Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма за цифровите технологии: Проект, финансиран от ЕС, цели да направи терминалите на самообслужване по-достъпни за всички

Брюксел, 30 август 2011 г. – Проект, финансиран от ЕС, цели да направи терминалите на самообслужване (например, автоматите за продажба на билети за градския транспорт, информационните павилиони за обществеността или банкоматите) по-лесно достъпни за онази една шеста от европейците, които имат увреждания, и за 87-те милиона европейци, които са на възраст над 65 години. Според едно изследване на ЕС само 38 % от банкоматите в ЕС предлагат гласови услуги на клиенти с увреждания, което е далеч по-малко от САЩ (61 %) и Канада (почти всички банкомати). Европейската комисия предоставя 3,41 милиона EUR (половината от общия бюджет) за проекта „APSIS4All“, чиято цел е създаването и утвърждаването на персонализирани интерфейси, включително и на безконтактни карти, които да подпомогнат преодоляването на съществуващите бариери пред достъпа. Тестовете ще започнат от септември 2011 година с банкомати в Барселона, Испания, а от януари 2012 година — и с автомати за продажба на билети в Падерборн, Германия, и ще продължат три години.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар, отговарящ за Програмата за цифровите технологии, заяви: Публичните терминали на самообслужване са навсякъде и броят им непрекъснато се увеличава. Въпреки това, все още много от тях представляват препятствие пред достъпа до услуги за хора с увреждания и за някои възрастни хора“.

Проектът „APSIS4All“ е насочен към създаването и утвърждаването в реални условия на авангардни персонализирани интерфейси, които да подпомогнат преодоляването на съществуващите бариери пред достъпа. В първата му фаза ще бъде събрана информация от 3 000 потребители, които ще изпробват различни устройства, за да се приспособят интерфейсите към техните нужди и предпочитания. Тестовете ще бъдат проведени на 65 банкомата на банка „La Caixa“ (Барселона, Испания) от 1 септември 2011 г. и на 24 автомата за продажба на билети, обслужвани от „Höft & Wessel AG“ (Падерборн, Северен Рейн—Вестфалия, Германия), от 1 януари 2012 г.

Целта на проекта е да предложи стандартизирана рамка, която да насърчи доставчиците на услуги да внедряват в отрасъла функции за електронна достъпност. В крайна сметка, това ще допринесе публичните цифрови терминали да станат по-лесно достъпни за широк кръг потребители — хора, незапознати с технологията, хора с проблеми при четенето, туристи, които не владеят местния език, или дори хора, които са си забравили очилата за четене. Проектът „APSI4All“ ще бъде съсредоточен върху многорежимното взаимодействие и водещите технологии, като близкополевата комуникация (NFC) или безжичните съобщителни системи с малък обсег на действие. Тестовете могат да включат програмирана карта, съдържаща предпочитанията на потребителя. Когато потребителят доближи картата до устройството, то веднага се приспособява към нуждите му (например, чрез промяна на шрифта или избор на езика). Други интерфейси могат да включват мобилен телефон с функция за електронна достъпност, който дава възможност на клиента да закупи билет по интернет и да го плати на машината, която издава билета, като използва кода за сигурност, изпратен му по телефона.

Контекст

В ЕС има стотици хиляди публични цифрови терминали, включително автомати за продажба на билети за градския транспорт, и най-малко 425 000 банкомата. На пазара се предлагат редица технологични решения за улесняване на ползването им, като клавиатури, разположени в обсега на хората в инвалидни колички, етикети с Брайлово писмо на бутоните или гласови съобщения по микрофон за незрящите хора. Тези основни функции обаче често липсват или не са активирани, тъй като активирането им е твърде сложно. Както се подчертава в Стратегията на Европейската комисия за хората с увреждания за периода 2010—2020 година, „достъпността е предпоставка за участие в обществения и в икономическия живот“.

Проектът „APSIS4All“ е съфинансиран от частта за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на Програмата за конкурентоспособност и иновации на Европейския съюз.

За повече информация:

Пилотен проект „APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All — Достъпни за всички персонализирани услуги в публичните цифрови терминали)“: http://www.apsis4all.eu

Информационна страница: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270977

Проучване „Monitoring eAccessibility in Europe“ („Наблюдения върху електронната достъпност в Европа“):

http://www.eaccessibility-monitoring.eu

Интернет страница на Програмата за цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Интернет страница на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в „Туитър“: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar