Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: en stor majoritet av EU:s invånare har ett starkt miljöengagemang

Bryssel den 20 juni 2011 – Enligt Europeiska kommissionens senaste undersökning ser mer än 90 % av de tillfrågade i varje medlemsstat miljön som en viktig angelägenhet. En stor majoritet av européerna anser att effektiv naturresursanvändning och miljöskydd kan bidra till ekonomisk tillväxt i EU. Rapporten ger stark uppbackning för EU-insatser: trots den ekonomiska krisen tycker nästan nio av tio européer att EU-medel bör användas för att främja miljön. Det finns också ett starkt stöd för lagstiftning på EU-nivå: mer än åtta av tio anser att EU-lagstiftning är nödvändig för att skydda miljön i deras land.

Många av dessa trender visar att medborgarna har ett större miljöengagemang än någonsin tidigare”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Och detta visas i handling och inte bara som goda avsikter: Två av tre européer säger att de har sorterat avfall för återvinning under den senaste månaden, mer än hälften försöker minska sin energiförbrukning, fyra av tio försöker använda färre engångsartiklar, och allt fler väljer mer miljövänliga transportmedel. Resultaten ger också ett starkt stöd för det europeiska projektet och för miljölagstiftning på EU-nivå.

Naturresurserna allt viktigare

Enligt undersökningen finns en växande medvetenhet om trycket på naturresurserna. På frågan om möjliga lösningar svarar åtta av tio att företagen ska göra mer för att använda naturresurser effektivt, drygt sju av tio vill att de nationella regeringarna ska göra mer, och nästan sju av tio tycker att enskilda människor själva ska göra mer.

På frågan om vilka fem miljöfrågor som är de viktigaste tar drygt tre av tio upp förbrukningen av naturresurser (33 %, en ökning från 26 % 2007), 41 % säger vattenförorening, 33 % nämner ökande avfallsmängder (jämfört med 24 % 2007) och 19 % svarar konsumtion (en ökning från 11 %). Oron för förlust av biologisk mångfald är fortfarande låg – bara 22 % tänker på förlusten av arter och livsmiljöer.

Stöd för åtgärder

  • Trots den ekonomiska krisen tycker 89 % av européerna att mer resurser bör anslås för miljöskydd.

  • 81 % anser att miljöinriktad lagstiftning på EU-nivå är nödvändigt för att skydda miljön (en procentenhet mindre än 2007).

  • Nästan 60 % anser att miljöanpassad upphandling är det effektivaste sättet att angripa miljöproblem, medan knappt 30 % föredrar lösningar som bara är kostnadseffektiva.

  • Insatser och ekonomiskt stöd utanför EU:s gränser får också ett starkt stöd – 79 % anser att EU bör hjälpa länder utanför unionen att skydda miljön.

Mer information önskas …

De flesta européer tycker att de har ganska god kunskap om miljöfrågor (60 %, en ökning från 55 % 2007), men på flera områden behövs mer information. Ungefär 50 % av de tillfrågade tycker att nuvarande märkningssystem inte räcker för att de ska vara säkra på att de väljer miljövänliga varor. Många vill också ha bättre information om hur vanliga kemikalier påverkar hälsan (40 %), om användningen av genetiskt modifierade organismer i jordbruket (37 %), om föroreningar från bekämpningsmedel och gödsel i jordbruket och om utarmningen av naturresurser.

Bakgrund

Undersökningen genomfördes i EU:s 27 medlemsstater mellan den 13 april och 8 maj 2011. Totalt 26 825 personer från olika sociala och demografiska grupper intervjuades personligen på sitt modersmål på uppdrag av GD Miljö.

Mer information:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar