Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan digitaalistrategia: EU-hankkeella parannetaan itsepalvelupäätteiden esteettömyyttä

Bryssel, 30. elokuuta 2011 – EU-rahoitteisella hankkeella parannetaan itsepalvelupäätteiden, kuten julkisen liikenteen lipunmyyntiautomaattien ja infopäätteiden sekä käteisautomaattien esteettömyyttä. Yhdellä kuudesta eurooppalaisesta on jokin vamma tai rajoite, ja yli 64-vuotiaita on kaikkiaan 87 miljoonaa. Tavoitteena on helpottaa näiden erityisryhmien automaatinkäyttöä. EU:n tekemän tutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia EU-alueen pankkien käteisautomaateista toimii myös äänentunnistuksella, joka helpottaa vammaisten automaatinkäyttöä. Osuus on paljon pienempi kuin Yhdysvalloissa, jossa 61 prosenttia automaateista on varustettu äänentunnistuksella, tai Kanadassa, jossa äänentunnistus on lähes kaikissa automaateissa. Euroopan komissio rahoittaa APSIS4All-hanketta 3,41 miljoonalla eurolla, joka on puolet kokonaisbudjetista. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa esteettömyyttä parantavia personoituja käyttöliittymiä, kuten kontaktittomasti toimivia kortteja. Kokeilu aloitetaan käteisautomaateilla Barcelonassa, Espanjassa, syyskuussa 2011 ja lipunmyyntiautomaateilla Paderbonissa, Saksassa, tammikuussa 2012. Kokeilu kestää kolme vuotta.

Euroopan komission varapuheenjohtajan sekä digitaalistrategiasta vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan ”itsepalvelupäätteitä on nykyisin joka puolella ja niiden määrä lisääntyy koko ajan. Niiden käyttäminen on kuitenkin usein hankalaa vammaisille ja vanhuksille, jolloin palvelut jäävät saavuttamattomiin.”

APSIS4All-hankkeella pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan esteettömyyttä parantavia innovatiivisia ja personoituja käyttöliittymiä todellisissa oloissa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoja 3 000 käyttäjältä, jotka testaavat erilaisia automaatteja. Tulosten perusteella käyttöliittymiä kehitetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja mieltymyksiä. Testejä tehdään 65:llä Caixa bankin käteisautomaatilla Barcelonassa, Espanjassa, 1. syyskuuta 2011 alkaen sekä 24:llä Höft & Wessel AG:n lipunmyyntiautomaatilla Paderbornissa, Nordrhein-Westfalenissa Saksassa, 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Hankkeen tavoitteena on yhdenmukainen malli, jolla rohkaistaan automaattiteollisuutta ja palveluntarjoajia ottamaan käyttöön enemmän tietoyhteiskunnan esteettömyyttä takaavia ominaisuuksia. Tämä tekisi lopulta automaattien käytön esteettömämmäksi monille käyttäjille: henkilöille, jotka eivät ole tottuneet tekniikkaan, lukuvaikeuksista kärsiville, kielitaidottomille turisteille tai vaikkapa lukulasinsa kotiin unohtaneille. APSI4All-hankkeessa keskitytään multimodaaliseen vuorovaikutukseen ja uusimpiin teknologioihin, kuten lähitiedonsiirtoteknologiaan (NFC) tai lyhyen kantaman langattomaan viestintään. Testeissä voidaan esimerkiksi käyttää ohjelmoitua korttia, joka sisältää tiedot käyttäjän mieltymyksistä. Kun käyttäjä vie kortin automaatin lukualueelle, automaatti mukautuu välittömästi käyttäjän tarpeisiin esim. vaihtamalla fonttikokoa tai käyttökieltä. Joissakin käyttöjärjestelmissä taas voidaan hyödyntää matkapuhelinta, jossa on esteettömyyttä helpottavia ominaisuuksia. Asiakas voi ostaa lipun internetistä ja tulostaa sen automaatista syöttämällä matkapuhelimeen lähetetyn turvakoodin.

Taustaa

EU:n alueella on satoja tuhansia automaatteja, mm. julkisen liikenteen lippuautomaatteja ja ainakin 425 000 pankkiautomaattia. Markkinoilla on joitakin niiden käyttöä helpottavia teknologisia sovelluksia, kuten pyörätuolinkäyttäjien ulottuvissa olevia näppäimistöjä, pistekirjoitusmerkeillä varustettuja painikkeita tai kaiuttimella toimivia puhesyntetisaattoreita näkörajoitteisia käyttäjiä varten. Näitä tärkeitä toimintoja ei kuitenkaan usein ole saatavilla lainkaan tai niiden aktivointi on liian monimutkaista. Kuten Euroopan komission Euroopan vammaisstrategissa 2010–2020 todetaan: ”esteettömyys on edellytys yhteiskuntaan ja kansantalouteen osallistumiseen”.

APSIS4All-hanke saa osarahoitusta Euroopan unionin kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman tieto- ja viestintätekniikan alaohjelmasta.

Lisätietoja

APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All) -hanke:

http://www.apsis4all.eu

Hankkeen tietosivu: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

"Tietoyhteiskunnan esteettömyys Euroopassa" -tutkimus

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar