Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma — Eiropa dod ieguldījumu fotonikas pētniecībā platjoslas tīklu ātrdarbīguma uzlabošanai

Briselē, 2011. gada 28. jūnijā — Ātrdarbīgu optiskās šķiedras platjoslas tīklu jomā tiek uzsākti trīspadsmit fotonikas pētniecības projekti, kuru mērķis ir izstrādāt tehnoloģijas, kas nodrošinātu īpaši ātrdarbīgu mājas internetu, kurā datu pārraides ātrums pārsniegtu 1 gigabitu sekundē. Projektus 2010. gadā kopīgi izvēlējās Eiropas Komisija, Apvienotā Karaliste, Austrija, Polija, Vācija un Izraēla, un tās kopumā iemaksā šajos projektos 22,3 miljonus eiro. Pētniecības projekti ilgs divus līdz trīs gadus. Līdz 2020. gadam nodrošināt, lai katram Eiropas iedzīvotājam būtu pieejams ātrdarbīgs un īpaši ātrdarbīgs platjoslas tīkls, un veicināt ieguldījumu Eiropas informācijas un sakaru tehnoloģiju pētniecībā — šie ir svarīgi mērķi Eiropas digitalizācijas programmā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, sacīja: "Ļoti priecājos, ka tiek uzsākta pētniecība par tehnoloģiju, kura 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju varētu nodrošināt īpaši ātrdarbīgu internetu mājās un darbā. Šāda tehnoloģija varētu būt īpaši nozīmīgs faktors, kas dotu iespēju pat tālā nākotnē Eiropā apmierināt platjoslas piekļuves pieprasījumu."

Pētniecības projekti galvenokārt vērsti uz to, kā komponenti (piemēram, raiduztvērēji, pastiprinātāji un maršrutētāji) un IT sistēmas var abonentiem mājās nodrošināt 1 gigabitu sekundē lielu un pat lielāku datu pārraides ātrumu, vienlaikus samazinot īpaši ātrdarbīga platjoslas tīkla ekspluatācijas izmaksas. Tādēļ mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, kas klientiem piedāvātu ātrdarbīgāku pakalpojumu bez papildu izmaksām.

Komisija sedz trešdaļu no projektu finansējuma, un finansētāji no attiecīgajām valstīm nodrošina pārējos līdzekļus. Kopīgā pieeja ļauj iesaistītajām valstīm daudz straujāk veidot ātrdarbīgus optiskās šķiedras platjoslas tīklus, jo kopīgi pūliņi dod iespēju efektīvāk radīt kritisko masu, kas vajadzīga jaunās tehnoloģijas ieviešanai tirgū.

Trīspadsmit atsevišķi pētniecības projekti veido iniciatīvu Piano+, kas ietilpst projektā ERANET+ un ir daļa no Eiropas Komisijas Septītās pētniecības pamatprogrammas (PP7).

Projektu piemēri

Projekta ADDONAS mērķis ir nodrošināt labāku mobilā video un reāllaika lietojumu, piemēram, mākoņdatošanas, kvalitāti, optimizējot komutācijas tehnoloģiju īpaši ātrdarbīgās platjoslas ķēdēs. Šāda tehnoloģija ļautu datplūsmu nosūtīt tikai tur, kur tā vajadzīga, tādējādi novēršot maršrutētāja pārslogotību. Attiecīgās tehnoloģijas mērķis vienlaikus būtu arī par vairāk nekā 50 % samazināt operatoru un lietotāju kopējos rēķinus par elektroenerģiju.

Lai nodrošinātu īpaši ātrdarbīgu datu pārraidi, projekta ALOHA mērķis ir uzlabot platjoslas pusvadītāju (t.i., optisko lāzeru) pārraides jaudu. Iecerēts uzlabot darbību, panākot pārraides ātrumu 10 gigabiti sekundē un lielāku, un pasteidzināt ātrāko lāzera komponentu masveida nonākšanu tirgū.

Projekta TUCAN mērķis ir izstrādāt regulējamu raiduztvērēju (t.i., lāzeru, kuru darbības viļņa garumu iespējams mainīt) mazcenas tehnoloģiju, kas spēs sasniegt tīkla piekļuves izmaksu mērķus, vienlaikus saglabājot labus darbības rādītājus un samazinot enerģijas patēriņu. Pašreizējie tīkli ir projektēti lāzeriem ar fiksētu viļņa garumu, kuru izmaksas ir mazākas par 10 eiro uz vienu lāzeri, taču šie tīkli nav paredzēti lielam datu pārraides ātrumam (1 līdz 10 gigabiti sekundē), kas katram klientam būtu vajadzīgs īpaši ātrdarbīgai piekļuvei.

Projekta SEPIANet mērķis ir izstrādāt optiskos komponentus, moduļus un apakšsistēmas nākotnes piekļuves produktiem, kuri balstās uz iegultas elektrooptiskas drukātās shēmas plates tehnoloģiju, kas ievērojami samazinātu enerģijas patēriņu, uzlabotu energoefektivitāti un palielinātu joslas platumu. Pašreizējās tīkla piekļuves sistēmas, kurās izmanto vara komponentus, tādu iespēju nedod.

Pamatinformācija

Fotonika ir stratēģiski svarīga tehnoloģija, kas virza inovāciju daudzās jomās, piemēram, sakaru (tostarp īpaši ātrdarbīgas interneta piekļuves), apgaismošanas un medicīnas lietojumos.

Īpaši ātrdarbīga platjoslas piekļuve Eiropā kļūst aizvien svarīgāka, jo daudzkāršojas pieprasījums pēc pakalpojumiem, kam vajadzīgs liels joslas platums. Jauniem izklaides un biznesa piedāvājumiem, piemēram, augstas izšķirtspējas (HD) vai trīsdimensiju (3D) televīzijai, mūzikas vai video lejupielādei viedajos tālruņos un videokonferenču aprīkojumam, vajadzīgs daudz ātrdarbīgāks internets, nekā Eiropā šobrīd ir pieejams.

Sīkākas ziņas par pētniecības projektiem iegūstamas šeit:

http://www.pianoplus.eu/projects.html

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar