Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Primele scheme UE privind durabilitatea biocarburanților au primit undă verde

Bruxelles, 19 iulie 2011 – Biocarburanții pot reprezenta un înlocuitor ecologic al combustibililor fosili. Totuși, trebuie să ne asigurăm că pădurile tropicale și turbăriile bogate în carbon nu vor fi transformate în plantații de palmieri pentru ulei sau în plantații de trestie de zahăr. Trebuie totodată să garantăm că, față de combustibilii fosili, biocarburanții utilizați în UE contribuie palpabil la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop, durabilitatea biocarburanților trebuie verificată de statele membre sau prin intermediul unor scheme voluntare care au fost aprobate de Comisia Europeană. Astăzi, Comisia a recunoscut șapte astfel de scheme voluntare: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA și Greenergy. Această recunoaștere se aplică direct în cele 27 de state membre ale UE.

Günther Oettinger, comisarul pentru energie, a afirmat: „Trebuie să ne asigurăm că întregul lanț al biocarburanților, de la producție la livrare, este durabil. Din acest motiv, am stabilit cele mai ridicate standarde de durabilitate din lume. Schemele recunoscute astăzi la nivelul UE sunt un bun exemplu al unui sistem transparent si fiabil care asigură respectarea acestor standarde ridicate.”

Pentru a beneficia de finanțare publică sau pentru a contribui la realizarea obiectivelor naționale obligatorii pentru energia din surse regenerabile, biocarburanții utilizați în UE, fie produși la nivel local sau importați, trebuie să respecte criteriile de durabilitate. Aceste criterii sunt menite să împiedice schimbarea destinației zonelor cu stocuri mari de carbon și cu o biodiversitate bogată în scopul obținerii de materii prime pentru biocarburanți. În practică, acest lucru înseamnă că biocarburanții proveniți din recolte cultivate pe un teren care fusese anterior pădure tropicală sau pășune naturală, cu un ecosistem unic, nu pot fi considerați durabili. În plus, emisiile de gaze cu efect de seră produse de-a lungul întregului lanț de producție trebuie să fie cu cel puțin 35% mai reduse decât în cazul combustibililor fosili. Cu timpul, această ștachetă va fi din ce în ce mai ridicată.

Context

UE și-a stabilit obiectivul de a realiza o cotă minimă de 10% de energii din surse regenerabile în sectorul transporturilor până în 2020. Dacă se recurge la biocarburanți pentru realizarea cotei, aceștia trebuie să întrunească o serie de criterii de durabilitate. Aceasta înseamnă că biocarburanții nu pot fi obținuți în zone caracterizate de o mare biodiversitate, precum ariile protejate sau zonele în care se află depozitată o cantitate mare de carbon, precum pădurile sau turbăriile.

Companiile pot opta să demonstreze conformitatea cu aceste cerințe în materie de durabilitate prin intermediul sistemelor naționale sau prin participarea la o schemă voluntară recunoscută de Comisie.

După ce verifică temeinic dacă o schemă respectă cerințele în materie de durabilitate și în cazul în care constată că ea respectă cerințele în materie de durabilitate prevăzute de Directiva privind energia din surse regenerabile1, Comisia acordă o recunoaștere a cărei valabilitate este de 5 ani. O astfel de schemă verifică unde și cum sunt produși biocarburanții. Dacă sunt respectate regulile schemei voluntare, aceasta poate emite un certificat pentru produsul respectiv.

După o evaluare detaliată de către Comisie și după numeroase îmbunătățiri, au fost recunoscute următoarele scheme:

  • ISCC (schemă din Germania, finanțată public, care vizează toate tipurile de biocarburanți)

  • Bonsucro EU (inițiativă sub formă de masă rotundă pentru biocarburanți obținuți pe bază de trestie de zahăr, cu accent pe Brazilia)

  • RTRS EU RED (inițiativă sub formă de masă rotundă pentru biocarburanți obținuți pe bază de soia, cu accent pe Argentina și Brazilia)

  • RSB EU RED (inițiativă sub formă de masă rotundă care vizează toate tipurile de biocarburanți)

  • 2BSvs (schemă a industriei franceze, care vizează toate tipurile de biocarburanți)

  • RSBA (schemă industrială pentru Abengoa, care vizează lanțul lor de aprovizionare)

  • Greenergy (schemă industrială pentru Greenergy, care vizează etanolul obținut din trestie de zahăr și provenind din Brazilia)

Comisia derulează în prezent discuții cu alte scheme voluntare pe tema modului în care acestea își pot îmbunătăți standardele pentru a respecta cerințele de durabilitate aplicabile biocarburanților.

Informații suplimentare

Schemele recunoscute și rapoartele de evaluare vor fi publicate pe platforma în materie de transparență, la adresa:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Mai multe detalii referitoare la schemele recunoscute astăzi se regăsesc în MEMO/11/522.

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

1 Directiva 2009/28/CE.


Side Bar