Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija siekia atnaujinti Profesinių kvalifikacijų direktyvą

2011 m. birželio 22 d. Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis šalimis Europos Komisija siekia atnaujinti Profesinių kvalifikacijų direktyvą (Direktyva 2005/36/EB).

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Profesinių kvalifikacijų direktyvos atnaujinimas – vienas iš Bendrosios rinkos akte nustatytų prioritetų, padėsiantis didinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Turime sudaryti sąlygas specialistams vykti ten, kur yra laisvų darbo vietų. Vykdydami šią veiklą apsvarstysime keletą svarbių klausimų, visų pirma susijusių su profesijų profesinio pažymėjimo kūrimu, ir gerinsime tam tikrų profesijų mokymo reikalavimus.“

Žaliojoje knygoje pateikiami tolesnės veiklos pasiūlymai, grindžiami tuo, kas jau pasiekta, ir kuriami nauji judumo skatinimo būdai.

Pavyzdžiui, pradėjus taikyti profesinį pažymėjimą, kuris yra glaudžiai susijęs su Vidaus rinkos informacine sistema, specialistams taptų kur kas lengviau pasiekti, kad jų kvalifikacija būtų pripažįstama kitoje valstybėje narėje. Turėdamas specialisto valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą profesinį pažymėjimą, specialistas galėtų jį kaip savo kvalifikacijos įrodymą (t. y. kad turi reikiamą kvalifikaciją, turi leidimą vykdyti veiklą) pateikti vartotojams, darbdaviams ir atitinkamoms valdžios institucijoms kitoje valstybėje narėje.

Suinteresuotosios šalys taip pat kviečiamos pateikti nuomonę apie galimybes, kurias teikia naujos bendros platformos, skirtos specialistų judumui palengvinti tais atvejais, kai automatinis pripažinimas netaikomas, nustatant suderintus profesinių kvalifikacijų kriterijus. Jie taip pat galėtų būti naudojami mokymo reikalavimų skirtumams sumažinti.

Be to, būtų galima reformuoti tam tikrų profesijų (pvz. kai kurių sveikatos priežiūros specialistų ir architektų) būtiniausius mokymo reikalavimus. Todėl gali tekti pakoreguoti mokymo trukmę ir turinį, taip pat galbūt pakeisti reikalavimus, susijusius su sveikatos priežiūros specialistų kalbų įgūdžiais. Tai irgi galėtų padėti sustiprinti automatinio profesinių kvalifikacijų pripažinimo teisėtumą.

Suinteresuotosios šalys konsultacijose kviečiamos dalyvauti iki 2011 m. rugsėjo 20 d. 2011 m. lapkričio 7 d. Komisija surengs aukšto lygio konferenciją. 2011 m. gruodžio mėn. numatoma pateikti teisės akto pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

Žaliąja knyga siekiama sukaupti suinteresuotųjų šalių nuomones apie Profesinių kvalifikacijų direktyvos (Direktyva 2005/36/EB) tobulinimą.

Pagrindinis tikslas – palengvinti ES piliečių judėjimą profesiniais tikslais. Tai vienas iš dvylikos Komisijos Bendrosios rinkos akte pasiūlytų augimo svertų (IP/11/469). Žalioji knyga remiasi praktinio direktyvos taikymo ataskaita (IP/10/1367) ir pirmosiomis viešomis techninio pobūdžio konsultacijomis, kurios pradėtos 2011 m. sausio mėn. (IP/11/14). Galutinė vertinimo ataskaita ir pirmųjų konsultacijos atsakymų santrauka bus paskelbtos birželio mėn. pabaigoje.

Šioms konsultacijoms skirtą dokumentą rasite adresu

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Žr. dar MEMO/11/438

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar