Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 24 d., Briuselis

Skurdas. Komisija siūlo naują Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą

Europos Komisija pasiūlė įsteigti fondą labiausiai skurstantiems ES gyventojams remti. Fondas teiktų paramą valstybių narių programoms, pagal kurias labiausiai skurstantiems gyventojams teikiamas maistas, benamiams ir materialinį nepriteklių kenčiantiems vaikams – drabužiai ir kitos pagrindinės prekės. Pasiūlymas dabar teikiamas tvirtinti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

2011 m. birželio mėn. daugiametės finansinės programos pasiūlyme Komisija 2014–2020 m. numatė 2,5 mlrd. EUR fondo biudžetą (žr. IP/11/799). Valstybės narės savo nacionalinėms programoms turėtų skirti 15 proc. lėšų, 85 proc. lėšų skirtų fondas.

Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Europos lygmeniu reikia naujų solidarumo priemonių ir pakankamų išteklių skurstantiems žmonėms, daugumos kurių socialinė padėtis tikrai kritiška, padėti. Toks ir yra šiandien patvirtinto Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas“.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras pakomentavo: „Siūlomas fondas teiktų apčiuopiamą pagalbą ir padėtų labiausiai skurstančius Europos gyventojus integruoti į visuomenę. Taip bus aiškiai parodomas ES solidarumas su skurstančiais ir nuo ekonomikos bei socialinės krizės labiausiai nukentėjusiais žmonėmis. Tikiuosi, kad valstybės narės ir Europos Parlamentas šį pasiūlymą ir su juo pateiktą biudžetą priims greitai, kad būtų galima nedelsiant paremti nepriteklių kenčiančius gyventojus.“

Siūlomam fondui pradėjus veikti valstybės narės galės prašyti paramos jų 2014–2020 m. įgyvendinamoms veiksmų programoms, pagal kurias, pasitelkiant organizacijas partneres, labiausiai skurstantiems asmenims teikiamas maistas, benamiams ir materialinį nepriteklių kenčiantiems vaikams – drabužiai ir kitos pagrindinės prekės (pavyzdžiui, batai, muilas ir šampūnas).

Pasiūlyme numatyta, kad nacionalinės valdžios institucijos pagal savo nacionalines programas teikiamą paramą galės planuoti ir teikti gana lanksčiai. Išsamius pagalbos skyrimo kriterijus nustatys pačios valstybės narės ar net organizacijos partnerės, nes jos geriausiai žino tikslines paramos grupes.

Organizacijos partnerės – dažniausiai jos būna nevyriausybinės organizacijos ­– bus atsakingos už maisto ir prekių pristatymą labiausiai skurstantiems gyventojams. Atsižvelgdamos į fondo socialinės sanglaudos tikslus organizacijos partnerės turės ne tik teikti materialinę paramą labiausiai skurstantiems asmenims, bet ir skatinti tokių asmenų socialinę integraciją. Fondas galės remti ir tokias papildomas priemones.

Naudodamos fondo skirtas lėšas nacionalinės valdžios institucijos galės pačios įsigyti maisto ar prekių ir juos tiekti organizacijoms partnerėms arba pastarosioms skirti finansavimą maistui ar prekėms įsigyti. Pasiūlyme taip pat numatyta galimybė naudoti intervencinių atsargų maistą, jei tik tų atsargų bus turima.

Pagrindiniai faktai

Strategija „Europa 2020“ ES įsipareigojo iki 2020 m. skurstančių žmonių ar žmonių, kuriems gresia skurdas, skaičių sumažinti bent 20 mln.

Iš 116 mln. ES gyventojų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, maždaug 40 milijonų kenčia itin didžiulį materialinį nepriteklių.

Vienas pagrindinių materialinio nepritekliaus požymių – negalėjimas gauti pakankamo kiekio ir kokybiško maisto. 2010 m. 8,7 proc. ES gyventojų, t. y. daugiau nei 43 mln. žmonių, neišgalėjo kas antrą dieną valgyti mėsos, vištienos ar žuvies (arba vegetariškų pakaitalų) – šį poreikį Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia kaip vieną pagrindinių poreikių. Remiantis pirmaisiais turimais 2011 m. duomenimis, ši tendencija toliau blogėja.

Itin sunki materialinio nepritekliaus forma yra benamystė, bet jos mastą sunku įvardyti skaičiais. Tačiau remiantis skaičiavimais, 2009–2010 m. namų Europoje neturėjo apie 4,1 mln. žmonių. Dėl socialinio finansų bei ekonomikos krizės ir didėjančio nedarbo poveikio benamių pastaruoju metu padaugėjo. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad benamiais vis dažniau tampa šeimos su vaikais, jauni žmonės ir migrantai.

ES 25,4 mln. vaikų gresia skurdas arba socialinė atskirtis. Apskritai vaikams kyla didesnis skurdo ar socialinės atskirties pavojus nei kitiems gyventojams (27 proc., palyginti su 23 proc. visų gyventojų). Todėl materialinis nepriteklius jiems kelia ne vien su mityba susijusį pavojų. Pavyzdžiui, 5,7 mln. vaikų negali turėti naujų drabužių, 4,7 mln. neturi dviejų tinkamo dydžio batų porų (įskaitant bet kokiam orui tinkamų batų porą). Tikėtina, kad tokį materialinį nepriteklių patiriantys vaikai mokysis prasčiau nei pasiturimiau gyvenantys jų bendraamžiai, bus prastesnės sveikatos ir užaugę nerealizuos visų savo galimybių.

Europos socialinis fondas (ESF) – pagrindinė esama ir būsima Europos Sąjungos priemonė, kurios paskirtis – remti įsidarbinimo galimybes, kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtrauktį. Šia struktūrine priemone tiesiogiai investuojama į žmones ir jų gebėjimus ir siekiama gerinti jų galimybes darbo rinkoje. Vis dėlto kai kurie nuo ekstremalių skurdo formų kenčiantys ir labiausiai pažeidžiami gyventojai yra pernelyg nutolę nuo darbo rinkos, kad galėtų pasinaudoti Europos socialinio fondo siūlomomis socialinės įtraukties priemonėmis.

ES maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa (MSP) jau nuo 1987 m. yra svarbus organizacijų, tiesiogiai dirbančių su neturtingiausiais žmonėmis ir teikiančių jiems maistą, aprūpinimo šaltinis. Dabar pagal šią programą neturtingiems žmonėms per metus paskirstoma maždaug 500 000 tonų maisto. Programa sukurta norint prasmingai panaudoti tuo metu buvusį žemės ūkio produkcijos perteklių. Tačiau, kaip buvo numatyta, intervencinės atsargos pasibaigė, o dėl viena po kitos vykdytų bendrosios žemės ūkio politikos reformų tapo sudėtinga nuspėti jų kiekį 2011–2020 m. laikotarpiu, todėl MSP 2013 m. pabaigoje bus nutraukta. Ją pakeis ir patobulins siūlomas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

László Andoro svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Naujausia Europos užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalga

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andoro paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/LaszloAndorEU

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel.+32 2 299 41 07

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44


Side Bar