Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Zaļā gaisma pirmajām ES biodegvielu ilgtspējības shēmām

Briselē, 2011. gada 19 jūlijs - Biodegvielas var kalpot kā ekoloģisks fosilo degvielu aizstājējs. Taču mums jāuzmanās, lai tropu meži un ar oglekli bagātie kūdrāji nepārvēršas par eļļas palmu vai cukurniedru plantācijām, kā arī rūpīgi jāseko tam, lai ES izmantotās biodegvielas radītu pamanāmus siltumnīcefekta gāzu ietaupījumus, salīdzinot ar fosilajiem kurināmajiem. Tāpēc ir jāpārbauda biodegvielu ilgtspējība. To var darīt dalībvalstis, bet var izmantot arī Eiropas Komisijas apstiprinātas brīvprātīgas shēmas. Šodien Komisija apstiprināja septiņas brīvprātīgās shēmas: “ISCC”, “Bonsucro EU”, “RTRS EU RED”, “RSB EU RED”, “2BSvs”, “RSBA” un “Greenergy”. Shēmu atzīšanas lēmums tieši attiecas uz visām 27 dalībvalstīm.

Enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: „Mums ir jāgādā par to, lai visa biodegvielu ražošanas un piegādes ķēde būtu ilgtspējīga. Tāpēc esam noteikuši augstākos ilgtspējības standartus pasaulē. Šodien ES līmenī apstiprinātās shēmas ir pārredzamas un uzticamas sistēmas paraugs, kas nodrošina atbilstību augstākajiem standartiem.”

Lai ES izmantotās biodegvielas, uz vietas ražotas vai importētas, varētu saņemt valsts atbalstu vai tās varētu pieskaitīt valsts atjaunojamās enerģijas mērķa izpildē, ir jāievēro ilgtspējības kritēriji. Šo kritēriju mērķis ir novērst platību, kurās ir liela bioloģiskā daudzveidība un oglekļa krāja, pārveidošanu biodegvielu izejvielu ražošanas vajadzībām. Praksē tas nozīmē, ka par ilgtspējīgām nevar uzskatīt kultūras, kas ir augušas vietā, kur pirms tam atradās tropu lietus mežs vai dabiskā pļava ar unikālu ekosistēmu. Turklāt siltumnīcefekta gāzu emisijām visā ražošanas ķēdē jābūt par vismaz 35 % mazākām salīdzinājumā ar fosilajām degvielām. Ar laiku šī prasība kļūs stingrāka.

Pamatinformācija

ES ir noteikusi mērķi līdz 2020. gadam panākt, lai no transportā izmantotās enerģijas vismaz 10 % būtu atjaunojama. Ja šī mērķa izpildei izmanto biodegvielas, ir jāievēro ilgtspējības prasības. Tas nozīmē, ka biodegvielas nevar ražot vietās, kur ir augsta bioloģiskās daudzveidības vērtība, piemēram, aizsargājamās teritorijās, vai dabiskajās oglekļa krātuvēs, piemēram, mežos vai kūdrājos.

Uzņēmumi var izvēlēties, vai atbilstība šīm ilgtspējības prasībām tiks pierādīta, izmantojot valsts sistēmu, vai pievienojoties Komisijas atzītai brīvprātīgai shēmai.

Komisija rūpīgi pārbauda shēmu. Ja tā atbilst ilgtspējības prasībām, kas noteiktas atjaunojamo energoresursu direktīvā1, Komisija shēmu apstiprina uz pieciem gadiem. Shēma ir veids, kā tiek pārbaudīts, kur un kā biodegvielas ir ražotas. Ja ir izpildīti brīvprātīgas shēmas noteikumi, produkts var saņemt sertifikātu.

Pēc Komisijas rūpīga izvērtējuma un dažādiem veiktajiem uzlabojumiem atzīšanas lēmums tika pieņemts par šādām shēmām:

  • ”ISCC” (Vācijas (valsts finansēta) shēma, kas aptver visus biodegvielu veidus),

  • ”Bonsucro EU” (apaļā galda iniciatīva, attiecas uz biodegvielām, kas ražotas no cukurniedrēm, galvenokārt Brazīlijā),

  • “RTRS EU RED” (apaļā galda iniciatīva, attiecas uz biodegvielām, kas ražotas no sojas, galvenokārt Argentīnā un Brazīlijā),

  • “RSB EU RED” (apaļā galda iniciatīva, kas aptver visus biodegvielu veidus),

  • “2BSvs” (Francijas rūpniecības shēma, kas aptver visus biodegvielu veidus)

  • “RSBA” (“Abengoa” shēma, kas attiecas uz šī uzņēmuma piegādes ķēdi),

  • “Greenergy” (uzņēmuma “Greenenergy” shēma, kas attiecas uz Brazīlijas cukurniedru etanolu).

Komisija šobrīd risina sarunas ar citām brīvprātīgajām shēmām par to standartu paaugstināšanu līdz līmenim, kas izpilda biodegvielu ilgtspējības prasības.

Papildu informācija

Atzīšanu saņēmušās shēmas un novērtējuma ziņojumi tiks publicēti pārredzamības platformā

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Plašāku informācija par šodien atzītajām shēmām lasiet MEMO/11/522.

Kontaktpersonas:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktīva 2009/28/EK.


Side Bar