogott, majd EU-ba importált halak 16%-át jogellenesen halászták.2

További információk

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar