Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Okolje: Okolje je pomembna vrednota večini državljanov EU

Bruselj, 20. junij 2011 – Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da je zaradi stanja okolja resno zaskrbljenih več kot 90 % vprašanih v prav vsaki državi članici. Velika večina Evropejcev se strinja, da bi lahko učinkovitejša uporaba naravnih virov in varstvo okolja spodbudila gospodarsko rast v EU. Poročilo vsebuje tudi poziv k odločnemu ukrepanju EU: kljub gospodarski krizi skoraj 9 od 10 Evropejcev meni, da bi morala EU namenjati sredstva za podporo okolju prijaznih dejavnosti. Prav tako vprašani odločno podpirajo zakonodajo na ravni EU: več kot 8 od 10 Evropejcev se strinja, da je zakonodaja EU potrebna za varstvo okolja v njihovi državi.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Številni izmed teh trendov kažejo, da se Evropejci okolju posvečajo bolj kot kdaj koli prej. Pri tem gre za ukrepe in ne zgolj dobre namene: 2 od 3 Evropejcev sta povedala, da sta v preteklem mesecu ločevala odpadke za recikliranje, več kot polovica si jih prizadeva za zmanjšanje porabe energije, 4 od 10 poskušajo uporabljati manj izdelkov z nepovratno embalažo, poleg tega vedno več Evropejcev izbira okolju prijaznejše načine prevoza. Te ugotovitve pomembno zagovarjajo evropski projekt. Ponujajo nedvoumno podporo okoljski zakonodaji na ravni EU.“

Naraščajoča zaskrbljenost zaradi naravnih virov

Raziskava je pokazala vse večjo ozaveščenost glede pritiskov na naravne vire. Na vprašanje o možnih rešitvah je 8 od 10 vprašanih odgovorilo, da želijo, da bi podjetja učinkoviteje uporabljala naravne vire, več kot 7 od 10 želi, da bi nacionalne vlade storile več, skoraj 7 od 10 pa jih meni, da bi morali več storiti državljani sami.

Na vprašanje o petih najresnejših okoljskih vprašanjih so več kot 3 od 10 Evropejcev odgovorili, da so trenutno najbolj zaskrbljeni zaradi izčrpavanja naravnih virov (33 % v primerjavi s 26 % leta 2007), 41 % je zaskrbljenih zaradi onesnaženosti voda, 33 % zaradi povečevanja odpadkov (porast s 24 %), 19 % pa je zaskrbljenih zaradi potrošnje (porast z 11 %). Nasprotno pa ostaja zaskrbljenost zaradi izgube biotske raznolikosti nizka – le 22 % je zaskrbljenih zaradi izgube vrst in habitatov.

Pristojnost za ukrepanje

  • Kljub gospodarski krizi 89 % Evropejcev meni, da bi morala EU nameniti več sredstev za podporo varstva okolja.

  • 81 % jih podpira okoljsko usmerjeno zakonodajo na ravni EU kot sredstvo, ki je potrebno za varstvo okolja (ena odstotna točka manj kot leta 2007).

  • Skoraj 60 % Evropejcev meni, da so okolju prijazni postopki javnega naročanja najučinkovitejši način za reševanje okoljskih težav, pri čemer jih manj kot 30 % daje prednost rešitvam, ki so zgolj stroškovno učinkovite.

  • Evropejci prav tako močno podpirajo ukrepanje in finančno podporo prek meja EU, saj jih 79 % meni, da bi morala EU državam, ki niso članice EU, pomagati pri varstvu okolja.

Več informacij, prosim …

Medtem ko večina Evropejcev meni, da so razmeroma dobro obveščeni o okolju (60 % v primerjavi s 55 % leta 2007), je bilo ugotovljeno pomanjkanje informacij na številnih področjih. Približno 50 % Evropejcev meni, da jim obstoječi sistemi označevanja ne dopuščajo, da bi z zaupanjem prepoznavali okolju prijazne izdelke. Državljani bi bili radi bolje obveščeni o vplivu na zdravje kemikalij, ki se uporabljajo v običajnih izdelkih (40%), o uporabi gensko spremenjenih organizmov v kmetijstvu (37 %), onesnaženju s pesticidi in gnojili v kmetijstvu ter o izčrpavanju naravnih virov (27 %).

Ozadje

Ta raziskava je bila opravljena v 27 državah članicah Evropske unije med 13. aprilom in 8. majem 2011. V raziskavi je sodelovalo približno 26 825 oseb iz različnih družbenih slojev in demografskih skupin, s katerimi so se izpraševalci v imenu GD za okolje osebno pogovarjali v njihovem materinem jeziku.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Kontaktni osebi:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22950668


Side Bar