Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE zamyka negocjacje akcesyjne z Chorwacją

Bruksela, 30 czerwca 2011 r. – państwa członkowskie UE podjęły dziś decyzję o zamknięciu negocjacji z Chorwacją, co pozwoli na podpisanie traktatu o przystąpieniu do końca roku. Po przeprowadzeniu procedury ratyfikacyjnej we wszystkich państwach członkowskich i Chorwacji przewiduje się, że przystąpienie nastąpi w dniu 1 lipca 2013 r.

„Świętujemy to historyczne wydarzenie z naszymi przyjaciółmi z Chorwacji: w ciągu dwudziestu lat funkcjonowania jako niezależna republika, Chorwacja bardzo się zmieniła. Poczyniła ogromne postępy, aby sprostać kryteriom członkowstwa w UE. Dziś jej wysiłek zostaje nagrodzony” powiedział Štefan Füle, unijny komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa. „Komisja Europejska wspierała konsekwentnie Chorwację, która podążała drogą reform. Byliśmy sprawiedliwi, chociaż surowi: nie stosowaliśmy żadnej taryfy ulgowej, nie szliśmy na skróty, nie łagodziliśmy kryteriów. Komisja będzie nadal stosować to surowe i transparentne podejście, monitorując, jak Chorwacja wypełnia swoje zobowiązania, tak aby była w stanie w pełni podołać odpowiedzialności, jaką niesie za sobą członkostwo, począwszy od pierwszego dnia po przystąpieniu”. „Jej przykład zwiększa wiarygodność procesu rozszerzenia!” dodał.

Dzisiejsza decyzja pomyślnie kończy sześcioletni proces negocjacji, podczas którego Chorwacja nie tylko została poproszona o przyjęcie nowych ustaw i rozporządzeń, aby dostosować się do standardów UE, ale także o ich wdrożenie. Miało to potwierdzić, że reformy nie zostaną zaprzestane.

Negocjacje akcesyjne między UE a Chorwacją, składające się z 35 rozdziałów akcesyjnych, obejmujących całość polityki i przepisów UE, rozpoczęły się w październiku 2005 r. Znaleziono rozwiązania po obu stronach, tak aby integracja Chorwacji z UE przebiegła bez zakłóceń oraz żeby UE była w stanie przyjąć nowego członka. Na dzisiejszej ostatniej konferencji akcesyjnej w Brukseli państwa członkowskie UE zgodziły się zamknąć dwa pozostałe rozdziały, które jeszcze negocjowano, obejmujące dwie ważne dziedziny: wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe oraz politykę konkurencji.

W rozdziale dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych Chorwacja rozpoczęła reformy w najważniejszych dziedzinach, wzmacniając niezależność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości, w walce z korupcją i w kwestii ochrony praw podstawowych. Są to bardzo istotne działania, a ich wyniki, przynoszące ugruntowanie rządów prawa dla dobra wszystkich obywateli, powinniśmy zobaczyć w niedalekiej przyszłości.

W rozdziale dotyczącym polityki konkurencji, która stanowi oś wewnętrznego rynku UE Chorwacja przyjęła plany restrukturyzacji, aby zwiększyć rentowność sektora stalowego i stoczniowego, zgodnie z zasadami prawa UE dotyczącymi pomocy państwa.

Państwa członkowskie uzgodniły, że Komisja będzie śledzić, do dnia przystąpienia, wypełnianie przez Chorwację zobowiązań podjętych w czasie negocjacji i jej ciągłych przygotowań mających na celu przyjęcie odpowiedzialności wynikającej z członkowstwa UE z dniem przystąpienia.

W ramach finansowych zatwierdzonych w dniu 30 czerwca przewidziano, że Chorwacja przystąpi do UE w dniu 1 lipca 2013 r. Fundusze strukturalne będą dostępne na projekty infrastrukturalne, aby wesprzeć chorwacką gospodarkę i regiony. Fundusze UE przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich zostaną wykorzystane do modernizacji sektora rolnego i pomocy w rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji.

Oczekuje się, że traktat o przystąpieniu zostanie podpisany z Chorwacją w ciągu sześciu miesięcy od zamknięciu rozmów z państwami członkowskimi UE, po wydaniu formalnej opinii przez Komisję, udzieleniu zgody przez Parlament Europejski i wydaniu decyzji przez Radę. Następnie państwa członkowskie i Chorwacja rozpoczną procedurę ratyfikacji zgodnie z ich przepisami krajowymi, w większości wypadków w drodze głosowania w parlamencie.

Dodatkowe informacje:

Strona Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Kontakt:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar