Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Digitálna agenda: Európa investuje do výskumu fotoniky s cieľom urýchliť zavádzanie širokopásmového vysokorýchlostného internetu

Brusel 28. júna 2011 – V oblasti vysokorýchlostných širokopásmových sietí z optických vláken sa začalo realizovať trinásť výskumných projektov vo fotonike s cieľom vyvinúť technológie, ktoré by umožnili prístup z domu na superrýchly internet presahujúci 1 gigabit za sekundu. Projekty vybrali v roku 2010 spoločne Európska komisia, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Izrael, ktoré spolu za ne zaplatia celkovo 22,3 milióna eur. Tieto výskumné projekty budú prebiehať dva až tri roky. Poskytnúť každému Európanovi prístup k rýchlemu a ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu do roku 2020 a výrazne zvýšiť investície do európskeho výskumu informačných a komunikačných technológií sú kľúčové ciele Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Som veľmi spokojná, že sa rozbieha výskum nových technológií týkajúcich sa poskytovania superrýchleho internetu domácnostiam a podnikom 500 miliónov Európanov. Táto technológia by vzhľadom na vzdialenejšiu budúcnosť mohla zohrať rozhodujúcu úlohu v uspokojovaní potrieb Európy v prípade širokopásmového pripojenia.“

Všetky výskumné projekty sa sústreďujú na zistenie toho, ako zložky (napr. prijímače-vysielače, zosilňovače a smerovače) a systémy IT môžu zákazníkom doma poskytovať rýchlosti pripojenia najmenej 1 gigabit za sekundu, a ako zároveň znížiť prevádzkové náklady na ultrarýchle širokopásmové pripojenie. Cieľ je teda vyvinúť technológiu, ktorá by poskytla zákazníkom rýchlejšiu službu, ale nie za vyššiu cenu.

Komisia prispieva jednou tretinou financovania projektov a zvyšnú časť zaplatia národné agentúry pre financovanie. Spoločná koncepcia umožňuje zúčastneným krajinám vyvíjať siete vysokorýchlostných širokopásmových pripojení z optických vláken oveľa rýchlejšie, pretože spoločným úsilím sa môže efektívnejšie vytvoriť kritická masa pri uvádzaní na trh.

Trinásť jednotlivých výskumných projektov tvorí spolu iniciatívu Piano+, čo je projekt ERANET+ a súčasť 7. výskumného rámcového programu Európskej komisie (FP7).

Príklady projektov

Cieľ projektu ADDONAS je poskytnúť lepšiu kvalitu aplikácií mobilnej televízie a aplikácií v reálnom čase, ako napríklad cloud computing, a to optimalizáciou prepínacej technológie v prípade superrýchlych širokopásmových okruhov. Tým by sa umožnilo vyslať toky údajov iba tam, kde sú potrebné, čím by sa odstránili úzke miesta vo výkone smerovača. Zároveň by sa predmetná technológia zamerala na zníženie celkových nákladov prevádzkovateľov aj používateľov za energiu o viac než 50 %.

S cieľom umožniť ultravysokorýchlostný prenos údajov sa projekt ALOHA zameriava na zlepšenie prenosovej kapacity širokopásmových polovodičov (t. j. optických laserov). Cieľ je zlepšiť výkonnosť na prenosové rýchlosti 10 gigabitov za sekundu a viac a urýchliť prechod rýchlejších laserových zložiek k hromadnému uvedeniu na trh.

Cieľ projektu TUCAN je vyvinúť nízkonákladovú technológiu laditeľných prijímačov-vysielačov (t. j. laserov, ktorých prevádzkovú vlnovú dĺžku je možné meniť), pomocou ktorej bude možné dodržať ciele týkajúce sa nákladov na prístupové siete, pričom sa zachová vysoká výkonnosť a zníži energetická náročnosť. Existujúce siete sú navrhnuté pre lasery s pevnou vlnovou dĺžkou pri úrovniach nákladov nižších než 10 eur za laser, no nie sú navrhnuté tak, aby zvládli vysoké miery prenosu údajov (1 až 10 gigabitov za sekundu) na zákazníka, aké by sa vyžadovali pri superrýchlostných prístupových sieťach.

Cieľ projektu SEPIANet je vyvinúť optické zložky, moduly a podsystémy pre budúce prístupové produkty vychádzajúce z technológie zabudovaných elektrooptických dosiek plošných spojov, pomocou ktorej by sa významne znížila spotreba elektriny a zvýšila energetická účinnosť a šírka pásma, čo v dnešných systémoch prístupových sietí, ktoré sú na báze medi, nie je možné.

Kontext

Fotonika je strategická technológia, ktorá je hnacou silou inovácií v mnohých odvetviach, ako napríklad komunikácie (vrátane superrýchleho internetového prístupu), v osvetleniach a lekárskych aplikáciách.

Ultrarýchly širokopásmový prístup sa v Európe stáva čoraz významnejším, pretože dopyt po službách s intenzívnou potrebou širokopásmového pripojenia rastie geometrickým radom. Nové služby v odvetví zábavy a v obchode, napr. televízia s vysokým rozlíšením (HD) alebo televízia 3D, sťahovanie hudby alebo videí do inteligentných telefónov a zariadenia pre videokonferencie, musia mať oveľa rýchlejší internet, než aký je spravidla dnes v Európe k dispozícii.

Viac informácií o výskumných projektoch nájdete na adrese:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Webová lokalita digitálnej agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová lokalita Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar