Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: cílem projektu financovaného EU je pro všechny zlepšit přístup k samoobslužným terminálům

V Bruselu dne 30. srpna 2011 – Cílem projektu financovaného EU je zlepšit přístup k samoobslužným terminálům, jako např. prodejním automatům jízdenek pro veřejnou dopravu nebo veřejným informačním stánkům a peněžním automatům, pro každého šestého Evropana, který je zdravotně postižen, nebo pro 87 milionů Evropanů ve věku 65 let a více. Podle jedné studie EU pouze 38 % bankomatů (nebo peněžních automatů) v celé EU je opatřeno systémem ovládání hlasem pro zdravotně postižené zákazníky, což znamená, že EU výrazně zaostává za USA (61 %) a Kanadou (téměř všechny peněžní automaty). Evropská komise přispívá částkou 3,41 milionu EUR, tj. polovinou celkového rozpočtu, na projekt „APSIS4All“, jehož cílem je navrhnout a validovat individualizovaná rozhraní, včetně bezkontaktních karet, s cílem odstranit stávající překážky omezující dostupnost. První testy budou zahájeny u bankomatů ve španělské Barceloně od září 2011 a u prodejních automatů na jízdenky v německém Paderbornu od ledna 2012 a budou trvat tři roky.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová, která je odpovědná za digitální agendu, uvedla: „Veřejné samoobslužné terminály lze nalézt všude a jejich počet neustále roste. Přesto používání většiny z nich působí osobám se zdravotním postižením nebo některým starším osobám problémy, a je jim tak tato služba odpírána.“

Cílem projektu APSIS4All je v reálné situaci navrhnout a validovat inovační a individualizovaná rozhraní, která odstraňují stávající překážky omezující dostupnost. V první etapě bude projekt shromažďovat informace od 3 000 uživatelů, kteří budou testovat různé peněžní a distribuční automaty s cílem přizpůsobit rozhraní svým potřebám a preferencím. Testování bude probíhat na 65 peněžních automatech banky la Caixa ve španělské Barceloně od 1. září 2011 a na 24 prodejních automatech na jízdenky provozovaných společností Höft & Wessel AG v Paderbornu v Severním Porýní–Vestfálsku (Německo) od 1. ledna 2012.

Cílem tohoto projektu je navrhnout standardizovaný rámec, který by mohl v odvětví distribučních automatů a u poskytovatelů služeb podporovat další zavádění funkcí v oblasti elektronické dostupnosti. To by nakonec mohlo napomoci ke zlepšení dostupnosti veřejných digitálních terminálů pro široký okruh uživatelů, od lidí, kteří nejsou obeznámeni s technologií, lidí, kteří mají potíže se čtením, přes turisty, kteří neovládají místní jazyk, až po osoby, které si zapomněly brýle na čtení. Projekt APSI4All se zaměří na multimodální interakce a nejmodernější technologie, například na technologii Near-Field Communication nebo bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem. Při testování by například mohla být vyzkoušena naprogramovaná karta obsahující uživatelovy preference. Když uživatel přiblíží kartu k distribučnímu automatu, stroj se okamžitě přizpůsobí potřebám uživatele (případně změnou velikosti fontu nebo volbou jazyka). Jiná rozhraní by mohla zahrnovat mobilní telefon s takovými funkcemi pro dostupnost, které umožní, aby si zákazník koupil letenku on-line a zaplatil ji v automatu vydávajícím letenku pomocí bezpečnostního kódu odeslaného do telefonu.

Souvislosti

V EU existují stovky tisíc veřejných digitálních terminálů, včetně prodejních automatů na jízdenky veřejné dopravy a přinejmenším 425 000 peněžních automatů. Na trhu existuje řada technologických řešení umožňujících usnadnit jejich používání, jako jsou např. klávesnice umístěné na dosah uživatelům invalidního vozíku, Braillovo písmo na tlačítkách nebo hlasová produkce prostřednictvím reproduktoru pro zrakově postižené uživatele. Tyto základní funkce však často nejsou jednoduše dostupné nebo nejsou aktivovány, protože způsoby jejich aktivace jsou příliš složité. Jak tvrdí Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 Evropské komise, „je přístupnost předpokladem pro zapojení se do společnosti a ekonomiky“.

Projekt APSIS4All je spolufinancován z části určené pro informační a komunikační technologie programu Evropské unie pro konkurenceschopnost a inovace.

Další informace

Pilotní projekt APSIS4All (přístupné individualizované služby ve veřejných digitálních terminálech pro všechny): http://www.apsis4all.eu

Informační přehled projektu: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Studie „Sledování elektronické přístupnosti v Evropě“:

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd +32 22994107

Linda Cain +32 22999019


Side Bar