Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia organizează o consultare pe tema celor mai adecvate modalități de valorificare a oportunităților pentru industria cinematografică și televiziune în era digitală

Bruxelles, 13 iulie – Tehnologia digitală și internetul modifică foarte rapid modul în care sunt produse, comercializate și distribuite materialele audiovizuale. Din ce în ce mai mult, consumatorii doresc să poată viziona orice, oriunde, oricând și prin intermediul oricărui dispozitiv (televizor, computer personal, consolă de jocuri, dispozitiv media portabil). Modelele comerciale trebuie să evolueze cu rapiditate pentru a ține pasul cu ritmul din ce în ce mai accelerat al evoluției tehnologice care oferă noi oportunități pentru creatori și distribuitori, creând în același timp noi așteptări în rândul consumatorilor și stimulând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă.

Pentru a aduna opinii legate de modul în care Europa poate valorifica aceste posibilități și evolua în direcția unei piețe digitale unice, Comisia Europeană a publicat o Carte verde, la inițiativa comisarului pentru piața internă, Michel Barnier, în colaborare cu vice-președintele pentru agenda digitală, Neelie Kroes și cu comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassilliou. Cartea verde constituie baza dezbaterii care urmărește să răspundă la întrebarea dacă și cum trebuie adaptat cadrul legal pentru a permite sectorului de profil din Europa să dezvolte noi modele comerciale, creatorilor să identifice noi canale de distribuție și consumatorilor europeni să aibă un acces mai bun la conținut în întreaga Europă. Părțile interesate sunt invitate să își prezinte opiniile referitoare la diverse aspecte legate de distribuția online a materialelor audiovizuale precum filme, documentare, producții dramatice de televiziune, desene animate etc. Răspunsurile pot fi trimise până la data de 18 noiembrie 2011.

Comisarul pentru piața internă, Michel Barnier, a declarat: „Vreau să mă asigur că europenii pot valorifica posibilitățile oferite de internet. Este important să cunoaștem opiniile tuturor părților interesate – creatori, artiști, producători, distribuitori și consumatori. Rezultatele prezentei consultări vor avea o contribuție semnificativă la inițiativele pe care le pregătim, printre care se numără o propunere legislativă privind licențele colective de drepturi de autor, o examinare a cadrului instituit prin directiva din 2001 privind societatea informațională și o revizuire a directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cartea verde vizează o problematică amplă:

  • se evaluează ritmul în care se modifică în prezent sectorul audiovizual ca parte a revoluției internetului și cele mai bune modalități de abordare a provocărilor pe care le implică, precum și cele mai adecvate metode de valorificare a posibilităților pe care o piață digitală unică le va putea oferi creatorilor, industriei de profil și consumatorilor, și anume noi modele comerciale, mai multe servicii online și o mai bună remunerare a deținătorilor de drepturi;

  • se discută aspecte legate de acordarea drepturilor de distribuție online a serviciilor media audiovizuale. Este necesară o evaluare a eventualelor probleme din acest domeniu, a naturii lor exacte și a opțiunilor de politică ce ar putea fi avute în vedere.

  • se pune în discuție necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare la nivelul UE pentru asigurarea remunerării adecvate a autorilor și a artiștilor în raport cu utilizarea online a materialelor și a prestațiilor pentru care dețin drepturi.

  • de asemenea, se abordează problema utilizărilor speciale ale materialelor audiovizuale, precum misiunile de interes public ale instituțiilor care gestionează patrimoniul cinematografic și accesul persoanelor cu dizabilități la materialele culturale.

Răspunsurile la consultare vor contribui la evaluarea de către Comisie a necesității adoptării de măsuri care să permită cetățenilor europeni, furnizorilor de servicii online și deținătorilor de drepturi să beneficieze de întregul potențial al pieței digitale unice. Totodată, ele vor contribui la elaborarea viitoarei propuneri a Comisiei de a raționaliza gestionarea colectivă a drepturilor.

Context

Industriile culturale din Europa, inclusiv sectorul audiovizualului, au o contribuție semnificativă la economia UE, reprezentând aproximativ 3% din PIB-ul UE – ceea ce corespunde unei valori anuale de piață de 500 de miliarde de euro - și numărând aproximativ 6 milioane de locuri de muncă. În plus, sectorul joacă un rol important în stimularea inovării, în special în materie de dispozitive și rețele. UE se situează pe locul doi la nivel mondial în ceea ce privește vizionarea TV, produce mai multe filme decât orice altă regiune din lume și deține peste 500 de servicii video online.

Programul MEDIA al Comisiei Europene investește 755 de milioane EUR în industria filmului european pentru perioada 2007-2013 (de la lansare, în 1991, s-au acordat peste 1,5 miliarde EUR). Obiectivul este îmbunătățirea distribuției și promovării filmelor europene și consolidarea competitivității sectorului. Printre celelalte obiective ale sale se numără acordarea de sprijin pentru distribuția online a materialelor audiovizuale, de exemplu prin intermediul platformelor video la cerere. A se vedea http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc /list/index_en.htm

Cartea verde a Comisiei se publică în contextul strategiei Europa 2020, care urmărește stimularea creșterii inteligente, durabile și incluzive în Europa, al Actului privind piața unică1 și al strategiei concomitente a Comisiei privind drepturile de proprietate intelectuală (a se vedea IP/11/630), precum și în contextul Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581).

A se vedea, de asemenea, (MEMO/11/502.

Consultarea este disponibilă la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Contact:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

„Actul privind piața unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii; Împreună pentru o nouă creștere", COM/2011/0206 final, 13 aprilie 2011.


Side Bar