Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un studiu concluzionează că țările europene trebuie să își întețească eforturile de stimulare a competențelor de citire

Bruxelles, 11 iulie 2011 - Unul din cinci adolescenți în vârstă de 15 ani și numeroși adulți din Europa nu pot citi corect. Un nou studiu publicat astăzi de Comisia Europeană arată ce fac statele pentru îmbunătățirea alfabetizării la citire – și ce nu fac destul. Studiul, care acoperă 31 de țări (statele membre UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia), arată că, deși cele mai multe au făcut progrese în elaborarea de politici privind alfabetizarea, adesea lipsește concentrarea pe grupurile cu gradul cel mai ridicat de risc, precum băieții, copiii din gospodării dezavantajate și copiii proveniți din familii de migranți. Miniștrii educației din UE au stabilit un obiectiv de reducere a procentajului de persoane cu competențe scăzute de citire de la 20 % la mai puțin de 15 % până în 2020. Numai Belgia (Comunitatea flamandă), Danemarca, Estonia, Finlanda și Polonia au atins deja acest obiectiv.

Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat: Este total inacceptabil că atâția tineri sunt lipsiți de competențe de bază de citire și scriere în Europa. Aceasta îi plasează într-o poziție de risc de excluziune socială, face să le fie mai greu să găsească un loc de muncă și le reduce calitatea vieții. Am remarcat unele progrese în ultimul deceniu, dar nu este de ajuns. Alfabetizarea reprezintă baza oricărei învățări - de aceea am lansat recent o campanie de alfabetizare destinată tuturor vârstelor și în mod special celor din medii defavorizate, precum copiii romi.

Studiul, realizat pentru Comisie de rețeaua Eurydice, se concentrează asupra a patru subiecte-cheie: metode de predare, abordarea dificultăților de citire, educația profesorilor și promovarea citirii în afara școlii. Fiecare dintre ele sunt examinate prin prisma cercetării academice, a ultimelor rezultate ale sondajelor internaționale și a unei examinări aprofundate a politicilor, programelor și celor mai bune practici la nivel național. Studiul arată că numai opt țări (Danemarca, Finlanda, Islanda, Malta, Norvegia, Suedia și Regatul Unit) asigură specialiști în lectură în școli, în sprijinul profesorilor și elevilor.

Raportul Eurydice aduce un aport important la lucrările Grupului de experți la nivel înalt privind alfabetizarea, instituit de comisarul Vassiliou în ianuarie și prezidat de Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos. Grupul examinează felul în care alfabetizarea poate fi sprijinită la toate vârstele și care inițiative politice și programe au avut succes. Grupul va face propuneri de politici până la mijlocul anului 2012.

Context

Predarea competențelor de citire: în cele mai multe țări există politici adecvate

De-a lungul ultimilor ani, s-au făcut eforturi considerabile pentru îmbunătățirea orientărilor naționale și pentru promovarea celor mai bune practici pedagogice. În prezent, în întreaga Europă practica obișnuită o reprezintă concentrarea asupra construirii bazelor pentru învățarea citirii la nivel preșcolar. Școlile folosesc într-o măsură tot mai mare materiale diversificate pentru învățarea citirii, precum povești, reviste, benzi desenate și site-uri internet. Competențele de citire se abordează și prin intermediul altor obiecte din programă pentru promovarea înțelegerii în diferite contexte.

Cu toate acestea, nu există o abordare politică potrivită pentru orice situație care să garanteze succesul. Cercetarea oferă dovezi solide în sprijinul utilizării unei combinații de mai multe strategii pentru îmbunătățirea înțelegerii textelor scrise. Învățarea în colaborare și discuțiile cu membrii aceluiași grup pot îmbunătăți și mai mult înțelegerea textelor scrise și au un efect pozitiv asupra celor care se descurcă greu. Chiar dacă cele mai multe țări au stabilit obiective în ceea ce privește înțelegerea textelor scrise, lipsesc adesea strategiile suficient de largi în orientările naționale, în special în învățământul secundar inferior.
Totuși, în general, se pun în aplicare orientări naționale bune în ceea ce privește programa și ar trebui acum să se reorienteze atenția către aplicarea acestora de către profesori.

Puține țări au specialiști în citire care să îi sprijine pe profesori și elevi

Dificultățile de citire pot fi combătute eficient dacă problemele se identifică și se abordează cât de curând posibil, dacă materialul de predare se adaptează la necesitățile specifice și dacă profesorilor li se oferă o dezvoltare profesională continuă.

Instruirea intensivă și concentrată pentru indivizi sau grupuri mici poate fi deosebit de eficientă. Cu toate acestea, puțini profesori au ocazia să se specializeze în acest domeniu, iar specialiștii în citire care să îi susțină pe profesori în clasă sunt disponibili numai în Regatul Unit, Irlanda, Malta și cinci țări nordice.

Procedurile îndelungate pentru organizarea sprijinului suplimentar pot reprezenta și ele un obstacol în calea asigurării unui sprijin prompt și eficient pentru elevi.

Promovarea ar trebui să se concentreze mai mult asupra grupurilor de risc

Promovarea citirii este puternic susținută prin politici și inițiative la nivel național. Totuși, aceste inițiative au tendința de a se adresa unor audiențe generale și nu neapărat celor cu cea mai mare probabilitate de a se confrunta cu dificultăți de citire, precum băieții, tinerii din medii socio-economice dezavantajate sau cei a căror limbă maternă este diferită de limba de învățământ. În plus, materialele utilizate în astfel de inițiative ar trebui să fie cât de variate posibil și să includă multimedia.

Eurydice

Rețeaua Eurydice oferă informații și analize privind sistemele și politicile europene de educație. Începând din 2011, ea constă din 37 de unități naționale bazate în toate cele 33 de țări participante la Programul UE de învățare pe tot parcursul vieții (statele membre UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE de la Bruxelles, care realizează proiectele de studii și oferă o gamă de resurse online.

Pentru informații suplimentare:

Studiul complet [în engleză] Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices [exemplare imprimate ale studiului în engleză sunt disponibile începând cu luna iulie 2011, iar în franceză și germană la scurtă vreme ulterior].

Comisia Europeană: Educație și formare profesională

Persoane de contact :

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

Christel Vacelet, Eurydice: +32 2 295 1137

ANEXĂ: Fapte și cifre

  • Procentajele de elevi în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la citire (2009)


Sursa: OCDE, baza de date PISA 2009

  • rezența învățării în colaborare pe bază de texte în orientările naționale
    (Nivelurile primar și secundar inferior, 2009-10)

  • Disponibilitatea profesorilor specializați în citire pentru sprijinirea profesorilor în abordarea dificultăților de citire ale elevilor în școlile primare (2009-10)


Side Bar