Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Študija pokazala, da morajo evropske države okrepiti prizadevanja za izboljšanje bralnih spretnosti

Bruselj, 11. julija 2011 – Vsak peti petnajstletnik in številni odrasli v Evropi imajo težave pri branju. V novi študiji, ki jo je danes objavila Evropska komisija, so predstavljeni ukrepi držav za izboljšanje bralne pismenosti in področja, na katerih morajo okrepiti prizadevanja. Študija, ki pokriva 31 držav (države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Turčijo), kaže, da čeprav jih je večina dosegla napredek pri razvoju politik opismenjevanja, se te pogosto ne osredotočajo na najbolj rizične skupine, kot so fantje, otroci iz prikrajšanih gospodinjstev in otroci priseljencev. Ministri za izobraževanje držav članic EU so si zadali cilj zmanjšati delež slabih bralcev z 20 % na manj kot 15 % do leta 2020. Ta cilj so zaenkrat dosegle samo Belgija (flamska skupnost), Danska, Estonija, Finska in Poljska.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Povsem nesprejemljivo je, da toliko mladih v Evropi še vedno nima osnovnih spretnosti branja in pisanja. Zaradi tega jim grozi socialna izključenost, težje najdejo zaposlitev in imajo manj kakovostno življenje. V zadnjem desetletju je bil opazen napredek, a ne zadosten. Pismenost je osnova za vsako učenje – zato smo nedavno začeli kampanjo o pismenosti, ki je namenjena vsem starostnim skupinam in zlasti tistim iz revnejših okolij, kot so na primer romski otroci.“

Študija, ki jo je za Komisijo naredila mreža Eurydice, se osredotoča na štiri glavne teme: učne metode, spopadanje s težavami pri branju, izobraževanje učiteljev in spodbujanje branja zunaj šole. Vsaka od teh tem je preučena glede na akademske raziskave, najnovejše izsledke mednarodnih raziskav ter podroben pregled nacionalnih politik, programov in najboljših praks. Študija je pokazala, da ima samo osem držav (Danska, Finska, Islandija, Irska, Malta, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo) v šolah strokovnjake za branje, ki nudijo podporo učiteljem in učencem.

Poročilo mreže Eurydice je pomemben prispevek k delu skupine na visoki ravni za pismenost, ki jo je januarja ustanovila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, predseduje pa ji nizozemska princesa Laurentien. Skupina preučuje načine za podporo pismenosti pri vseh starostih ter opredeljuje uspešne pobude in programe. Predloge politik bo predstavila do sredine leta 2012.

Ozadje

Poučevanje branja: v večini držav ustrezne politike

V zadnjih letih je bilo vloženega veliko truda v izboljšanje nacionalnih smernic in spodbujanje najboljših pedagoških praks. V Evropi je zdaj splošna praksa, da se temelji za učenje branja gradijo že na predšolski ravni. Šole pri poučevanju branja vse pogosteje uporabljajo raznovrstno gradivo, kot so pravljice, revije, stripi in spletne strani. Na bralne spretnosti se pazi tudi pri drugih predmetih učnega načrta, s čimer se spodbuja razumevanje besedil v različnih kontekstih.

Vendar ni ene same metode, ki bi zagotavljala uspeh. Raziskave močno podpirajo uporabo več strategij za izboljšanje bralnega razumevanja. Skupno učenje in razprave z vrstniki lahko še dodatno izboljšajo bralno razumevanje in koristijo učencem, ki imajo težave pri branju. Večina držav je določila cilje glede bralnega razumevanja, vendar v nacionalnih smernicah pogosto ni dovolj izčrpnih strategij, zlasti kar zadeva nižje sekundarno izobraževanje.
Na splošno obstajajo dobre nacionalne smernice glede učnega načrta, pozornost pa bi bilo zdaj treba usmeriti k učiteljem, ki naj te smernice upoštevajo v praksi.

Malo držav s strokovnjaki za branje za pomoč učiteljem in učencem

Težave pri branju je mogoče učinkovito odpraviti, če se odkrijejo in začnejo obravnavati kar se da zgodaj, če je učno gradivo prilagojeno posebnim potrebam in če imajo učitelji možnost stalnega strokovnega usposabljanja.

Še zlasti učinkovito je lahko intenzivno ali ciljno poučevanje posameznikov ali manjših skupin. Vendar je specializacija na tem področju omogočena le malo učiteljem, strokovnjaki za branje, ki učiteljem pomagajo v razredu, pa so prisotni samo v Združenem kraljestvu, na Irskem in Malti ter v petih skandinavskih državah.

Zgodnjo in učinkovito pomoč učencem lahko ovirajo tudi dolgotrajni postopki organizacije dodatne podpore.

Več pozornosti rizičnim skupinam

Spodbujanje branja je široko podprto z nacionalnimi politikami in pobudami. Vendar so te pobude ponavadi namenjene splošnemu občinstvu in ne nujno tistim, ki bodo najverjetneje imeli težave pri branju, kot so fantje, mladi iz neprivilegiranih družbeno-ekonomskih okolij ali tisti, katerih materni jezik se razlikuje od jezika poučevanja. Poleg tega bi moralo biti gradivo, predlagano v pobudah, kar se da raznoliko in vključevati multimedijske pripomočke.

Eurydice

Mreža Eurydice zagotavlja informacije in analize v zvezi z evropskimi izobraževalnimi sistemi in politikami. Od leta 2011 jo sestavlja 37 nacionalnih enot v 33 državah, ki sodelujejo v programu EU Vseživljenjsko učenje (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Mrežo koordinira in upravlja Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo s sedežem v Bruslju, ki pripravlja študije in ponuja vrsto spletnih virov.

Več informacij:

Celotno besedilo študije (v angleščini) je na voljo na povezavi Poučevanje branja v Evropi: konteksti, politike in prakse. Tiskana izdaja študije je od julija 2011 na voljo v angleščini, kmalu pa bo na voljo tudi v francoščini in nemščini.

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Christel Vacelet, Eurydice (+32 22951137)

PRILOGA : Podrobni podatki

  • Deleži petnajstletnikov s težavami pri branju (2009)


Vir: OECD, zbirka podatkov PISA 2009

  • Skupno učenje s pomočjo besedila v nacionalnih smernicah
    (na primarni in nižji sekundarni ravni, 2009–2010)

3. Prisotnost specializiranih učiteljev za branje, ki učiteljem v osnovnih šolah pomagajo odpravljati težave učencev pri branju (2009–2010)


Side Bar